Scandiensten voor Microfilms

Wij maken digitale beelden van microfilms op rolletjes van 16 of 35 mm of cartridges. Of u nu één rolletje hebt of vele duizenden, wij kunnen al uw microfilms heel doeltreffend en kostenefficiënt in digitale beelden van hoge kwaliteit omzetten. Met meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten weten wij alles wat er te weten valt over de digitale conversie van microfilms. Voor deze scandiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory, die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van microfilms. Wij bieden scandiensten voor microfilms aan onder andere, maar niet alleen de volgende klanten aan:

 • Ziekenhuizen
 • Bibliotheken
 • Archieven
 • Historische genootschappen
 • Instellingen
 • Ondernemingen
 • Schooldistricten
 • Universiteiten
 • Advocatenkantoren
 • Diensten voor geschillenbeslechting
 • Ingenieursbureaus
 • Ruimtevaartondernemingen
 • Architectenbureaus
 • Bouwondernemingen
 • Autoconstructeurs
 • Lokale overheden

Superieure apparatuur en technologie

Wij gebruiken de allernieuwste microfilmscanners om alle soorten microfilms te digitaliseren, waaronder 16 mm, 35 mm, ANSI C cartridge positief of negatief, silver / vesicular / diazo, simplex / duplex, COM, staand (cine), liggend (comic) enz. De meeste microfilmscanners proberen individuele beelden bij scansnelheid te digitaliseren. Ze kunnen echter beelden missen als de film niet consistent is, wat vaak het geval is. Onze microfilmscanners scannen de volledige microfilmrol, ook de zones tussen beelden. Wij kunnen daarna de resultaten interactief opnieuw bekijken om manueel de afbeeldingen te digitaliseren die eventueel zijn overgeslagen. Wij passen de beeldkwaliteit ook aan om de verschillen in filmdensiteit op de rol te compenseren.

Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elke microfilm die door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaalde microfilm op verzoek of dringend wordt gescand of fysiek geleverd, en kunt u de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over uw microfilm, met inbegrip van zijn exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scanproces bij microfilms

Het converteren van microfilms is een proces in meerdere stappen.

Keuze van voorbeeldspoelen

Wij beginnen het scanproces met het selecteren van enkele voorbeeldspoelen. Daarna inspecteren wij ze en scannen wij een beperkt aantal beelden om te bepalen wat de optimale verwerkingsinstellingen zijn om de best mogelijke beelden te produceren. De instellingen worden bewaard in een sjabloon voordat de eigenlijke productie begint.

Inspectie van de microfilm

Wij inspecteren de film op krassen, scheuren, spoelen zonder titel, aantasting door het azijnsyndroom of redox, verwijderen partikels van het oppervlak enz. Indien er problemen worden vastgesteld, gaan wij over tot de vooraf afgesproken corrigerende acties of nemen zo nodig contact met u op. Spoelen die buiten het bereik van de vooraf bepaalde verwerkingsparameters voor optimale leesbaarheid vallen, worden individueel gekalibreerd. De standaardinstellingen worden alleen gebruikt voor rolletjes die binnen het aanvaardbaar bereik vallen.

Lint scannen

De meeste microfilmscanners proberen beelden te produceren naarmate de film door de scanner gaat. Hierdoor krijgt de scanner maar één kans om het detectieproces uit te voeren (het proces waarbij de scanner individuele afbeeldingen op een stuk film detecteert en ze in aparte beeldbestanden opsplitst) en om andere computerintensieve taken te verrichten zoals rechtzetten, bijsnijden, scherpstellen enz. Als er een verandering is in de densiteit van de film (het verschil tussen de lichtste en de donkerste beelden), kan een beeld in twee worden geknipt door foutieve beelddetectie of zelfs volledig worden overgeslagen. Om dit soort fouten te kunnen verhelpen, moet de overgeslagen afbeelding worden opgespoord (niet gemakkelijk op een rol met duizenden beelden), moet ze op de fysieke rol worden teruggevonden (nog moeilijker), opnieuw en deze keer correct worden gescand en moet het opnieuw gescande beeld manueel worden ingevoegd in de oorspronkelijke reeks beelden en moet het foutieve beeld eventueel worden verwijderd. Dit is een heel tijdrovend en duur proces, dat net daarom door de meeste dienstverleners niet wordt aangeboden.

Door elke microfilmrol als een doorlopend “lint” te scannen, dus ook alle lege ruimtes tussen de afbeeldingen, kunnen wij de beelddetectie zoveel keer uitvoeren als nodig is om elke afbeelding op de rol perfect te digitaliseren. De afbeeldingsranden kunnen zelfs door de medewerker van ScanFactory worden hertekend door ze eenvoudigweg met de muis te verslepen.

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Onze medewerkers besteden het grootste deel van hun tijd aan kwaliteitscontrole en het verfijnen van beelden voordat ze worden uitgevoerd (niet erna), zodat er geen fouten moeten worden verbeterd in de uiteindelijke beelden. Wij controleren de kwaliteit van de aparte beelden en indien er correcties nodig zijn, worden deze onmiddellijk uitgevoerd. Een laatste kwaliteitscontrole bevestigt dat alle stappen hierboven correct zijn uitgevoerd. Ons SRP-systeem beschikt over geïntegreerde kwaliteitscontrolefuncties (net als alle scanners die bij ScanFactory worden gebruikt). Onze Quality Supervisor wordt door het SRP-systeem automatisch gewaarschuwd als er zich een kwaliteitsprobleem voordoet.

Wij voeren ook een aantal geautomatiseerde en manuele beeldoptimalisatieacties uit, zoals automatische witbalansregeling, manuele of automatische beeldrotatie, snijden / schoonsnijden van randen (bijv. zwarte randen), automatische framing, splitsing van 2 aan elkaar hangende afbeeldingen in 2 pagina’s, automatisch rechtzetten om te zorgen dat een beeld perfect recht op de pagina of het scherm staat, behouden / verwijderen van backer board of blip counter digits enz. Wat nog belangrijker is, is dat de beeldoptimalisatiemodule van het SRP-systeem met een 16-core server werkt die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt, en een reeks complexe algoritmische beeldoptimalisatietaken verricht.

Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen. Wij doen het meteen de eerste keer goed en waarborgen dat wij alle afbeeldingen op elke filmrol correct digitaliseren.

Indexering

Nadat de microfilm volledig is gescand, kunnen we de gescande documenten indexeren door ze aan bestaande databanken zoals CAR-databanken (Computer Aided Retrieval) te koppelen, door manuele invoer of andere methodes. Ook kunnen wij volgende bijkomende diensten verlenen: OCR voor tekstdoorzoekbare PDF-bestanden, beelden in documenten opsplitsen en beelden en indexinformatie voorbereiden voor invoer in uw back-end databanken en systemen, zoals uw DMS, of in andere toepassingen enz.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. De levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt aangestuurd. Alle gescande beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Deze beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Hierdoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens.

Bestandsformaten voor beelden en metagegevens

Enkele voorbeelden van mogelijke formaten:

 • PDF & PDF/A
 • Alleen beeld of doorzoekbare OCR-bestanden met onzichtbare tekst onder het beeld
 • Meerbladig of één dossier per beeld
 • JPEG & JPEG2000
 • Ongecomprimeerde verliesvrije 8-bit TIFF
 • TIFF Groep IV bitonaal
 • XML- of CSV-bestand met structurele metagegevens

Andere scanopties

Enkele bijkomende scanopties:

 • Bitonaal formaat (zwart-wit)
 • 256 tinten of grijswaarden (bewaart details als handschrift, rubberen stempels en foto’s beter)
 • Resolutie: 100 – 600 dpi optische resolutie (afhankelijk van de toepassing)

Teruggave, opslag, vernietiging

Wat wilt u dat wij met uw microfilms doen nadat ze zijn gescand?

 • Uw microfilmarchief aan u terugbezorgen
 • Het opslaan in onze beveiligde microfilmkluis (langdurige opslag)
 • Uw microfilm veilig vernietigen en u een certificaat van vertrouwelijke vernietiging bezorgen

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

 • Interne DPO
 • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
 • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
 • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
 • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
 • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
 • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Microfilmkluis

 

De optie “microfilmkluis” is een gespecialiseerd servicepakket dat wij aanbieden aan klanten die de langdurige opslag van hun microfilmarchief willen uitbesteden en het op verzoek willen laten omzetten in digitaal formaat. Microfilms moeten in heel specifieke omstandigheden worden bewaard en er is ook speciale apparatuur nodig om de gegevens op de film te kunnen lezen. Wij begrijpen dat veel klanten verkiezen dat een ervaren dienstverlener die gespecialiseerde taken op zich neemt.

Als u voor deze optie kiest, slaan wij uw microfilmarchief op in onze veilige en beveiligde microfilmkluis. Wij geven u toegang tot ons klantenportaal waar u uw volledige archief kunt doorzoeken en vragen dat een bepaalde microfilm wordt gescand, geïndexeerd en veilig aan u wordt bezorgd in digitaal formaat.

Laat ons voor uw microfilms zorgen. Ze zijn bij ons in veilige handen!

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.