Scandiensten voor medische dossiers en patiënt archieven

Wij kunnen uw medische dossiers en archieven scannen en ze digitaal invoeren in uw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), elektronisch patiëntendossier (EPD), documentmanagementsysteem (DMS) of elk ander IT-systeem waarmee u werkt. De vertrouwelijkheid en beveiliging van alle gegevens zijn doorheen het volledige proces gewaarborgd. Wij zijn een marktleider in elektronisch documentmanagement voor de gezondheidszorgsector. Wij scannen miljoenen patiëntendossiers voor de grootste ziekenhuizen en medische centra in Europa. Met meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden medische documenten (waaronder röntgenfoto’s, EKG / ECG enz.) weten wij alles wat er te weten valt over het scannen van medische archieven. Voor onze scandiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory, die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van medische dossiers. Onze medewerkers beschikken over een ongeëvenaarde expertise in het digitaliseren van patiëntenarchieven. Lees de casestudies en getuigenissen van onze klanten om hierover meer te weten te komen.

Superieure apparatuur en technologie

Wij gebruiken alleen de allerbeste professionele scanners op de markt. Onze scanners voor medische toepassingen beschikken over gesofisticeerde functies waarmee wij u digitale beelden van topkwaliteit kunnen bieden. Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elk patiëntendossier dat door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaald patiëntendossier dringend wordt gescand (levering binnen het uur) of dringend fysiek wordt geleverd, en de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over elk patiëntendossier, met inbegrip van zijn exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scanproces bij medische dossiers

Alle fasen van het scanproces bij medische dossiers worden volledig door onze SRP-software aangestuurd, ook de kwaliteitscontrole en de toewijzing van medewerkers en hoogwaardige documentscanners. Het is een duidelijk en volkomen transparant stapsgewijs proces dat superieure kwaliteit en totale vertrouwelijkheid waarborgt:

Ophaling, vervoer en ontvangst in onze vestiging

Wij halen uw medische dossiers of volledige achieven op en maken ze klaar voor vervoer naar onze vestiging. Onze medewerkers komen in uw vestiging aan, registreren alle documenten in SRP, stoppen ze in speciaal daartoe ontworpen archiefdozen, geven aan elke doos een unieke barcode en stapelen ze daarna op verzegelde europallets. Vanaf het ogenblik dat een patiëntendossier is geregistreerd, kunnen iGuana en uw medewerkers via de SRP-software in real time volgen waar elke doos zich exact bevindt en in welke fase van het verwerkingsproces elk medisch dossier zit. De verzegelde europallets met uw medische dossiers worden in een gezegeld voertuig naar de vestiging van iGuana gebracht. Alle transporten zijn specifieke transporten. Dat houdt in dat er niets anders samen met uw patiëntendossiers wordt vervoerd zodat vertrouwelijkheid en veiligheid 100% gewaarborgd zijn. Wanneer uw geregistreerde patiëntendossiers bij iGuana aankomen, controleren wij of alle zegels nog intact zijn, scannen wij de barcodes op elke doos en geven wij elke doos een unieke plaats in ons magazijn. Deze informatie wordt automatisch in ons SRP-systeem opgeslagen.

Voorbereiden en scannen

Wij maken uw medische dossiers klaar om te worden gescand en houden ons daarbij aan strikte richtsnoeren. Eventuele dossiermappen, nietjes en paperclips worden verwijderd en scheidingspagina’s en/of schakelpagina’s worden aan het dossier / document toegevoegd om speciale instructies aan de scanner te geven enz. Al uw patiëntendossiers worden volgens de specifieke scannerinstellingen gescand die vooraf voor uw specifiek project in het SRP-systeem zijn vastgelegd. Het scannen wordt volledig door het SRP-systeem aangestuurd, waardoor het risico van menselijke fouten tot nul wordt herleid. De beeldkwaliteit wordt gewaarborgd door de gesofisticeerde scanners en scantechnologie (zie Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie).

Indexering en klassering

Het SRP-platform klasseert en herkent de inkomende documentenstroom automatisch. Het identificeert alle inhoudstypes en past 4 klasseringstechnologieën toe: op basis van beeld, tekst, scheidingspagina’s en regels. Het identificeert, sorteert en scheidt ook documenten met meerdere pagina’s en gebruikt diverse herkenningstechnologieën, zoals OCR, ICR, OMR en barcodeherkenning. Gegevens worden automatisch geëxtraheerd of manueel geïndexeerd met behulp van methoden voor dubbele gegevensinvoer. Er worden geautomatiseerde en manuele controles uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen. Alle beelden en hun metagegevens (beeldformaat, dpi, compressie en veel andere beeldgebonden gegevens) worden rechtstreeks in de SRP-databank opgeslagen.

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Elk onderdeel van onze scanactiviteiten, van ophaling tot levering van metagegevens en beelden, wordt door een reeks duidelijk afgebakende procedures beheerst. Elke actie die in verband met uw medische dossiers wordt ondernomen, wordt in real time in het SRP-systeem geregistreerd. Onze documentscanners zijn uitgerust met ingebouwde kwaliteitscontrolefuncties, zoals de Perfect Page-technologie, verwijdering van blanco pagina’s, detectie van dubbele documentinvoer, dual stream-scannen, intelligente kwaliteitscontrole, iThresholding, automatisch rechtzetten enz. De module Beeldoptimalisatie van ons SRP-systeem werkt met een 16-core server die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt en een hele reeks complexe algoritmische beeldoptimalisatietaken uitvoert. Naast de vele manuele kwaliteitscontroles wordt onze Quality Supervisor ook automatisch door het SRP-systeem gewaarschuwd als de gesofisticeerde kwaliteitscontrolealgoritmen van het SRP kwaliteitsproblemen vaststellen.

Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. Levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt geregeld. Alle gescande beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Hierdoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens, waaronder:

  • JPEG, TIFF, PDF & PDF/A
  • XML- of CSV-bestand met structurele metagegevens
  • DICOM voor röntgenfoto’s (klaar voor invoer in elk PACS- / RIS-systeem)

Gecertificeerde vernietiging

Alle fysieke patiëntendossiers worden gedurende een standaardtermijn van 1 maand in quarantaine (verzegelde opslag) gehouden. Die termijn gaat in op de dag dat de gescande documenten en de metagegevens aan u worden bezorgd. Dit geeft u de tijd om uw eigen kwaliteitscontrole uit te voeren. Na afloop van de quarantainetermijn en na ontvangst van uw uitdrukkelijke goedkeuring worden alle documenten in quarantaine op een beveiligde en vertrouwelijke manier vernietigd overeenkomstig veiligheidsniveau P3 van de norm DIN 66399. Zodra de fysieke documenten zijn vernietigd, worden alle gescande beelden en metagegevens uit ons SRP-systeem gewist. U ontvangt een certificaat van vertrouwelijke vernietiging.

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

  • Interne DPO
  • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
  • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
  • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
  • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
  • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
  • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Scannen van medische dossiers

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.