Služby skenování velkoformátových a širokoformátových dokumentů

Poskytujeme služby vysoce kvalitního velkoformátového skenování všech typů nadrozměrných výkresů a dokumentů (až do formátu A0). Odborně skenujeme technické výkresy, architektonické výkresy, plány, mapy, projekty apod. Díky více než 30 letům praxe ve skenování, indexaci a archivaci obrovských objemů dokumentů dokážeme splnit a překonat vaše speciální požadavky na skenování. Naše skenovací služby zajišťuje divize ScanFactory prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají bezpečnostní prověrku a věnují se výhradně kvalitnímu skenování velkoformátových dokumentů. Spolupracujeme s architektonickými ateliéry, strojírenskými firmami, stavebními společnostmi, dodavateli energií, developery, výrobci, státními orgány, projekčními odděleními a dalšími organizacemi, které používají nadrozměrné dokumenty. K těmto dokumentům patří mimo jiné:

 • Architektonické výkresy
 • Konstrukční výkresy
 • Architektonické plány
 • Stavební plány
 • Technické výkresy
 • Topografické mapy
 • Geologické mapy
 • Mapy výskytu ropy
 • Geodetické mapy
 • CAD výkresy
 • Výrobní projekty
 • Technické projekty
 • Elektrická schémata
 • Projektové plány
 • Plány rychlostních komunikací
 • Plány železničních cest

Špičkové vybavení a technologie

Používáme pouze ty nejkvalitnější velkoformátové skenery na trhu a můžete očekávat, že kvalita vašich naskenovaných snímků bude vyšší než kvalita originálů. Naše vysokorychlostní velkoformátové produkční skenery jsou vybaveny funkcemi, díky nimž vynikne každý detail na vašich originálech (max. formát A0 a max. optické rozlišení 1 200 dpi). Můžeme vám tak poskytnout kvalitní digitální snímky v černobílém provedení, v odstínech šedé nebo v plných barvách.

Kromě toho používáme vlastní technologii pro kontrolu, zjednodušení a automatizaci všech našich skenovacích procesů od A do Z – technologii ScanFactory Resource Planning (SRP). Tato technologie byla vyvinuta zcela interně našimi odborníky. Jejím hlavním smyslem je snížit míru zásahů člověka na absolutní minimum a odstranit riziko selhání lidského faktoru. Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Zákaznický portál

Zákaznický portál vám umožňuje kdykoli vyhledat a prohlédnout si stav každého dokumentu, který ScanFactory zpracovává (např. přepravován, skenován atd.). Portál také umožňuje vytvářet požadavky na urgentní skenování nebo na fyzické doručení konkrétního dokumentu a zároveň si prohlížet kompletní historii těchto požadavků. Veškeré informace a metadata ke každému jednotlivému dokumentu, včetně jeho fyzického umístění, jsou uloženy v databázi SRP a lze je kdykoli získat.

Proces skenování velkoformátových dokumentů

Naši zkušení projektoví manažeři určí ve spolupráci s vašimi pracovníky speciální požadavky vašeho projektu. Všechny naše postupy jsou navrženy s ohledem na zachování vysoké kvality a přesnosti v rámci celého procesu. Operátoři v naší ScanFactory jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové vybavení tak, aby s nadrozměrnými dokumenty jakéhokoli druhu nakládali šetrně.

Součástí klasického projektu skenování jsou tyto kroky:

 • Jeden z našich konzultantů se setká s vašimi pracovníky a určí pro vaše dokumenty příslušný typ souboru, skenovací rozlišení a indexy
 • Přijede zabezpečené a zapečetěné vozidlo společnosti iGuana, které vaše konstrukční či architektonické výkresy, stavební plány, mapy apod. vyzvedne
 • Naši odborní operátoři v rámci ScanFactory vaše velkoformátové dokumenty připraví, naskenují a indexují podle vašeho zadání
 • Pokud si přejete, mohou vaše dokumenty převést do formátu CAD, který lze editovat v systémech jako např. AutoCAD
 • Digitální snímky a metadata vám budou předány bezpečně přes VPN nebo na zašifrovaném disku ve vámi preferovaném formátu

Kontrola kvality a vylepšení obrazu

Každý jednotlivý krok našeho skenovacího procesu od vyzvednutí vašich širokoformátových dokumentů až po dodání metadat a výsledných snímků se především řídí souborem jasně definovaných postupů kontroly kvality. Každý úkon provedený v souvislosti s vašimi jednotlivými dokumenty se v reálném čase zaznamenává do systému SRP. Náš systém SRP má zabudované funkce kontroly kvality, stejně jako všechny velkoformátové skenery používané ve ScanFactory. Složité algoritmy kontroly kvality analyzují každý snímek, označují snímky s podezřením na problém s kvalitou a automaticky na ně upozorňují našeho supervizora kvality. SRP navíc využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování. Ten provádí celou řadu algoritmických funkcí pro vylepšení obrazu (čímž doplňuje nativní funkce skeneru).

Naše skenery používají špičkovou zakázkovou optiku, která je speciálně určena pro skenovací rozlišení a zajišťuje ochranu před různými problémy, jako je např. nerovnoměrná ostrost, chromatické vady, barevné proužkování (černé linky v barvě). Jsou také vybaveny moderními funkcemi, které dokáží vytáhnout i neviditelné detaily a obnovit i ty nejvybledlejší originály. Naše skenery dokáží skenovat v živých barvách v sRGB, Adobe RGB atd. Pomocí pokročilých možností redukce barev dokážeme pořídit snímky vašich map a vylepšit je nebo můžeme pomocí unikátních adaptivních filtrů a pokročilých technik potlačení pozadí digitalizovat a obnovit monochromatické originály. Složité algoritmy zpracování mezních hodnot kombinují vyčištění pozadí a zachování odstínů šedé do jediného režimu a používají se pro vyčištění nových originálů nebo pro práci s výkresy o nízkém kontrastu. K dalším funkcím kontroly kvality patří: optické rozlišení až 1 200 dpi, plná kontrola nastavení obrazu, automatické otočení, automatické vyrovnání, oprava zešikmení, doostřovací a vyhlazovací filtry, nastavení úrovně bílé a černé, úprava úrovně RGB a mnohé další.

Ať již jsou vaše rozměrné dokumenty složené, srolované, rovné, křehké či citlivé, v našich rukou budou v bezpečí. Bude-li třeba, vaše dokumenty ochráníme pomocí mylarových přepravních obalů. Naším závazkem je pořídit nejkvalitnější snímky i z těch nejnáročnějších originálů. V neposlední řadě jsou také naši pracovníci proškoleni v uplatňování zásad řízení jakosti ISO 9001 ve své práci.

Indexování

Operátoři naší ScanFactory jsou proškoleni ve snímání a indexování popisných informací a údajů o revizích z razítek na naskenovaných výkresech nebo odjinud na povrchu výkresů, map, plánů a jiných dokumentů. Například projektové plány a jinou vícestránkovou dokumentaci lze nasnímat jako jednu sadu nebo jako vícestránkové soubory, které zahrnují různé plány či výkresy ze stejné sady. Spoluprací s vámi zajistíme, aby byly vaše dokumenty naskenovány a indexovány takovým způsobem, aby jejich další vyhledání bylo pro vaši organizaci co nejjednodušší. Můžeme také provést OCR u PDF souborů s možností vyhledávání a snímky a metadata připravíme na import do vašich podpůrných databází nebo do vašeho softwaru pro správu dokumentů.

Převod do CAD

Vaše papírové výkresy můžeme převést do formátu CAD, čímž získáte plně editovatelné vektorové soubory formátu CAD s možností jejich prohlížení a editace v CAD softwaru, jako je např. AutoCAD. Papírové výkresy se překreslí do formátu CAD tak, aby přesně odpovídaly originálním výkresům. Na tyto výkresy lze také vyznačit všechny informace, které chcete uvést na výsledném souboru CAD. Navíc můžete požadovat přidání svých vlastních symbolů či informací. Všechny CAD soubory se kreslí v plném měřítku (je-li měřítko uvedeno) s CAD vrstvami a 100% propojením linek.

Dodání metadat a snímků

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk, přenosný USB disk apod.). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Při skenování se všechny naskenované snímky a metadata ukládají přímo do databáze SRP. Tyto snímky a metadata se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat.

Formáty obrazových souborů a metadat

Zde je jen pár příkladů možných formátů:

 • PDF & PDF/A
 • Pouze jako obrázek nebo s možností vyhledáváním OCR s neviditelným textem pod obrázkem
 • Vícestránkově, nebo jeden soubor na jeden snímek
 • JPEG & JPEG2000
 • Nekomprimovaný bezeztrátový 8bitový TIFF
 • TIFF Group IV dvoutónový
 • Strukturální metadata soubor XML nebo CSV

Další možnosti skenování

Zde je jen pár dalších možností, které máte k dispozici:

 • Zpracování v plných barvách: barevně, odstíny šedé, černobíle
 • Formát dokumentu: až A0
 • Rozlišení: až 1 200 dpi

Vrácení, uložení, skartace

Co byste si přáli udělat se svými dokumenty po naskenování?

 • Vaše širokoformátové dokumenty vám vrátíme
 • Vaše dokumenty uložíme v bezpečném úložišti (dlouhodobě)
 • Vaše dokumenty bezpečně skartujeme a předáme vám osvědčení o skartaci

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat
 • Důvěrná skartace s osvědčením

Velkoformátový tisk

 

Dokážeme tisknout všechny typy velkoformátových dokumentů až do rozměru A0. To vám dává možnost svobodně provádět úpravy kopie dokumentu nebo si vytisknout více verzí jednoho výkresu. Pomocí našich produkčních tiskáren jsme schopni produkovat kvalitní tisky rychle a efektivně. Dokážeme tisknout černobíle i barevně.

V kombinaci s naší efektivní službou skládání a dodání tak získáváte dokonalé řešení svých potřeb v oblasti velkoformátového tisku.

Vytiskněte jakýkoli dokument až do formátu A0 s našimi profesionálními tiskovými službami!

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.