Scandiensten voor röntgenfoto’s

Wij kunnen röntgenfoto’s scannen en omzetten in digitale beelden van topkwaliteit in alle formaten, met inbegrip van DICOM, waardoor u ze gemakkelijk in uw PACS- / RIS-systeem kunt overzetten. In de gezondheidszorgsector zijn wij een marktleider met meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden medische dossiers, röntgenfoto’s, microfilms, microfiches en andere documenten voor de grootste en meest gerenommeerde ziekenhuizen in Europa. Wij weten alles wat er te weten valt over het scannen van röntgenfoto’s. Voor het scannen van röntgenfoto’s doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van röntgenfoto’s.

De digitale röntgenbeelden die iGuana van uw analoge röntgenfoto’s maakt, zijn volledig DICOM-compatibel en kunnen in elk PACS- / RIS-systeem worden ingevoerd. Dankzij onze scandiensten voor röntgenfoto’s geniet u van eenvoudigere en snellere toegang tot al uw röntgenbeelden, een gestroomlijnde werkstroom en beduidend lagere werkingskosten. U hebt ook minder behoefte aan opslagruimte, kunt betere resultaten waarborgen voor uw patiënten en voldoet gegarandeerd aan alle wettelijke vereisten.

Superieure apparatuur en technologie

Wij gebruiken professionele scanners van medische en diagnostische kwaliteit om uw röntgenfoto’s te digitaliseren. Alle röntgenfotoscanners en -software die bij dit proces worden gebruikt, overtreffen de vereisten voor digitalisering in DICOM-formaat zodat wij digitale beelden met de best mogelijke kwaliteit en hoogst mogelijk resolutie kunnen leveren. Onze scanners kunnen verschillende soorten röntgenfoto’s digitaliseren, tot 355,6 mm x 889 mm, en hebben slechts 7 seconden nodig om een thoraxfoto te scannen. Dankzij hun superieure optische resolutie tot 600 dpi, hoge optische dichtheid van 4.0 Dmax en 16-bit grijswaarden waarborgen ze dat bij elk scan een brede waaier van grijstonen en alle details in alle zones van de film worden vastgelegd. Ze bieden dus beelden van uitstekende kwaliteit voor medische professionals.

Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elke röntgenfoto die door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaalde röntgenfoto op verzoek of dringend wordt gescand (levering binnen het uur) of dringend fysiek wordt geleverd, en de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over uw röntgenfoto, met inbegrip van zijn exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scanproces bij röntgenfoto’s

Alle fasen van dit scanproces worden volledig door onze SRP-software aangestuurd, ook de kwaliteitscontrole en de toewijzing van medewerkers en hoogwaardige röntgenscanners. Het is een duidelijk en volkomen transparant stapsgewijs proces dat superieure kwaliteit en totale vertrouwelijkheid waarborgt:

Ophaling, vervoer en ontvangst in onze vestiging

Wij halen de röntgenfoto’s bij u op en maken ze klaar voor vervoer naar onze vestiging. Onze medewerkers komen in uw vestiging aan, registeren alle röntgenfoto’s in SRP, stoppen ze in speciaal daartoe ontworpen archiefdozen, geven aan elke doos een unieke barcode en stapelen ze daarna op verzegelde europallets. Vanaf het ogenblik dat een röntgenfoto is geregistreerd, kunnen iGuana en uw medewerkers via de SRP-software in real time volgen waar elke doos zich exact bevindt en in welke fase van het verwerkingsproces elke röntgenfoto zit. De verzegelde europallets met uw röntgenfoto’s worden in een gezegeld voertuig naar de vestiging van iGuana gebracht. Alle transporten zijn specifieke transporten. Dat houdt in dat er niets anders samen met uw röntgenfoto’s wordt vervoerd zodat vertrouwelijkheid en veiligheid 100% gewaarborgd zijn. Wanneer geregistreerde röntgenfoto’s bij iGuana aankomen, controleren wij of alle zegels nog intact zijn, scannen wij de barcodes op elke doos en geven wij elke doos een unieke plaats in ons magazijn. Deze informatie wordt automatisch in ons SRP-systeem opgeslagen.

Voorbereiden en scannen

Wij maken uw röntgenfoto’s klaar om te worden gescand en houden ons daarbij aan strikte richtlijnen. Alle röntgenfoto’s worden volgens de scannerinstellingen gescand die vooraf voor uw specifieke project in het SRP-systeem zijn vastgelegd. Het scannen wordt volledig door het SRP-systeem aangestuurd, waardoor het risico van menselijke fouten tot nul wordt herleid. De beeldkwaliteit wordt gewaarborgd door de gesofisticeerde scanners en scantechnologie (zie Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie).

Indexering

Nadat de röntgenfoto’s zijn gescand, worden de gegevens automatisch geëxtraheerd of manueel geïndexeerd met behulp van methoden voor dubbele gegevensinvoer Er worden daarna geautomatiseerde en manuele controles uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen. Alle beelden en hun metagegevens (beeldformaat, dpi, compressie en veel andere beeldgebonden gegevens) worden rechtstreeks in de SRP-databank opgeslagen. Dit biedt ons haast onbeperkte flexibiliteit bij onze keuze van het formaat waarin wij zowel de beelden als de metagegevens aan uw organisatie leveren.

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Elk onderdeel van het scanproces voor röntgenfoto’s, van ophaling tot levering van metagegevens en beelden, wordt door een reeks duidelijk afgebakende procedures beheerst. Elke actie die in verband met uw röntgenfoto’s wordt ondernomen, wordt in real time in het SRP-systeem geregistreerd. Onze röntgenscanners zijn uitgerust met specifieke functies om de beeldkwaliteit te optimaliseren, zoals automatisch bijsnijden, automatisch rechtzetten, superieure optische resolutie, hoge optische densiteit enz. om te waarborgen dat uw digitale beelden van de best mogelijke kwaliteit zijn. Daarnaast werkt de beeldoptimalisatiemodule in ons SRP-systeem met een 16-core server die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt, en voert hij een hele reeks complexe algoritmische beeldoptimalisatietaken uit. Naast de vele manuele kwaliteitscontroles wordt onze Quality Supervisor ook automatisch door het SRP-systeem gewaarschuwd als de gesofisticeerde kwaliteitscontrolealgoritmen van het SRP kwaliteitsproblemen vaststellen.

Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. Levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt geregeld. Alle gescande beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Hierdoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens waaronder, maar niet alleen:

 • DICOM (klaar voor invoer in elk PACS- / RIS-systeem)
 • JPEG, TIFF, PDF & PDF/A
 • XML- of CSV-bestand met structurele metagegevens
 • Importformaat voor u Document Management Software (DMS)

Gecertificeerde vernietiging

Alle fysieke röntgenfoto’s worden gedurende een standaardtermijn van 1 maand in quarantaine (verzegelde opslag) gehouden. Die termijn gaat in op de dag dat de gescande beelden en de metagegevens aan u worden bezorgd. Dit geeft u de tijd om uw eigen kwaliteitscontrole uit te voeren. Na afloop van de quarantainetermijn en na ontvangst van uw uitdrukkelijke goedkeuring worden alle röntgenfoto’s in quarantaine op een beveiligde en vertrouwelijke manier vernietigd overeenkomstig veiligheidsniveau P3 van de norm DIN 66399. Aangezien röntgenfoto’s zilver en kunststof bevatten, worden deze bestanddelen tijdens het vernietigingsproces van de andere bestanddelen gescheiden en worden ze correct gerecycleerd om mens en milieu te beschermen. Zodra de fysieke films zijn vernietigd, worden alle gescande beelden en metagegevens uit ons SRP-systeem gewist. U ontvangt een certificaat van vertrouwelijke vernietiging.

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

 • Interne DPO
 • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
 • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
 • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
 • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
 • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
 • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Scannen van medische dossiers

Wij zijn marktleider in oplossingen voor elektronisch documentmanagement en scandiensten voor de gezondheidszorgsector. Wij hebben al miljoenen medische dossiers gescand voor de grootste ziekenhuizen en medische centra in Europa.

Onze medewerkers beschikken over een ongeëvenaarde expertise om volledige patiëntenarchieven heel snel, maar ook bijzonder kwaliteitsvol te digitaliseren. Wij hebben al allerlei digitaliseringsprojecten uitgevoerd, ook projecten waarbij wij meer dan 10 km patiëntenarchieven moesten scannen en meer dan 150.000.000 digitale beelden per project moesten leveren.

Voor meer informatie, klik hier.

U kunt met een gerust hart al uw medische dossiers aan ons toevertrouwen!

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.