Scandiensten voor Boeken

Wij scannen boeken in alle formaten, vormen, stijlen en staten, met inbegrip van gebonden en niet-gebonden boeken, zeldzame en fragiele boeken, registers, akten, geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, handboeken voor scholen en universiteiten, tijdschriften, manuscripten, handleidingen, dagboeken enz. Wij zetten ook papieren boeken om in e-boeken. Dankzij onze meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten (waaronder ook heel vertrouwelijke documenten) weten wij perfect hoe wij uw dierbaar leesmateriaal moeten beschermen en verzorgen. Voor onze boekscandiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van boeken. Wij verlenen deze diensten aan scholen, universiteiten, bibliotheken, musea, uitgeverijen, auteurs, archivarissen en verzamelaars. Wij kunnen een grote verscheidenheid van boektypes scannen waaronder, maar niet alleen:

 • Gebonden en niet-gebonden boeken
 • Zeldzame en fragiele boeken
 • Handboeken voor scholen en universiteiten
 • Kranten en tijdschriften
 • Ingebonden oude kranten
 • Ingebonden fotoalbums
 • Journaals en dagboeken
 • Strips en tijdschriften
 • Handleidingen
 • Laboratoria journalen
 • Technische journalen
 • Jaarboeken
 • Registers burgerlijke stand
 • Geboorteakten
 • Huwelijksakten
 • Overlijdensakten

Superieure apparatuur en technologie

Wij hebben geïnvesteerd in de allerlaatste technologie voor het scannen, digitaliseren en converteren van boeken. Dankzij de combinatie van de allerbeste boekscanners, toonaangevende OCR-technologie, de nieuwste conversietoepassingen voor e-boeken en geavanceerde beeldoptimalisatiesoftware kunnen wij zo kostenefficiënt mogelijk de hoogst mogelijke kwaliteit en nauwkeurigheid waarborgen. Onze scanners behandelen boeken met de grootst mogelijke zorg, ook de meest waardevolle en fragiele. Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elk boek dat door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaald boek dringend wordt gescand of fysiek geleverd, en kunt u de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over elk boek, met inbegrip van zijn exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scanmethodes

Wij kunnen uw boeken op twee verschillende manieren scannen, afhankelijk van het soort boek, uw specifieke wensen, budget en gewenste termijn.

Niet-destructief scannen

Bij de niet-destructieve methode blijven de boeken volledig intact. Bij deze methode, ook bekend als intacte digitalisering, wordt elk boek met de grootste zorg behandeld. Zo wordt elke pagina met de hand omgeslagen, zo nodig met poedervrije handschoenen. Deze methode wordt gewoonlijk gebruikt voor bibliotheken, universiteiten, verzamelaars en musea wanneer het om waardevolle of zeldzame boeken gaat. Wij beschikken over een gespecialiseerd team dat heel ervaren is in het scannen van ingebonden boeken en documenten en dit met veel zorg en toewijding doet. Die medewerkers zijn speciaal opgeleid om met fragiel materiaal om te gaan zodat uw waardevolle verzamelingen tijdens het volledige scanproces perfect worden beschermd en op de juiste manier worden behandeld. Nadat ze zijn gescand en gedigitaliseerd, worden de boeken intact aan u terugbezorgd.

Destructief scannen

De destructieve methode is de aangewezen keuze wanneer u in de eerste plaats de informatie uit het boek wilt bewaren en niet het boek zelf. Bij deze methode wordt de rug van het boek voorzichtig verwijderd met een professionele snijmachine. Daarbij wordt de gelijmde/genaaide zone op ongeveer 5 mm van de rug afgesneden. Daarna worden de pagina’s losgemaakt en door een boekscanner met hoge resolutie gevoerd. De gescande pagina’s worden versnipperd. Dit is een heel kostenefficiënte manier van archiveren die ook veel ruimte bespaart. Met die methode kan een universiteit bijvoorbeeld informatie ter beschikking stellen van studenten zonder waardevolle ruimte te moeten reserveren om diverse exemplaren van teksten, scripties of andere informatie zonder inherente fysieke waarde, maar grote informatieve waarde bij te houden.

Scannen van zeldzame, fragiele en waardevolle boeken

Uw bijzondere verzamelingen verdienen bijzondere zorg. Digitale beelden van archiefkwaliteit maken van uw boeken is geen nattevingerwerk. Bij iGuana geloven wij niet in een uniforme aanpak voor alle projecten, vooral niet wanneer het om uw waardevolle boeken gaat. Wij begrijpen maar al te goed welke uitdagingen en complexiteiten verbonden zijn aan het scannen van zeldzame, fragiele en unieke originelen. Om u een totaaloplossing te bieden, gaan wij verder dan louter digitalisering. Wij werken samen met u een projectplan uit dat aan de specifieke eisen van uw materialen en aan uw beleid, tijdsbestek en budget is aangepast. Dankzij de procedures en richtsnoeren die bij ScanFactory in voege zijn, beheersen wij het hele proces tot in de puntjes.

Wij passen de vereisten aan de staat van de boeken aan en kunnen de snelheid waarmee wij ze verwerken, verlagen om er absoluut zeker van te zijn dat wij de boeken in dezelfde staat aan u kunnen teruggeven als wij ze hebben ontvangen. Bij ons worden alle boeken die wij scannen, met het grootste respect behandeld, maar wij beseffen niettemin dat er gevallen zijn die bijzondere aandacht vereisen. Die opdrachten vertrouwen wij uitsluitend toe aan onze medewerkers met de meeste ervaring in het scannen van boeken en wij garanderen dat zij altijd poedervrije handschoenen dragen om de pagina’s en de gedrukte tekst van uw boeken te beschermen.

Onze bewaarfaciliteit is ontworpen met uw bijzondere collecties in gedachten. Dankzij onze klimaatgecontroleerde, beveiligde opslagruimte worden uw materialen veilig bewaard in de juiste omstandigheden en blijven ze toch gemakkelijk toegankelijk voor onze gespecialiseerde medewerkers. Elke handeling die onze medewerkers in verband met uw boeken verrichten, wordt in ons SRP-systeem geregistreerd van het ogenblik dat wij uw waardevolle materialen bij u ophalen tot ze opnieuw veilig in uw handen zijn. Via ons klantenportaal kunt u elke stap in het scanproces in real time volgen.

Scanproces bij boeken

Een reeks duidelijk afgebakende procedures beheerst elke stap van dit scanproces: ophaling van uw boeken, vervoer en ontvangst in onze vestiging, voorbereiding, scannen, indexeren, kwaliteitscontrole, levering van metagegevens en beelden. Tot de belangrijkste stappen behoren:

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Elke actie die in verband met individuele boeken wordt ondernomen, wordt in real time in het SRP-systeem geregistreerd. Het SRP-systeem beschikt over geïntegreerde kwaliteitscontrolefuncties (net als alle boekscanners die bij ScanFactory worden gebruikt). Complexe kwaliteitscontrolealgoritmen analyseren elk beeld, markeren beelden die vermoedelijk een kwaliteitsprobleem vertonen, en waarschuwen automatisch de Quality Supervisor zodat hij of zij actie kan ondernemen. Daarnaast werkt het SRP-systeem met een 16-core server die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt, en voert het een hele reeks algoritmische beeldoptimalisatietaken uit.

Onze scanners behandelen boeken met de grootst mogelijke zorg, ook de meest waardevolle en fragiele. Zij zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren gebruikers en zijn specifiek ontworpen om gebonden boeken in face-up positie te digitaliseren, zodat het onnodig is ze uit elkaar te halen (heel belangrijk, vooral bij materialen met historische of culturele waarde). Bovendien voldoet onze scanapparatuur aan de strenge normen die boekrestaurateurs hanteren, namelijk dat oude en historisch waardevolle boeken moeten worden gescand met een maximale openingshoek van 90° in plaats van de gebruikelijke 180°, 140° of 120°. Het ontwerp van deze 90° V-vormige boekenwieg voorkomt geheel of gedeeltelijk dat, in geval van een strakke binding, de kromming van de pagina’s de beelden vertekent, en zorgt er tegelijk voor dat de integriteit van de materialen wordt gewaarborgd. Dit digitaliseringsproces is volledig in handen van een menselijke operator, waardoor het veilig is voor fragiele, grote en anders moeilijk te digitaliseren werken.

Met het oog op een zo goed mogelijke kwaliteit werken wij met scannerkappen om verblinding te voorkomen, controle van de onmiddellijke omgeving om de kleurneutraliteit te bewaren, geringe blootstelling aan licht, geen UV/IR-straling, automatische positionering van het boek, automatische opening van de glasplaat en automatische verlaging van de boekensteunen na het scannen, automatisch starten van het scannen, elektronisch gestuurde boekdruk (traploos verstelbaar in 5 stappen om de documenten te beschermen), 3D-scantechnologie voor perfecte boekcurvecorrectie, getrouwe kleurenreproductie, maximale resolutie van 600 dpi enz.

Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen.

Indexering

Wij kunnen van begin tot einde aan uw indexeringseisen voldoen. Wij kunnen u structurele, technische, administratieve metagegevens en metagegevens over de bewaring bezorgen en ze precies indelen zoals u wenst (zo eenvoudig of uitgebreid als nodig). Wij kunnen uw materialen indexeren door ze aan bestaande databanken te koppelen, ze manueel in te voeren of op een andere manier. Materialen met consistente, gedrukte tekst kunnen voor OCR worden verwerkt (bijv. om er tekstdoorzoekbare PDF-bestanden van te maken); kranten en tijdschriften kunnen in artikels worden opgesplitst; gebonden of gegroepeerde materialen kunnen in meerbladige bestanden of verzamelingen worden samengebracht enz. Wij bereiden ook beelden voor en indexeren informatie om te worden ingevoerd in uw back-end databanken of DMS system.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. De levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt aangestuurd. Alle beelden en hun metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Hierdoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens.

Bestandsformaten voor beelden en metagegevens

Enkele voorbeelden van mogelijke formaten:

 • PDF & PDF/A
 • Alleen beeld of doorzoekbare OCR-bestanden met onzichtbare tekst onder het beeld
 • E-boek formaten ePub of Kindle
 • JPEG & JPEG2000
 • Ongecomprimeerde verliesvrije 8-bit TIFF
 • TIFF Groep IV bitonaal
 • XML- of CSV-bestand met structurele metagegevens

Andere scanopties

Enkele bijkomende scanopties:

 • Getrouwe kleurenreproductie: kleur, grijswaarden, zwart-wit
 • Dikte van de ingebonden boeken: max. 150 mm
 • Resolutie: max. 600 dpi

Teruggave, opslag, vernietiging

Wat wilt u dat wij met uw boeken doen nadat ze zijn gescand?

 • Uw boeken aan u terugbezorgen in hun oorspronkelijke staat (niet-destructief scannen)
 • Uw boeken opslaan in onze beveiligde bewaarfaciliteit (langdurig)
 • Uw boeken veilig vernietigen en u een certificaat van vernietiging bezorgen (destructief scannen)

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

 • Interne DPO
 • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
 • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
 • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
 • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
 • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
 • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Conversie in een e-boek

 

Ons team van ervaren medewerkers kan elk soort boek converteren in een perfect digitaal boek dat gebruiksvriendelijk is en compatibel met e-readers van bijvoorbeeld Kindle, Kindle DX, Sony Reader, Noble Nook, Kobo e-Reader, iPhone, Adobe Digital Editions enz.

Door uw papieren boeken in elektronisch formaat om te zetten, kunt u gemakkelijk lezers over de hele wereld aantrekken, een breed publiek bereiken en voorheen ontoegankelijke markten betreden. Onze conversiediensten omvatten:

 • ePub conversie
 • Conversie in het Amazon Kindle formaat (KF8)
 • Conversie in het Fixed Layout formaat

Maak uw papieren exemplaren digitaal met onze e-boek conversiediensten!

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.