Scan- & digitaliseringsdiensten voor bouwdossiers: bouwvergunningen, tekeningen, plannen, attesten en andere documenten

Als u voor een gemeente of stadsarchief werkt, weet u vast maar al te goed hoe complex het is om bouwdossiers en bouwvergunningen op te slaan, in goede staat te houden, terug te vinden en toegankelijk te maken voor burgers en andere partijen die deze documenten mogen inkijken. Dat is allesbehalve eenvoudig want doorgaans bevat een constructiedossier een groot aantal documenten in verschillende formaten en diverse staten van bewaring. Deze documenten worden vaak gewijzigd, gekopieerd en op locatie hergebruikt en soms raken ze ook gewoon verloren.

Om alles nog een stuk ingewikkelder te maken, zijn bouwdossiers nu net het soort documenten dat burgers en diverse overheidsinstanties het vaakst aanvragen en raadplegen. Daarom is de digitalisering van deze bouwdossiers en -documenten voor lokale besturen over de hele wereld een topprioriteit geworden, vooral nu de meeste regeringen resoluut voor volledige digitale transformatie hebben gekozen.

Digitaliseer uw bouwdossiers / constructiedossiers om:

 • een betere dienstverlening en vlotte en gebruiksvriendelijke toegang te bieden aan het publiek;
 • te besparen op archiefruimte door fysieke dossiers te vervangen door digitale;
 • ervoor te zorgen dat uw bouwdocumenten kunnen worden bewaard in E-depot;
 • te garanderen dat er altijd een digitaal exemplaar beschikbaar is, ook al zijn de originelen beschadigd of zoekgeraakt;
 • bouwgerelateerde documenten veel gemakkelijker te kunnen opzoeken en terugvinden;
 • ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen documenten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kunnen delen;
 • gemakkelijker met de dossiers te kunnen werken (bijv. inzoomen op minuscule details via een computerscherm);
 • uw documentbewaarprocessen te stroomlijnen en te optimaliseren.

Wij kunnen alle soorten documenten in de bouwdossiers / constructiedossiers in uw archief vakkundig voor u scannen, waaronder breed- en grootformaatdocumenten (tot A0+), zoals bouwkundige tekeningen, blauwdrukken, constructietekeningen, bouwvergunningen, afbraak- en milieuvergunningen, plattegronden, situatieplannen, keuringsattesten, foto’s, ontwerp-/ingenieursberekeningen, bestekken, bodemverslagen, loodgietersplannen, rioleringsplannen en nog veel meer.

Blueprint (floor plan)

 

Met meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten weten wij hoe wij aan uw bijzondere digitaliseringswensen tegemoet kunnen komen en ze kunnen overtreffen. Voor onze scan- en digitaliseringsdiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van constructiedossiers / bouwdossiers.

Maak nu van uw analoge archief digitale bouwdossiers!

Superieure apparatuur en technologie

Wij werken uitsluitend met scanners van de best beschikbare kwaliteit. U mag bijgevolg verwachten dat de kwaliteit van uw gescande beelden beter zal zijn dan die van het origineel. Onze professionele scanners van topkwaliteit zijn uitgerust met functies die uw originelen tot in de kleinste details weergeven en nagenoeg elk soort document in elk formaat kunnen scannen, zelfs grootformaatdocumenten tot A0+. Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elk document dat door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaald document dringend wordt gescand of fysiek geleverd, en kunt u de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over elk document, met inbegrip van zijn exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scan- en digitaliseringsproces bij bouwdossiers

Onze ervaren projectmanagers en consultants werken samen met uw medewerkers om de bijzondere vereisten van uw digitaliseringsproject vast te stellen. Een van de belangrijkste punten die daarbij besproken wordt, is welke doelen u in de eerste plaats met de digitalisering van uw constructiedossiers wilt bereiken. Die bepalen namelijk hoe de dossiers moeten worden gescand en geïndexeerd. Indien het onder andere uw bedoeling is dat de digitale bestanden in E-depot kunnen worden bewaard, dan gelden specifieke vereisten op het gebied van metagegevens. Al onze procedures zijn speciaal opgesteld om gedurende het hele proces een grote nauwkeurigheid te waarborgen. Bovendien werken wij uitsluitend met hoogopgeleide professionals die over de nodige ervaring beschikken om bouwdossiers met zorg te behandelen, met inbegrip van gevouwen, opgerolde, platte, fragiele of delicate documenten. Wij zetten ons 100% in om u digitale beelden van de beste kwaliteit te bieden, ook bij de moeilijkste originelen.

Bij bouwdocumenten omvat het scanproces doorgaans de volgende stappen:

 • Een van onze consultants vergadert met uw medewerkers om de bestandstypes, de scanresolutie en de nodige indexen / metagegevens voor uw documenten vast te leggen.
 • Een beveiligd en verzegeld voertuig van iGuana komt uw constructie- / bouwdossiers ophalen en brengt ze naar onze digitaliseringslocatie.
 • Onze deskundige medewerkers bij ScanFactory bereiden uw constructiedocumenten voor, scannen ze en indexeren ze volgens uw specificaties.
 • De digitale beelden en metagegevens worden veilig aan u geleverd via VPN of op een versleutelde drager in een door u gekozen formaat.

Voorbereiding, opschoning en klassering van documenten

Wij maken uw constructiedossiers klaar om te worden gescand door ze op te schonen, te sorteren, te klasseren en te ordenen. Bouwdossiers bevatten vaak meer dan één exemplaar van hetzelfde document. Wij kijken de dossiers na op duplicaten en verwijderen de overbodige exemplaren vóór digitalisering. Wij ordenen ook uw constructiedocumenten (bijv. per type: plannen, bestekken, berekeningen enz.) en klasseren ze (bijv. met behulp van barcodes, scheidingsbladen enz.) zodat hun digitale versie op de juiste plaats in het digitale dossier terechtkomt.

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Ten eerste is er een set van duidelijk afgebakende kwaliteitscontroleprocedures die elke stap van ons scan- en digitaliseringsproces beheerst, van de ophaling van uw documenten tot de levering van de metagegevens en beelden. Elke actie die in verband met individuele documenten wordt ondernomen, wordt in real time in het SRP-systeem geregistreerd. Het SRP-systeem beschikt over geïntegreerde kwaliteitscontrolefuncties (net als alle scanners die bij ScanFactory worden gebruikt). Complexe kwaliteitscontrolealgoritmen analyseren elk beeld, markeren beelden die vermoedelijk een kwaliteitsprobleem vertonen, en waarschuwen automatisch de Quality Supervisor zodat hij of zij actie kan ondernemen. Daarnaast werkt het SRP-systeem met een 16-core server die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt. Hij voert een verscheidenheid van algoritmische beeldoptimalisatietaken uit (bovenop de native functies van de scanner).

Onze scanners werken met op maat gemaakte lenzen van topkwaliteit die speciaal zijn gemaakt voor scanresolutie en diverse problemen te voorkomen, zoals ongelijke scherpte, chromatische fouten, zwarte lijnen in kleurvlakken enz. Ze zijn ook uitgerust met geavanceerde functies die onopvallende details duidelijk doen uitkomen en zelfs sterk verbleekte originelen opnieuw goed leesbaar maken. Andere kwaliteitscontrolefuncties zijn onder andere: volledige controle van de beeldaanpassing, automatisch roteren, automatisch aligneren, rechtzetten, aanscherp- en afvlakkingsfilters, aanpassing van het zwart-witniveau, aanpassing van het RGB-niveau enz.

Indexering

Wij werken met u samen om ervoor te zorgen dat al uw documenten volgens uw eisen worden gescand en geïndexeerd om voor uw doeleinden gebruikt te kunnen worden (bijv. klaar om bewaard te worden in E-depot enz.). Onze medewerkers zijn opgeleid in het digitaliseren van allerlei informatie uit bouwdossiers, zoals technische en beschrijvende metagegevens. Wij kunnen bijvoorbeeld beschrijvende informatie en revisiedata uit hoofdingen of van op andere plaatsen op het oppervlak van tekeningen, plannen, blauwdrukken en andere documenten digitaliseren. Projectplannen en andere meerbladige documenten kunnen worden gedigitaliseerd als een bestand van één reeks of als een meerbladig bestand dat meerdere plannen of tekeningen uit een en dezelfde reeks bevat. Wij kunnen ook OCR uitvoeren zodat u over tekstdoorzoekbare PDF-bestanden kunt beschikken, en beelden en metagegevens voorbereiden zodat ze in uw back-end databanken of documentmanagementsoftware kunnen worden ingevoerd.

Metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens worden via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) geleverd. U kiest de optie die u het best past. De levering is een automatisch proces dat volledig door het SRP-systeem wordt gestuurd. Alle gedigitaliseerde beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem geëxporteerd, zonder enige menselijke tussenkomst. Hierdoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens.

Herverpakking en archiefopslag na digitalisering

Indien u de papieren constructiedossiers / bouwdossiers wilt blijven bijhouden nadat ze zijn gescand, kunnen wij ze voor u herverpakken op een manier die u fysieke archiefruimte bespaart. Hiertoe verpakken wij al uw constructiedocumenten zorgvuldig in zuurvrije, duidelijk geëtiketteerde archiefdozen en bezorgen wij u daarvan een volledige inventaris. Uw fysieke documenten zijn nu klaar voor langdurige opslag. Indien u dit wenst, kunnen wij deze documenten ook voor u opslaan.

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

 • Interne DPO
 • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
 • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
 • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
 • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
 • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
 • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

 

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.