Služby skenování a převodu mikrofilmů

Můžeme naskenovat a převést mikrofilm na digitální snímky z 16mm nebo 35mm svitků nebo kazet. Ať již máte jediný svitek nebo tisíce svitků, dokážeme vaše mikrofilmy efektivně a úsporně digitalizovat na snímky špičkové kvality. Díky více než 30 letům praxe ve skenování, indexaci a archivaci obrovských objemů dokumentů víme o převodu mikrofilmů do digitální podoby vše. Naše služby skenování mikrofilmů zajišťuje naše divize ScanFactory prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají bezpečnostní prověrku a věnují se výhradně kvalitnímu skenování mikrofilmů. Služby skenování mikrofilmů nabízíme mimo jiné pro:

 • Nemocnice
 • Knihovny
 • Archivy
 • Historické společnosti
 • Instituce
 • Korporátní zákazníci
 • Školské úřady
 • Vysoké školy
 • Právní kanceláře
 • Soudy
 • Konstrukční firmy
 • Letecký průmysl
 • Architektonické ateliéry
 • Stavební firmy
 • Výrobci automobilů
 • Samosprávy

Špičkové vybavení a technologie

S využitím nejnovějších skenerů mikrofilmů provádíme digitalizaci mikrofilmů všech typů včetně 16mm, 35mm, kazet ANSI C pozitivů či negativů, stříbrných/vezikulárních/diazo formátů, simplex/duplex, COM, na výšku (cine) i na šířku (comic) atd. Většina skenerů mikrofilmů se snaží v rámci skenování zachytit jednotlivá políčka. Pokud však není film konzistentní, a tak tomu často bývá, mohou políčka vynechat. Naše skenery mikrofilmů skenují celý svitek mikrofilmu včetně prostoru mezi políčky. Pak můžeme provést interaktivní kontrolu výsledků a manuálně zachytit případná chybějící políčka. Úpravou kvality snímků také kompenzujeme případné změny v hustotě filmu v rámci jednoho svitku.

Kromě toho používáme vlastní technologii pro kontrolu, zjednodušení a automatizaci všech našich skenovacích procesů od A do Z – technologii ScanFactory Resource Planning (SRP). Tato technologie byla vyvinuta zcela interně našimi odborníky. Jejím hlavním smyslem je snížit míru zásahů člověka na absolutní minimum a odstranit riziko selhání lidského faktoru. Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Zákaznický portál

Zákaznický portál vám umožňuje kdykoli vyhledat a prohlédnout si stav každého mikrofilmu, který ScanFactory zpracovává (např. přepravován, skenován atd.). Portál také umožňuje vytvářet žádosti o urgentní naskenování nebo fyzické doručení konkrétního mikrofilmu a zároveň si prohlížet kompletní historii těchto požadavků. Veškeré informace a metadata ke každému jednotlivému mikrofilmu, včetně jeho fyzického umístění, jsou uloženy v databázi SRP a lze je kdykoli získat na vyžádání.

Proces skenování mikrofilmů

Proces převodu mikrofilmů sestává z několika kroků.

Výběr vzorového svitku

Skenování filmu začíná tím, že vybereme vzorové svitky, zkontrolujeme je a naskenujeme menší počet snímků tak, aby se zařízení zkalibrovalo na optimální procesní nastavení, které povede k nejlepším možným snímkům. Před zahájením produkce v plném rozsahu se nastavení uloží do šablony.

Kontrola mikrofilmu

Kontrolou filmu zjistíme případné škrábance, trhliny, svitky bez nadpisů, zkontrolujeme syndrom octovatění nebo oxidačně redukční vady, odstraníme překážky na povrchu apod. V případě problémů postupujeme podle předem sjednaných opatření a v případě potřeby vás informujeme. Svitky, které budou ležet mimo rozsah přednastavených parametrů zpracování z hlediska optimální čitelnosti, budou zkalibrovány individuálně. Standardní nastavení se použije pouze pro svitky, které budou spadat do přijatelného rozsahu.

Skenování filmových pásek

Většina skenerů mikrofilmů se snaží pořizovat výstupní snímky za běhu při průchodu filmu strojem. Skener tak má jen jedinou příležitost provést detekci políčka (proces, během něhož stroj rozpoznává jednotlivá políčka na určitém úseku filmu a segmentuje je na samostatné obrazové soubory) a další nezbytné počítačově náročné kroky, jako je např. oprava zešikmení, ořez, doostření apod. V případě změny hustoty filmu (rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším snímkem) může být snímek seříznut na polovinu kvůli selhání procesu detekce políček nebo může dojít k úplnému vynechání snímku. Mají-li být tyto typy chyb napraveny, je třeba identifikovat vynechané políčko (u svitku obsahujícího tisíce snímků jde o nelehký úkol), najít je na fyzickém svitku (což je ještě těžší), znovu je správně naskenovat a ručně vložit/nahradit do původní dávky snímků. Jedná se o časově velmi náročný a drahý proces, a většina poskytovatelů služeb jej proto ani neprovádí.

Sejmutím každého svitku mikrofilmu jako souvislého „pásu“, který obsahuje všechna volná místa mezi políčky na filmu i políčka samotná, jsme schopni provést detekci políček tolikrát, kolikrát je třeba pro dokonalé zachycení každého políčka na svitku. Operátor ScanFactory může dokonce hranice políček jednoduše překreslit pouhým přetažením myší.

Kontrola kvality a vylepšení obrazu

Naši operátoři věnují většinu svého času kvalitě snímků a jejich úpravě před jejich výstupem (nikoli po něm) tak, aby na konečných snímcích nebylo třeba opravovat žádné chyby. Prověřujeme kvalitu samostatných snímků a případně potřebné opravy se provádějí okamžitě. Závěrečnou kontrolou kvality se potvrdí, že všechny předchozí kroky proběhly správně. Náš systém SRP má navíc zabudované funkce kontroly kvality, stejně jako všechny skenery používané ve ScanFactory. O případných problémech v oblasti kvality informuje SRP automaticky našeho supervizora kvality.

Provádíme také řadu automatických i manuálních funkcí pro vylepšení obrazu, jako např. automatické vyvážení bílé, ruční nebo automatické otočení obrazu, ořez/seříznutí okrajů (např. černých okrajů), automatické orámování, rozdělení políček obsahujících 2 stránky na jednotlivé stránky, automatickou opravu zešikmení snímku, které brání dokonalému vyrovnání snímku na stránce nebo na obrazovce, zachování/odstranění pozadí nebo číselných vyhledávacích značek (blipů) apod. Důležitou informací je, že modul pro vylepšení obrazu v rámci SRP využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování a provádí nejrůznější funkce algoritmického vylepšení obrazu.

V neposlední řadě jsou také naši pracovníci proškoleni v uplatňování zásad řízení jakosti ISO 9001 ve své práci. Zvládneme to na první pokus a garantujeme správné zachycení 100 % políček na každém svitku filmu, který nám zašlete.

Indexování

Po úplném naskenování mikrofilmu můžeme provést indexaci naskenovaných dokumentů jejich spárováním s jakýmikoli existujícími databázemi jako např. CAR (Computer Aided Retrieval) databázemi, ručním zadáním či jinak. K dalším službám patří OCR u souborů PDF s možností textového vyhledávání, sjednocení snímků do dokumentu a příprava snímků a indexačních informací k importu do vašich podpůrných databází a systémů, jako např. do vašeho DMS systému nebo jiných aplikací.

Dodání metadat a snímků

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk, přenosný USB disk apod.). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Při skenování se všechny naskenované snímky a metadata ukládají přímo do databáze SRP. Tyto snímky a metadata se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat.

Formát obrazových souborů a metadat

Zde je jen pár příkladů možných formátů:

 • PDF & PDF/A
 • Pouze jako obrázek nebo s možností vyhledáváním OCR s neviditelným textem pod obrázkem
 • Vícestránkově nebo jeden soubor na jeden snímek
 • JPEG & JPEG2000
 • Nekomprimovaný bezeztrátový 8bitový TIFF
 • TIFF Group IV dvoutónový
 • Strukturální metadata soubor XML nebo CSV

Další možnosti skenování

Zde je jen pár dalších možností, které máte k dispozici:

 • Dvoutónový formát (černobílý)
 • 256 barev nebo odstíny šedé (lépe uchovávají drobné detaily jako např. ručně psaný text, razítka a fotografie)
 • Rozlišení: skutečné optické rozlišení 100–600 dpi (podle aplikace)

Vrácení, uložení, skartace

Co byste si přáli udělat se svým mikrofilmem po naskenování?

 • Archiv mikrofilmů vám vrátíme
 • Bezpečně jej uložíme v našem trezoru mikrofilmů (dlouhodobé uložení)
 • Váš mikrofilm bezpečně skartujeme a předáme vám osvědčení o důvěrné skartaci

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat
 • Důvěrná skartace s osvědčením

Trezor mikrofilmů

 

Trezor mikrofilmů (Microfilm Vault) je specializovaný balíček služeb, který nabízíme zákazníkům, kteří si přejí svůj archiv mikrofilmů dlouhodobě externě uložit a nechat jej převést do digitálního formátu na vyžádání. Mikrofilm má velmi specifické požadavky na skladování. Vyžaduje také speciální vybavení pro načtení dat z filmu. Je nám jasné, že řada zákazníků by dala přednost tomu, aby tyto speciální úkony prováděl zkušený poskytovatel služeb.

Váš archiv mikrofilmů uložíme ve svém bezpečném a chráněném trezoru mikrofilmů. Umožníme vám přístup k zákaznickému portálu, jehož prostřednictvím můžete vyhledávat v celém svém archivu a vyžádat si, aby byl konkrétní mikrofilm naskenován, indexován a bezpečně doručen v digitálním formátu.

Dovolte nám postarat se o váš mikrofilm, u nás je v bezpečí!

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.