Scandiensten voor grootformaat documenten

Wij bieden kwaliteitsvolle scandiensten aan voor alle soorten breed- en grootformaat tekeningen en documenten (tot A0). Wij kunnen technische tekeningen, bouwkundige tekeningen, blauwdrukken, kaarten, projectplannen enz. vakkundig voor u scannen. Met meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten weten wij hoe wij aan uw bijzondere scanwensen tegemoet kunnen komen en ze kunnen overtreffen. Voor onze scandiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory, die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van grootformaat documenten. Wij werken samen met architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwondernemingen, nutsbedrijven, ontwikkelaars, producenten, overheidsagentschappen, planningsdiensten en andere organisaties die met extra grote documenten werken. Met grootformaat documenten bedoelen wij onder andere (maar niet alleen):

 • Bouwkundige tekeningen
 • Ingenieurstekeningen
 • Architectenplannen
 • Bouwplannen
 • Blauwdrukken
 • Topografische kaarten
 • Geologische kaarten
 • Oliekaarten
 • Stafkaarten
 • CAD-tekeningen
 • Fabricageplannen
 • Technische tekeningen
 • Schakeldiagrammen
 • Projectplannen
 • Wegenbouwtekeningen
 • Spoorwegtekeningen

Superieure apparatuur en technologie

Wij gebruiken alleen grootformaat scanners van de allerbeste kwaliteit. U mag bijgevolg verwachten dat de kwaliteit van uw gescande beelden beter zal zijn dan die van het origineel. Onze snelle grootformaat productiescanners zijn uitgerust met functies die uw originelen tot in de kleinste details digitaliseren (tot A0 en tot 1200 dpi optische resolutie). Hierdoor kunnen wij u digitale beelden van topkwaliteit bieden in zwart-wit, grijswaarden of kleur.

Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elk document dat door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaald document dringend wordt gescand of fysiek geleverd, en kunt u de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over elk document, met inbegrip van zijn exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scanproces bij grootformaat documenten

Onze ervaren projectmanagers werken samen met uw mensen om de bijzondere vereisten van uw project vast te stellen. Al onze procedures zijn speciaal opgesteld om gedurende het hele proces een grote nauwkeurigheid te waarborgen. Onze ScanFactory-medewerkers zijn hoogopgeleide professionals die over de nodige uitrusting beschikken om allerlei grootformaat documenten met zorg te behandelen.

Een doorsneescanproces bij grootformaat documenten omvat de volgende stappen:

 • Een van onze consultants vergadert met uw mensen om de bestandstypes, de scanresolutie en de nodige indexen voor uw documenten vast te leggen.
 • Een beveiligd en verzegeld voertuig van iGuana komt uw ingenieurs- of bouwkundige tekeningen, bouwplannen, kaarten enz. ophalen.
 • Onze deskundige medewerkers bij ScanFactory bereiden uw grootformaat documenten voor, scannen ze en indexeren ze volgens uw specificaties.
 • Desgewenst kunt u uw documenten ook in CAD-formaat laten omzetten, zodat ze bewerkbaar zijn met systemen zoals AutoCAD.
 • De digitale beelden en metagegevens worden veilig aan u geleverd via VPN of op een versleutelde drager in een door u gekozen formaat.

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Ten eerste is er een set van duidelijk afgebakende kwaliteitscontroleprocedures die elke stap van ons scanproces beheerst, van de ophaling van uw grootformaat documenten tot de levering van de metagegevens en beelden. Elke actie die in verband met individuele documenten wordt ondernomen, wordt in real time in het SRP-systeem geregistreerd. Het SRP-systeem beschikt over geïntegreerde kwaliteitscontrolefuncties (net als alle grootformaat scanners die bij ScanFactory worden gebruikt). Complexe kwaliteitscontrolealgoritmen analyseren elk beeld, markeren beelden die vermoedelijk een kwaliteitsprobleem vertonen, en waarschuwen automatisch de Quality Supervisor zodat hij of zij actie kan ondernemen. Daarnaast werkt het SRP-systeem met een 16-core server die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt. Hij voert een verscheidenheid van algoritmische beeldoptimalisatietaken uit (bovenop de native functies van de scanner).

Onze scanners werken met op maat gemaakte lenzen van topkwaliteit die speciaal zijn gemaakt om resolutie te scannen, diverse problemen te voorkomen, zoals ongelijke scherpte, chromatische fouten, zwarte lijnen in kleurvlakken enz. Ze zijn ook uitgerust met geavanceerde functies die onopvallende details duidelijk doen uitkomen en zelfs sterk verbleekte originelen opnieuw goed leesbaar maken. Onze scanners kunnen in levendige kleuren scannen in sRGB, Adobe RGB enz. Wij kunnen uw kaarten digitaliseren en verbeteren met behulp van geavanceerde opties voor kleurreductie, of monochrome originelen digitaliseren en herstellen met unieke adaptieve filters en gesofisticeerde achtergrondonderdrukking. Complexe thresholding algoritmen combineren achtergrondopschoning en behoud van grijswaarden in één modus en worden gebruikt om nieuwe originelen op te schonen of met blauwdrukken met gering contrast te werken. Andere kwaliteitscontrolefuncties zijn onder andere: optische resolutie tot 1200 dpi, volledige controle van de beeldaanpassing, automatisch roteren, automatisch aligneren, rechtzetten, aanscherp- en afvlakkingsfilters, aanpassing van het zwart-witniveau, aanpassing van het RGB-niveau enz.

Het maakt niet uit of uw grote documenten opgevouwen, opgerold, vlak, broos of teer zijn. Bij ons zijn ze in veilige handen. Indien nodig beschermen wij uw documenten met mylar dragers. Wij zetten ons 100% in om u digitale beelden van de beste kwaliteit te bieden, ook bij de moeilijkste originelen. Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen.

Indexering

Onze ScanFactory-medewerkers zijn opgeleid in het digitaliseren en indexeren van de beschrijvende informatie en revisiedata uit hoofdingen of van op andere plaatsen op het oppervlak van tekeningen, kaarten, blauwdrukken en andere documenten. Projectplannen en andere meerbladige documenten kunnen bijvoorbeeld worden gedigitaliseerd als een bestand van één reeks of als een meerbladig bestand dat meerdere plannen of tekeningen uit een en dezelfde reeks bevat. Wij werken met u samen om ervoor te zorgen dat uw documenten zo worden gescand en geïndexeerd dat uw organisatie ze later zo eenvoudig mogelijk opnieuw kan opvragen. Wij kunnen ook OCR uitvoeren zodat u over tekstdoorzoekbare PDF-bestanden kunt beschikken, en beelden en metagegevens voorbereiden zodat ze in uw back-end databanken of DMS software kunnen worden ingevoerd.

Conversie in CAD-formaat

Wij kunnen uw papieren tekeningen converteren in CAD-formaat, zodat u over volledig bewerkbare CAD-vectorbestanden beschikt die met behulp van CAD-software zoals AutoCAD kunnen worden bekeken en bewerkt. Papieren tekeningen worden zodanig in CAD-formaat opgemaakt dat ze exact met de originele tekeningen overeenstemmen. Alle informatie die u graag in het uiteindelijke CAD-bestand wilt zien, kan ook op deze tekeningen worden vermeld. Daarnaast kunt u ook vragen dat uw eigen symbolen of details worden toegevoegd. Alle CAD-bestanden worden op schaal 1:1 getekend (indien een schaal wordt vermeld), met CAD-lagen en 100% lijnverbindingen.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. De levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt aangestuurd. Alle gescande beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Hierdoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens.

Bestandsformaten voor beelden en metagegevens

Enkele voorbeelden van mogelijke formaten:

 • PDF & PDF/A
 • Alleen beeld of doorzoekbare OCR-bestanden met onzichtbare tekst onder het beeld
 • Meerbladig of één dossier per beeld
 • JPEG & JPEG2000
 • Ongecomprimeerde verliesvrije 8-bit TIFF
 • TIFF Groep IV bitonaal
 • XML- of CSV-bestand met structurele metagegevense

Andere scanopties

Enkele bijkomende scanopties:

 • Getrouwe kleurenreproductie: kleur, grijswaarden, zwart-wit
 • Documentformaat: max. A0
 • Resolutie: max. 1200 dpi

Teruggave, opslag, vernietiging

Wat wilt u dat wij met uw documenten doen nadat ze zijn gescand?

 • Al uw grootformaat documenten aan u terugbezorgen
 • Uw documenten opslaan in onze beveiligde opslagfaciliteit (langdurig)
 • Uw documenten veilig vernietigen en u een certificaat van vernietiging bezorgen

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

 • Interne DPO
 • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
 • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
 • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
 • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
 • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
 • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Afdrukken van grootformaat documenten

 

Wij kunnen alle soorten grootformaat documenten tot A0 afdrukken. Op die manier kunt u fysieke veranderingen op een kopie van het document aanbrengen of meerdere exemplaren van dezelfde tekening laten afdrukken. Dankzij onze krachtige productieprinters kunnen wij snel en efficiënt afdrukken van uitstekende kwaliteit produceren. Wij kunnen zowel in zwart-wit als in kleur afdrukken.

In combinatie met onze efficiënte vouw- en leverdienst vormt deze dienst de perfecte oplossing voor al uw behoeften op het vlak van grootformaat afdrukken.

Maak gebruik onze professionele afdrukdiensten om al uw documenten tot A0 te laten afdrukken!

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.