Služby skenování a převodu rentgenových snímků

Dokážeme naskenovat a převést rentgenové filmy na kvalitní digitální snímky ve všech formátech včetně DICOM, a umožnit tak jejich snadný přenos do vašeho systému PACS / RIS. Jsme jedničkou na trhu v oblasti zdravotnictví a máme více než 30 let praxe ve skenování, indexaci a archivaci obrovských objemů zdravotní dokumentace, rentgenových filmů, mikrofilmů, mikrofiší a dalších dokumentů pro největší a nejrenomovanější nemocnice v Evropě. O skenování rentgenových filmů víme vše. Naše služby skenování rentgenových snímků zajišťuje naše divize ScanFactory prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají bezpečnostní prověrku a věnují se výhradně kvalitnímu skenování rentgenových filmů.

Digitální rentgenové snímky vytvořené společností iGuana z vašeho analogového filmu plně vyhovují standardu DICOM a lze je importovat do jakéhokoli systému PACS / RIS. Díky našim službám skenování rentgenových filmů získáte výhodu v podobě rychlejšího přístupu ke všem svým rentgenovým snímkům, zjednodušeného pracovního postupu, snížení požadavků na skladování a významně nižších provozních nákladů, zajistíte lepší výsledky léčby a garantujete splnění právních předpisů.

Špičkové vybavení a technologie

Pro digitalizaci vašich rentgenových filmů používáme skenery zdravotnické a diagnostické kvality. Všechny skenery rentgenových filmů, které se při tomto procesu používají, splňují a převyšují požadavky na digitalizaci snímků standardu DICOM tak, aby vznikly digitální snímky nejvyšší možné kvality v tom nejvyšším možném rozlišení. Naše skenery dokáží digitalizovat různé rozměry rentgenového filmu až do velikosti 355,6 mm x 889 mm a rentgen hrudi dokáží naskenovat za pouhých 7 sekund. Díky špičkovému optickému rozlišení až 600 dpi, vysoké optické hustotě 4,0 Dmax a 16bitové škále šedé zajišťují, že každý naskenovaný snímek zachytí širokou škálu šedých tónů a veškeré detaily, které jsou přítomny v kterékoli části filmu, a nabízí tak lékařům vynikající kvalitu.

Kromě toho používáme vlastní technologii pro kontrolu, zjednodušení a automatizaci všech našich skenovacích procesů od A do Z – technologii ScanFactory Resource Planning (SRP). Tato technologie byla vyvinuta zcela interně našimi odborníky. Jejím hlavním smyslem je snížit míru zásahů člověka na absolutní minimum a odstranit riziko selhání lidského faktoru. Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Zákaznický portál

Zákaznický portál vám umožňuje kdykoli vyhledat a prohlédnout si stav každého rentgenového filmu, který ScanFactory zpracovává (např. přepravován, skenován atd.). Portál také umožňuje vytvářet požadavky na objednané nebo urgentní skenování (s dodáním nejpozději do 1 hodiny) nebo na fyzické doručení konkrétního rentgenu a zároveň si prohlížet kompletní historii těchto požadavků. Veškeré informace a metadata ke každému jednotlivému rentgenovému filmu, včetně jeho fyzického umístění, jsou uloženy v databázi SRP a lze je kdykoli získat.

Proces skenování rentgenových snímků

Všechny fáze procesu skenování rentgenových filmů / snímků jsou řízeny výhradně systémem SRP, a to včetně kontroly kvality, přidělení lidských zdrojů a použití špičkových skenerů rentgenových filmů. Jedná se o přehledný a plně transparentní postupný proces, který garantuje nejvyšší kvalitu a naprostou ochranu informací:

Vyzvednutí, přeprava na naše pracoviště a příjem

Rentgenové filmy si u vás vyzvedneme a připravíme je na přepravu na naše pracoviště. Naši pracovníci přijedou k vám, zaregistrují každý jednotlivý rentgenový film do SRP, vloží jej do speciálně konstruovaných archivářských beden, přiřadí každé bedně unikátní čárový kód a nastohují je na zapečetěné europalety. Jakmile se rentgenový film zaregistruje, společnost iGuana i vaši zaměstnanci mohou sledovat přesné fyzické umístění každé bedny a fázi zpracování každého jednotlivého rentgenu v reálném čase prostřednictvím SRP. Zapečetěné europalety obsahující vaše rentgeny se pak v zapečetěném vozidle přepraví do objektu společnosti iGuana. Veškerá přeprava je vyhrazená, což znamená, že se v žádném momentu nepřepravují žádné jiné položky než bedny s vašimi rentgeny, aby byla zajištěna naprostá ochrana a bezpečnost informací. Když vaše zaregistrované rentgeny dorazí do společnosti iGuana a je ověřena neporušenost všech pečetí, naskenujeme čárové kódy na každé bedně a každé bedně přiřadíme unikátní umístění v našem skladu. Tyto informace se automaticky uloží v našem systému SRP.

Příprava a skenování

Vaše rentgenové filmy připravíme ke skenování podle přísných předpisů. Všechny vaše rentgenové filmy se naskenují podle specifických nastavení skeneru, která se v systému SRP předdefinují pro váš konkrétní projekt. Skenování je v plném rozsahu kontrolováno systémem SRP a riziko selhání lidského faktoru je v podstatě sníženo na nulu. Obrazovou kvalitu garantuje sofistikovaný hardware a technologie skeneru (viz Kontrola kvality a vylepšení obrazu).

Indexování

Po naskenování rentgenového filmu se data buď extrahují automaticky, nebo se manuálně indexují pomocí metody dvojího zadání. Pro zajištění přesnosti dat se následně provádí automatické a manuální ověřovací kontroly. Všechny snímky a jejich metadata (velikost obrázku, dpi, komprese a řada dalších dat k obrázku) se ukládají přímo do databáze systému SRP. Tím získáváme téměř neomezenou flexibilitu při výběru exportních formátů snímků a metadat při dodání do vaší organizace.

Kontrola kvality a vylepšení obrazu

Každý jednotlivý krok našich operací při skenování rentgenů, od vyzvednutí až po dodání metadat a snímků, se řídí souborem jasně definovaných postupů. Každý úkon provedený v souvislosti s vašimi rentgenovými filmy se v reálném čase zaznamenává do systému SRP. Naše skenery rentgenových filmů jsou vybaveny zabudovanými funkcemi kontroly kvality, jako je automatické oříznutí, automatická oprava zešikmení, špičkové optické rozlišení, vysoká optická hustota a další. Zajišťují tak nejlepší možnou kvalitu vašich snímků. Modul pro vylepšení obrazu v našem systému SRP využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování a provádí nejrůznější funkce algoritmického vylepšení obrazu. Kromě celé řady manuálních kontrol kvality je náš supervizor kvality rovněž systémem SRP automaticky upozorněn na případné problémy s kvalitou, které propracované algoritmy SRP pro kontrolu kvality zjistí.

V neposlední řadě jsou také naši pracovníci proškoleni v uplatňování zásad řízení jakosti ISO 9001 ve své práci.

Dodání metadat a snímků

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Při skenování se všechny naskenované snímky a metadata ukládají přímo do databáze SRP. Tyto snímky a metadata se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat, a to mimo jiné:

 • DICOM (připraven k importu do jakéhokoli systému PACS / RIS)
 • JPEG, TIFF, PDF & PDF/A
 • Strukturální metadata: soubor XML nebo CSV
 • Formát pro import do vašeho softwaru pro správu dokumentů

Skartace s osvědčením

Všechny fyzické rentgenové filmy jsou uloženy v karanténě (zapečetěném skladu) po standardní dobu 1 měsíce ode dne, kdy vám byly naskenované snímky a metadata dodány. To vám dává možnost provést svou vlastní kontrolu kvality. Po uplynutí karanténní doby a s vaším výslovným souhlasem je u všech rentgenových snímků v karanténě provedena zabezpečená, důvěrná likvidace podle bezpečnostní úrovně P3 normy DIN 66399. Jelikož rentgenové filmy obsahují stříbro a plasty, tyto součásti se z nich v průběhu likvidace oddělí a řádně se recyklují tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví osob i životního prostředí. Po likvidaci fyzických filmů se všechny naskenované snímky a metadata vymažou z našeho SRP systému. O zabezpečené skartaci obdržíte osvědčení.

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat
 • Důvěrná skartace s osvědčením

Skenování zdravotní dokumentace

Jsme jedničkou na trhu v oblasti elektronické správy dokumentace a skenovacích služeb ve zdravotnictví. Naskenovali jsme již miliony zdravotních záznamů pro největší nemocnice a zdravotnická zařízení v Evropě.

Naši pracovníci mají bezkonkurenční praktické zkušenosti s digitalizací celých archivů zdravotních karet za rekordní čas bez dopadu na kvalitu. Realizovali jsme nejrůznější typy digitalizačních projektů, včetně projektu, u něhož bylo v rámci jediného projektu třeba naskenovat více než 10 km archivních zdravotních karet a vytvořit přes 150 000 000 digitálních snímků.

Pro podrobnější informace klikněte zde.

Buďte si jisti, že nám svou zdravotní dokumentaci můžete svěřit!

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.