Služby skenování fotografií, diapozitivů a negativů

Profesionálně skenujeme fotografie, diapozitivy a negativy a převádíme je do vysoce kvalitního digitálního formátu. Díky více než 30 letům praxe ve skenování, indexování a archivaci obrovských množství dokumentů přesně víme, jak uchovávat vaše drahocenné sbírky fotografií, diapozitivy a negativy a jak o ně pečovat. Naše služby skenování fotografií zajišťuje divize ScanFactory prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají bezpečnostní prověrku a věnují se výhradně kvalitnímu skenování fotografií. Pomáháme knihovnám, muzeím, historickým společnostem, archivům, webovým publikačním službám a dalším organizacím digitalizovat jejich sbírky fotografií, negativů a diapozitivů.

Fotografie

Dokážeme odborně naskenovat samostatné fotografie i fotoalba prakticky každého typu či velikosti a převést je na vysoce kvalitní digitální snímky. Převodem svých fotografií do digitálního formátu své snímky chráníte před prachem, rozkladem, poškrábáním a dalšími škodlivými vlivy, které na ně časem působí. Pomocí našich služeb skenování fotografií můžete uchovat své drahocenné sbírky fotografií příštím generacím.

Formáty fotografií

Černobílé i barevné fotografie a fotoalba všech velikostí.

Diapozitivy

Své 35mm diapozitivy a diapozitivy jiných formátů můžete omladit jejich naskenováním do kvalitního digitálního formátu. Díky naší službě skenování diapozitivů si můžete být jistí, že vaše diapozitivy budou zachovány navěky. Naskenované diapozitivy si lze prohlédnout prakticky kdekoli (bez potřeby projektoru) a jsou imunní vůči škodlivému působení prachu, poškrábání, vyblednutí či rozkladu.

Formáty diapozitivů

35mm a super 35mm, 110, 126, 127 a super 127, středoformát (120/220), stereo.

Negativy

Filmové negativy sice není nijak příjemné procházet a prohlížet, jsou však velmi cenné, jelikož obvykle dokáží vyprodukovat kvalitnější naskenovaný snímek než tištěná fotografie. Odborně naskenujeme vaše filmové negativy jakéhokoli rozměru a odstraníme při tom prach a skvrny a vylepšíme barvy. Využijte naše služby skenování negativů k převodu na digitální pozitivní snímky.

Formáty negativů

35mm, 110, 126, středoformát, velkoformát, film APS.

Špičkové vybavení a technologie

Investovali jsme do nejnovější techniky a technologií pro skenování fotografií, diapozitivů a negativů. Spojením špičkových skenerů s nejmodernějším softwarem pro vylepšování obrazu zajišťujeme nejvyšší kvalitu a přesnost s maximální ekonomickou efektivitou. Naše skenery jsou extrémně šetrné i k vašim nejcennějším snímkům a dokáží vytvářet snímky černobílé, v šedé škále i barevné. Naši kvalifikovaní operátoři ScanFactory podle typu vašich fotografií, diapozitivů či negativů rozhodnou, jaký skener bude pro váš projekt nejlepší. Kromě toho používáme vlastní technologii pro kontrolu, zjednodušení a automatizaci všech našich skenovacích procesů od A do Z – technologii ScanFactory Resource Planning (SRP). Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Náš skenovací proces

Každý jednotlivý krok našeho procesu skenování se řídí souborem jasně definovaných postupů: vyzvednutí vašich fotografií, diapozitivů či negativů, přeprava na naše pracoviště a příjem, příprava, skenování, indexování, kontrola kvality, dodání metadat a snímků. Naši zkušení konzultanti určí ve spolupráci s vašimi pracovníky speciální požadavky vašeho projektu. Všechny naše postupy jsou navrženy s ohledem na zachování vysoké kvality a přesnosti, aby byla zajištěna vaše spokojenost.

Ujistěte se sami, že vaše cenné fotografie, diapozitivy a negativy jsou v dobrých rukou, a přečtěte si více o tom, jak skenujeme a uchováváme knihy (včetně vzácných a křehkých originálů kulturní a historické hodnoty), a to zde.

Proces skenování fotografií

Abychom zajistili, že vaše originální fotografie budou v bezpečí, skenování každého obrázku provádíme ručně. Naši kvalifikovaní operátoři ScanFactory každý obrázek očistí stlačeným vzduchem a hladkým hadříkem setřou případný prach, který by mohl způsobit nekvalitní naskenování. Naše zařízení pro skenování fotografií je navíc vybaveno zabudovanou funkcí odstraňování prachu, která přispívá k okamžitému zlepšení kvality vašeho digitálního snímku. V případě fotoalb vyjmou naši operátoři jednotlivé fotografie z obalu, naskenují je a vrátí je v původním pořadí zpět. Po úplném naskenování všech vašich fotografií předají naši operátoři snímky našim pracovníkům odpovědným za kontrolu kvality a vylepšení obrazu. Dáváme si záležet na tom, abychom vaše snímky postupně prošli a provedli jednotlivé opravy, a to včetně otáčení snímků pro zajištění správné orientace, korekce problémové expozice, korekce barev apod.

Poznámka: Máte-li k dispozici jak tištěné fotografie, tak své negativy, obvykle doporučujeme naskenovat negativy. Fotografie je jako kopie negativu, a naskenování fotografie tak vlastně představuje kopírování kopie. Naše špičkové vybavení sice dokáže snímek opravit a vylepšit, ale vždy je nejlepší začínat tím nejčistším snímkem, který je k dispozici.

Proces skenování diapozitivů

Manipulaci s každým diapozitivem a jeho zpracování provádí vysoce kvalifikovaní odborníci tak, aby splnili naše přísné požadavky na kontrolu kvality. Diapozitivy se po jednom ručně čistí a skenují. Naši operátoři ScanFactory provádějí opravy barev, ořez, odstranění prachu, změnu orientace a další úkony vylepšení kvality tak, aby vaše diapozitivy znovu oživili. Skenování a výbava závisí na formátu diapozitivu. Rádi převezmeme vaše diapozitivy v karuselech, zásobnících či jiných skladovacích obalech. Materiály zpracováváme po jednom a každý diapozitiv bude vrácen zpět v naprosto stejném pořadí, v němž byl dodán. Máte-li diapozitivy seřazené v konkrétním pořadí, buďte si jisti, že jejich uspořádání zůstane nedotčeno. Každý diapozitiv se naskenuje tím nejkvalitnějším vybavením, které využívá infračervené světlo pro detekci částic prachu a drobných škrábanců před skenováním a v jeho průběhu a které následně snímek opraví na základě vad zjištěných infračerveným světlem.

Proces skenování negativů

S každým negativem se při jeho zpracování zachází s maximální přesností a péčí. Skenování negativů je úkol, který vyžaduje extrémně šetrné zacházení, a někdy je kvalifikovaný dotyk zapotřebí i pro tak zdánlivě jednoduchou věc, jako je určení, kterou stranu skenovat (tzn. stranu s emulzí). Před naskenováním vaše negativy posoudíme. Všechny negativy se jednotlivě očistí, naskenují a vylepší se jejich obraz tak, aby byla zajištěna jejich nejlepší možná kvalita. Každý pás negativu před skenováním čistíme stlačeným vzduchem a hladkým hadříkem. Každý negativ se naskenuje tím nejkvalitnějším vybavením, které využívá infračervené světlo pro detekci částic prachu a drobných škrábanců před skenováním a v jeho průběhu a které následně snímek opraví na základě vad zjištěných infračerveným světlem. Rovněž obnovuje a opravuje barvy, snižuje šum způsobený zrnitostí filmu a optimalizuje kontrast a expozici naskenovaných negativů. Vaše snímky pak ořízneme, odstraníme zešikmení a správně je orientujeme.

Kontrola kvality a vylepšení obrazu

Kromě všech úkonů prováděných v rámci kontroly kvality a vylepšení obrazu naší špičkovou technikou a kvalifikovanými pracovníky (viz výše) je vlastními funkcemi pro kontrolu kvality a vylepšení obrazu vybaven také náš interně vyvinutý systém SRP. Všechny snímky a jejich metadata (velikost obrázku, dpi, komprese a řada dalších dat k obrázku) se ukládají přímo do databáze systému SRP. Složité algoritmy kontroly kvality v rámci systému SRP analyzují každý snímek, označují snímky s podezřením na problém s kvalitou a automaticky na ně upozorňují našeho supervizora kvality. Systém SRP také využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování a provádí nejrůznější funkce algoritmického vylepšení obrazu. Jedná se o skutečně unikátní technologii, která vychází z desítek let praktických zkušeností se skenováním dokumentů. Je také třeba uvést, že každý úkon provedený ve vztahu k vašim fotografiím, diapozitivům či negativům se v reálném čase zaznamenává do našeho systému SRP.

V neposlední řadě jsou také naši pracovníci proškoleni v uplatňování zásad řízení jakosti ISO 9001 ve své práci.

Indexování

Jsme připraveni splnit vaše požadavky na indexaci od začátku do konce. Dokážeme poskytnout strukturální, technická, administrativní i ochranná metadata přesně v takovém formátu, jaký požadujete (v jednoduché či složité struktuře podle vašich potřeb). Vaše materiály můžeme indexovat spárováním s jakýmikoli existujícími databázemi, manuálním zadáním či jinak. Rovněž snímky a metadata připravíme na import do vašich podpůrných databází nebo do vašeho softwaru pro správu dokumentů.

Dodání metadat a snímků

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk, přenosný USB disk apod.). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Při skenování se všechny naskenované snímky a metadata ukládají přímo do databáze SRP. Tyto snímky a metadata se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat, jako např.: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A apod. u obrázků a soubory XML nebo CSV apod. u metadat.

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat
 • Důvěrná skartace s osvědčením

Naše ScanFactory

Máme přes 30 let praxe ve skenování, indexaci a archivaci obrovských objemů dokumentů. K našim službám patří skenování, dlouhodobé uložení, certifikovaná skartace i tiskové služby. Skenujeme: dokumenty (včetně kontaminovaných dokumentů), zdravotní dokumentaci, knihy, velkoformátové dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše, fotografie, rentgeny, příchozí poštu (digitální podatelna), faktury, formuláře a dotazníky.

Zde je několik ohromujících faktů ke ScanFactory.

 • Přes 30 let v oboru produkčního skenování
 • Dosud zpracováno přes 350 000 000 dokumentů
 • Skenovací kapacita 250 000 listů denně
 • Zabezpečené pracoviště v Belgii
 • Nejmodernější skenery a tiskárny
 • Systém ScanFactory Resource Planning (SRP)

Dokážeme vyhovět prakticky všem vašim potřebám v oblasti skenování a archivace!

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.