Řešení pro správu dokumentů2019-09-26T11:44:22+02:00

iGuana iDM – Řešení pro správu dokumentů

Nnaše elektronická řešení pro správu dokumentů pomáhají organizacím snímat, distribuovat a archivovat kompletní škálu dokumentů, a to bezpečně, vysoce strukturovaně a v souladu s právními předpisy. Digitální dokumenty lze integrovat do jakéhokoli IT systému či aplikace a lze je prostřednictvím hladce implementovaného uživatelského rozhraní během několika sekund snadno vyhledat a načíst. Potřebujete pomoci racionalizovat svůj proces zpracování a schvalování faktur? Zefektivnit správu personální dokumentace? Zavést postupy strukturované správy smluv? Vytvořit elektronickou zdravotní dokumentaci? Nebo jen zorganizovat své dokumenty tak, abyste je snadno dohledali? Ať potřebujete cokoli, máme pro vás řešení. Pro vaše odvětví, pro společnost vaší velikosti a pro váš útvar.

Neomezené možnosti

Všechna naše řešení pro správu dokumentů jsou založena na softwarové sadě iGuana iDM – vlastní, interně vyvinuté technologii společnosti iGuana vyvinuté softwarovým vývojářským týmem. iGuana iDM se dodává jako jediná platforma obsahující celý soubor funkcí. Lze ji zcela přizpůsobit pomocí konfigurace (bez nutnosti programování) a umožňuje snadné škálování tak, aby vyhověla vašim individuálním potřebám v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Plnohodnotné funkce můžete využívat bez ohledu na svůj obor nebo velikost podniku.

iGuana iDM dokáže pracovat s neomezeným počtem pojmenovaných nebo současných uživatelů. Ať jste MSP s malým počtem uživatelů, nebo velký podnik s tisícovkami uživatelů, budete mít přístup ke kompletní škále vlastností a funkcí iGuana iDM. Máte možnost flexibilně využívat iGuana iDM k automatizaci konkrétní sady procesů, jako např. závazků, nebo jako celofiremní řešení pro správu a digitální archivaci dokumentů.

Skenování zdravotní dokumentace

Jako zdravotnická organizace se snažíte nabízet svým pacientům tu nejkvalitnější péči. Jedním z hlavních problémů, které řešíte, je zajištění přístupu vašeho zdravotnického personálu ke zdravotní dokumentaci pacienta na vyžádání pohodlným a efektivní [...]

Automatické zpracování a schvalování nákupních faktur

Zpracovávání tištěných faktur bývá pro firmy často problematické. Evidence faktur, jejich vykazování do firemního ERP systému nebo do účetního softwaru a správa následného schvalovacího procesu často představuje časově náročnou, převážně manuální prá [...]

Správa dokumentů pro malé a střední podniky (MSP)

Správa dokumentů pro malé a střední podniky (MSP) často představuje velkou výzvu. Díky omezeným časovým a rozpočtovým možnostem se můžete snadno ocitnout v situaci, kdy budou důležité pracovní dokumenty (elektronické i tištěné) uchovávány na různých [...]

Správa dokumentů pro SAP

Společnosti se dnes běžně potýkají s problémem zahlcení korporátními daty v podobě strukturovaných dat, která jsou uložena v databázích a generována ERP systémy, jako je např. SAP, a nestrukturovaných dat ve formě tištěných a elektronických dokumentů [...]

Správa smluv

Moderní organizace čelí rostoucímu tlaku na snižování nákladů a zlepšování finančních a provozních výsledků. Kvůli neustále se měnícím požadavkům právních předpisů a rostoucí složitosti obchodních transakcí i dodavatelských vztahů se práce nákupních [...]

Inteligentní zpracování laboratorních formulářů

Zdravotničtí pracovníci v laboratořích neustále hledají nové možnosti, jak shromažďovat a analyzovat údaje z laboratorních formulářů pacientů. Rostoucí touha pacientů po sofistikovanějších službách zdravotní péče a narůstající poptávka po moderních i [...]

Správa dokumentů pro lidské zdroje

Jako každá organizace i vy musíte řešit problém efektivní správy vaší personální kartotéky. Přitom se od vás očekává, že budete dodržovat celou řadu regulačních požadavků a zákonných lhůt, uchovávat záznamy a potřebné dokumenty pro všechny své zaměst [...]