About Stephane Horta

Born in Belgium in 1965, Stephane Horta is an executive with a difference. What distinguishes him from others in similar positions is his all-round, in-depth understanding of the field and industry he operates in. He recognizes the importance of knowing – in detail – what goes on at the front line today, in order to be able to develop a vision for tomorrow. He is both a thinker and doer, in that order. His invaluable contribution to the company is ultimately based on his insatiable desire to adopt the latest IT technology and stretch its boundaries to the maximum, for the benefit of the users. Above all, Stephane is uncompromising when it comes to his customers’ experience. Whatever happens, he will make sure that he and his team, as a whole, will always deliver solutions.

Software Developer (Cyprus)

As a full-time Software Developer you will be involved in all phases of the software development process. Working as part of our experienced software development team in Cyprus, you will develop and enhance parts and components of the iGuana iDM software suite. You will be working under the guidance of the Director of Software Development, delivering solutions that address our clients’ needs, add [...]

2022-10-26T14:01:05+02:0025/10/2022|

Solutions Consultant (Belgium)

As a full-time Solutions Consultant located in Belgium you will be responsible for handling end-to-end iGuana iDM software implementation, enhancement and customization projects, developing in-depth procedures and scripting to provide tailored solutions that meet client-specific requirements, and training iGuana customers. You will be working under the guidance of the iGuana Operations Manager and [...]

2022-10-25T11:39:48+02:0024/10/2022|

Digitalizace kulturního dědictví a umění – sbírka Jana Hoeta

Divize ArtFactory při společnosti iGuana úspěšně dokončila velmi významný a složitý projekt, jehož součástí byla digitalizace osobních zápisníků Jana Hoeta (1936–2014), mezinárodně známého belgického kurátora a kritika umění. Bylo nám skutečnou ctí, že nám byl tento projekt svěřen ze strany Muzea Dhondt-Dhaenens (MDD) a jeho Rezidence Wunderkammer, kde je uložena osobní knihovna Jana Hoeta. Jan H [...]

2021-11-10T10:43:09+01:0022/03/2019|

Digitalizace vzácných a křehkých knih ve sbírkách Muzea Plantin-Moretus

Muzeum Plantin-Moretus je jedinou stále existující tiskárnou a nakladatelstvím na světě, jehož historie sahá až do období renesance a baroka. Nachází se v Antverpách, tedy jednom ze tří předních měst v historii evropského knihtisku, a úzce souvisí s historií tohoto vynálezu a s jeho šířením. Jeho název odkazuje na největšího tiskaře a vydavatele druhé poloviny 16. století – Christopha Plantina a j [...]

2019-10-24T11:24:25+02:0004/02/2019|

Knižní skener Qidenus Smart

Knižní skener Qidenus Smart je špičkový manuální knižní skener, který svou konstrukcí zajišťuje vynikající obrazovou kvalitu, skvělou produktivitu, rychlost a snadnou manipulaci. Knižní skener Qidenus Smart je určen pro individuální práce: jeden operátor, jedna kniha. Operátoři mají naprostou kontrolu nad klínovou kolébkou na knihy s úhlem 100 stupňů, nad polohou skleněné desky a rychlostí skeno [...]

2021-03-18T15:54:02+01:0016/12/2018|

Dokumentový a knižní skener Qidenus Swan

Dokumentový a knižní skener Qidenus Swan je ideální řešení pro kancelářské skenování. S dokumentovým a knižním skenerem Qidenus Swan můžete snadno skenovat všechny druhy kancelářských dokumentů včetně spisů v kroužkové vazbě, flip boardů, časopisů, knih, volných listů, certifikátů, faktur, smluv, dotazníků, pomačkaných dokumentů apod. Díky stavitelnému klínovému loži na knihy, kterým skener disp [...]

2022-01-17T10:28:50+01:0015/12/2018|

Skenování zdravotní dokumentace

Jako zdravotnická organizace se snažíte nabízet svým pacientům tu nejkvalitnější péči. Jedním z hlavních problémů, které řešíte, je zajištění přístupu vašeho zdravotnického personálu ke zdravotní dokumentaci pacienta na vyžádání pohodlným a efektivním způsobem. Nemocniční informační systémy (NIS) nemohou tento problém v plném rozsahu řešit, jestliže máte určitý objem nezpracované zdravotní dokumen [...]

2021-02-24T15:17:15+01:0001/03/2018|

Automatické zpracování a schvalování nákupních faktur

Zpracovávání tištěných faktur bývá pro firmy často problematické. Evidence faktur, jejich vykazování do firemního ERP systému nebo do účetního softwaru a správa následného schvalovacího procesu často představuje časově náročnou, převážně manuální práci. Společnostem v důsledku toho zbytečně, leč podstatným způsobem klesá produktivita a rostou náklady například tím, že přichází o slevy za rychlou ú [...]

2023-06-01T14:52:59+02:0001/03/2018|

Správa dokumentů pro malé a střední podniky (MSP)

Správa dokumentů pro malé a střední podniky (MSP) často představuje velkou výzvu. Díky omezeným časovým a rozpočtovým možnostem se můžete snadno ocitnout v situaci, kdy budou důležité pracovní dokumenty (elektronické i tištěné) uchovávány na různých místech a spravovány decentralizovaně. Je tak obtížné zajistit, abyste kdykoli měli úplný a ucelený přehled o svých odběratelích, dodavatelích, partne [...]

2021-03-04T16:06:33+01:0001/03/2018|

Správa smluv

Moderní organizace čelí rostoucímu tlaku na snižování nákladů a zlepšování finančních a provozních výsledků. Kvůli neustále se měnícím požadavkům právních předpisů a rostoucí složitosti obchodních transakcí i dodavatelských vztahů se práce nákupních a účetních oddělení stává stále složitější a časově náročnější. Stále více organizací si nyní uvědomuje význam a výhody automatizace a zkvalitňování s [...]

2023-06-01T14:52:57+02:0001/03/2018|