Digitalizace a uchování sbírek kulturního dědictví

Nabízíme vysoce specializovaná a na míru upravená řešení pro digitalizaci sbírek kulturního dědictví. Spolupracujeme s muzei, knihovnami, archivy, galeriemi umění, místními samosprávami, obcemi, centry regionální historie, vysokými školami a dalšími institucemi ochrany kulturního dědictví a pomáháme jim uchovat jejich vzácné sbírky pro příští generace. Dokážeme odborně zpracovat celou řadu historických materiálů, zajistit při tom jejich naprostou bezpečnost a vytvářet digitální snímky v kvalitě vhodné pro účely uchování. Dokážeme naskenovat nebo převést do digitálního formátu prakticky každý originál, jako jsou například: vzácné a křehké knihy, rukopisy, fotografie, alba, stereoskopické fotografie, diapozitivy a negativy, noviny a časopisy, mikrofilmy a mikrofiše, umělecká díla, různé trojrozměrné (3D) předměty a artefakty, mince, medaile, šperky, audio a video, magnetické pásky, nahrávky na vinylu (fonografické), mapy, výkresy, plakáty, rukou psané dopisy, nadrozměrné a velkoformátové dokumenty, volné a vázané materiály atd.

Díky více než 30 letům zkušeností se složitými rozsáhlými projekty a s digitalizací sbírek kulturního dědictví vám dokážeme pomoci vytvořit přístupný, spolehlivý, vysoce kvalitní elektronický kulturní obsah a uchovat jej v digitální paměti pro dnešní občany i pro příští generace. Naše řešení pro digitalizaci a uchování kulturního dědictví (zakázkově upravená podle konkrétní povahy a rozmanitosti vaší vzácné sbírky) poskytují v rámci naší divize ScanFactory vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří mají bezpečnostní prověrku a dlouholetou praxi v práci s křehkými, složitými a netradičními formáty z historických, archivních a speciálních sbírek.

 • Knihy a vázané staré tisky
 • Rukopisy a svitky
 • Noviny a časopisy
 • Obrazy a grafiky
 • Mapy a výkresy
 • Fotografie a diapozitivy
 • Negativy na skleněných deskách
 • Poškozené a degradované materiály
 • Archivy mikrofilmů a mikrofiší
 • Předměty a artefakty
 • Dopisy a pohlednice
 • Pohřební záznamy a rejstříky
 • Audiovizuální sbírky
 • 2D a 3D materiály
 • Numizmatické sbírky
 • Hudební partitury

Špičkové vybavení a technologie

Používáme pouze ty nejkvalitnější skenery a vybavení na trhu, které je určeno k bezpečné a jemné manipulaci s vašimi starými, vzácnými, drahými a křehkými sbírkami. Naše vybavení zajišťující kvalitu vhodnou pro účely uchování nabízí nejmodernější funkce, které nám umožňují dodat vám digitální snímky v té nejvyšší kvalitě a ve formátu, který je nejvhodnější pro koncové použití v rámci vašich digitalizovaných sbírek. Disponujeme specializovanými pracovními stanicemi, které jsou vybaveny planetárně osazenými špičkovými digitálními kamerami a nosnými kolébkami, které jsou speciálně navrženy tak, aby si poradily s různými typy historických materiálů, dále máme k dispozici vybavení pro zpracování propustných filmových formátů, pásů mikrofilmů a nadrozměrných a 3D předmětů. Jsme rovněž schopni připravit nové vybavení, které bude odpovídat vašim konkrétním potřebám. Pro kontrolu, zefektivnění a automatizaci všech našich skenovacích, digitalizačních a konverzních operací od A do Z navíc používáme svou vlastní technologii – ScanFactory Resource Planning (SRP). Tato technologie byla vyvinuta zcela interně našimi odborníky. Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Zákaznický portál

Zákaznický portál vám umožňuje kdykoli si vyhledat a prohlédnout stav každého kusu z vaší sbírky (ať už knihy, obrazu, filmu, fotoalba, rukopisu nebo jiné věci) zpracovávaného divizí ScanFactory. Můžete například sledovat, zda se příslušný kus právě přepravuje na naše digitalizační pracoviště, nebo zda se právě digitalizuje apod. Portál také umožňuje vytvářet požadavky na urgentní zpracování, fyzické doručení nebo vrácení konkrétního kusu z vaší sbírky a zároveň si prohlížet kompletní historii těchto požadavků. Veškeré informace a metadata ke každému kusu z vaší sbírky, včetně jeho fyzického umístění, jsou uloženy v databázi SRP a lze je kdykoli získat.

Proces konverze kulturního dědictví do digitální podoby

Každý jednotlivý krok procesu digitální konverze je řízen souborem jasně definovaných postupů a je upraven na míru vašim požadavkům: Vyzvednutí vašich historických materiálů, přeprava na naše pracoviště a příjem, příprava, skenování / digitalizace, indexování / katalogizace, kontrola kvality, doručení metadat a snímku. Jedná se o přehledný a plně transparentní postupný proces, který garantuje nejvyšší kvalitu, plnou sledovatelnost a naprostou ochranu informací. Níže jsou popsány hlavní aspekty tohoto procesu:

Přístup přizpůsobený na míru vaší sbírce

Vaše speciální sbírka si zaslouží speciální péči. Při tvorbě digitálních snímků vašich jedinečných a rozmanitých sbírek v kvalitě vhodné pro uchování není prostor pro nejistotu. Ve společnosti iGuana obecně nevěříme na univerzální řešení vhodná pro všechny, zvlášť když jde o vaše drahocenné sbírky. Velmi dobře chápeme výzvy a spletitosti, které konverze starých, vzácných, křehkých a jedinečných originálů do digitálního formátu přináší.

Abychom vám mohli přinést kompletní řešení, nabízíme bezkonkurenční kombinaci poradenského plánování projektu, digitalizace a metadat. Spolupracujeme s vámi na sestavení projektového plánu, který naplňuje vaši vizi konečného produktu a vyhovuje specifickým požadavkům vašich materiálů, vašim předpisům, časovému horizontu a rozpočtu. Společně s vámi najdeme pro vaše historické materiály to správné vybavení a procesy. Součástí každého projektu je zkušební fáze, při níž v rámci vzájemných konzultací doladíme sjednaný proces.

Bezpečná přeprava a uskladnění

Před přepravou vaší sbírky na naše zabezpečené pracoviště provedou námi určení pracovníci její kompletní inventarizaci do našeho systému SRP a připraví ji k bezpečné přepravě. Upozorňujeme, že v okamžiku, kdy se vaše materiály inventarizují (zaevidují a označí čárovým kódem), může společnost iGuana i vaši pracovníci prostřednictvím SRP v reálném čase sledovat fyzické umístění každého kusu vaší sbírky a jeho zpracování. Pečlivě zabalené materiály se následně přepraví v zapečetěných vozidlech (případně včetně speciálních vozidel pro přepravu uměleckých předmětů a specializovanou dopravu). Veškerá přeprava je vyhrazená, což znamená, že se v žádném momentu nepřepravuje nic jiného než materiály z vaší sbírky, aby byla zajištěna naprostá ochrana a bezpečnost. Když vaše zaregistrované materiály dorazí do společnosti iGuana a je ověřena neporušenost všech pečetí, naskenujeme čárové kódy jednotlivých kusů a přidělíme jim unikátní umístění na našem pracovišti. U sbírek, které nelze jednoduše převážet, nebo pokud přepravu komplikují hranice nebo vzdálenost, můžeme přivézt své zkušené techniky, kteří snímky pořídí u vás na místě.

Pracoviště společnosti iGuana je navrženo s ohledem na vaše speciální sbírky. Zabezpečené skladovací prostory s kontrolovaným prostředím, systémem kontroly přístupu, elektronickým zabezpečovacím systémem, protipožárním systémem a kamerovým dohledem v režimu 24/7 zajišťují, že vaše materiály budou bezpečně uloženy v odpovídajícím prostředí, a přitom zůstanou snadno dostupné, avšak pouze našim oprávněným odborným pracovníkům.

Kvalita, standardy, vylepšení a obnova obrazu

Kvalita je nedílnou součástí každé fáze našeho procesu. Kalibrace vybavení před každou snímací relací, náhled snímků během pořizování a kontrola souborů v rámci postprodukce z hlediska čitelnosti, věrnosti a celkové obrazové kvality garantují, že snímky vyhoví vašemu zadání. Vzhledem k tomu, že během konzultací a plánování projektu párujeme vaše materiály se správným vybavením a požadavky odvozujeme od stavu materiálů ve vaší sbírce, si můžete být jisti jak bezpečím i těch nejvzácnějších a nejkřehčích originálů, tak kvalitou výsledných digitálních snímků. Kromě toho se rychlost a způsob zpracování materiálů z vaší sbírky průběžně upravují tak, aby bylo zcela jisté, že všechny kusy, které jste nám svěřili, zůstanou ve stejném stavu, ve kterém byly přivezeny na naše pracoviště.

Před každou relací digitálního snímání provedou naši zkušení technici kalibrační testy veškerého vybavení. Na vaši žádost vám v rámci doručení digitálního souboru rádi poskytneme testovací skeny ze zařízení použitého na váš projekt. Všichni naši technici jsou proškolení v manipulaci s archivními materiály a na projekty kulturního dědictví se přidělují jen ti nejzkušenější. Součástí našeho personálu jsou odborníci v oblasti fotografie, technologií digitálního zobrazování, archiválií a IT workflow. Rovněž jsou obeznámeni a pracují v souladu s mezinárodně uznávanými ochrannými standardy a předpisy, jako jsou FADGI, Metamorfoze a CEST, a používají při své práci zásady řízení kvality ISO 9001. Naši technici vaše originály vždy pečlivě připraví na skenování a digitalizaci. Děje se tak například použitím speciálních antistatických štětečků k odstranění částic prachu z fotografických originálů, jako jsou (skleněné) negativy a diapozitivy, použitím mokré filmové dráhy pro lepší výsledky při skenování a obnovu starého filmu, který utrpěl škrábance, nebo nošením bezprašných rukavic na ochranu stránek a tisku vzácných a křehkých knih apod.

Při snímacím procesu můžeme podle typu digitalizovaných materiálů používat speciální digitalizační techniky. K těmto technikám patří fotogrammetrie (která umožňuje tvorbu vysoce přesných 3D modelů předmětu nasnímáním řady statických snímků z různých úhlů) a multispektrální zobrazování (které se většinou používá u velmi křehkých a citlivých předmětů, jež jsou poškozené nebo trpí rozkladem, pro zjištění skrytých detailů, které jsou lidskému oku neviditelné). Dáváme si také velmi záležet na různých úkonech pro vylepšení a obnovu obrazu, jako je např. provádění jednotlivých vylepšení, oprava a obnova barev apod. Naši technici navíc neustále zůstávají v pohotovosti pro případ anomálií zjištěných v průběhu pořizování snímku, které se pak pečlivě prověřují a odstraňují při kontrole kvality jednoho snímku po druhém. Váš projektový manažer je upozorněn na vady či problémy na vašich originálních materiálech, aby bylo možné vás informovat a poradit se s vámi.

Navíc k tomu všemu se každý krok podniknutý ve vztahu k jednotlivým kusům ve vaší sbírce v reálném čase sleduje v našem SRP systému. Systém SRP má zabudované funkce kontroly kvality (stejně jako veškeré profesionální a vysoce specializované vybavení, které se používá ve ScanFactory). Složité algoritmy kontroly kvality v rámci systému SRP analyzují každý snímek, označují snímky s podezřením na problém s kvalitou a automaticky na ně upozorňují našeho supervizora kvality. Systém SRP také využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování a provádí vysoce sofistikované funkce algoritmického vylepšení obrazu.

Naše procesy neustále vyhodnocujeme s cílem zajistit 100% kvalitu, optimalizovat efektivitu a poskytnout při tom vašim speciálním sbírkám tu nejlepší péči.

Indexování, dodání metadat a snímků

Jsme připraveni splnit vaše požadavky na indexaci a metadata od začátku do konce. Dokážeme poskytnout strukturální, technická, administrativní a ochranná metadata i plnohodnotnou katalogizaci přesně v takovém formátu, jaký požadujete (v jednoduché či složité struktuře podle vašich potřeb). Dokážeme indexovat vaše materiály párováním s jakýmikoli stávajícími databázemi, manuálním zadáním, sběrem dat přímo ze samotných předmětů, tvorbou originálních metadat ve formátu vyhovujícím požadavkům vašeho projektu nebo jiným způsobem. Dokážeme také vložit data poskytnutá vaší institucí, která jsou důležitá pro trvanlivost vašich souborů (většina dat o uchování však obvykle pochází ze systému úložiště vaší instituce). Kusy se souvislým tištěným textem lze zpracovat technologií OCR (umožňující např. textové vyhledávání v PDF souborech), materiály jako např. noviny a jiná periodika lze segmentovat na úrovni článků, vázané nebo složené materiály lze slučovat do vícestránkových souborů či kolekcí atd. Stručně řečeno, pracujeme podle jakýchkoli vašich požadavků na indexaci a metadata, ať již jsou vaším cílem jednoduché technické informace nebo plně popisná katalogizace.

Aby byly digitalizované materiály snadněji přístupné, můžeme vaše snímky a metadata připravit k nahrání do vašeho systému správy digitálního majetku (Digital Asset Management – DAM), systému pro správu dokumentů (Document Management System – DMS) nebo jakéhokoli jiného systému podle vašeho výběru. Při procesu digitalizace se všechny digitální snímky a metadata ukládají přímo v databázi systému SRP. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat, jako např. JPEG, TIFF, PDF, PDF/A apod. u obrázků, XML, Dublin Core, METS / ALTO, EAD, MARC, CSV apod. u metadat nebo jakýkoli formát importu do vašich IT systémů.

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk apod.). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Všechny digitální snímky a metadata, která se během procesu digitalizace uloží do databáze SRP, se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka, čímž se odstraňují veškerá rizika vznikající při manipulaci nebo selháním lidského faktoru.

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.