Scandiensten voor besmette documenten en archieven

Wij scannen documenten die besmet of aangetast zijn door schimmel, meeldauw, zwammen of stof. Besmette documenten vormen een arbeidsrisico voor iedereen die ermee moet omgaan. Schimmel of stof kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, allergische reacties uitlokken en eventueel zelfs toxisch zijn. Als uw papieren archief eraan is blootgesteld, kunnen wij u helpen om uw medewerkers te beschermen door de aangetaste documenten met kennis van zaken te scannen en de besmette papieren originelen veilig te vernietigen. Uw archief wordt bewaard in een volledig veilig digitaal formaat en uw medewerkers worden niet langer aan onnodige risico’s blootgesteld.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten weten wij alles wat er te weten valt over het scannen van en omgaan met besmette documenten. Voor onze scandiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory, die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van documenten. Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen, hebben wij een erkend preventieadviseur in dienst, zorgen wij ervoor dat onze medewerkers altijd beschermd zijn met de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en geven wij aan onze medewerkers opleidingen over veiligheid en gezondheid op het werk.

Superieure apparatuur en technologie

Wij gebruiken alleen de allerbeste documentscanners op de markt. Onze productiescanners beschikken over gesofisticeerde functies waarmee wij u digitale beelden van topkwaliteit kunnen bieden. Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elk document dat door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaald document dringend wordt gescand of fysiek geleverd, en kunt u de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over elk document, met inbegrip van zijn exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scanproces bij documenten

Alle fasen van het documentscanproces worden volledig door onze SRP-software aangestuurd, ook de kwaliteitscontrole en de toewijzing van medewerkers en hoogwaardige documentscanners. Het is een duidelijk en volkomen transparant stapsgewijs proces dat superieure kwaliteit en totale vertrouwelijkheid waarborgt:

Ophaling, vervoer en ontvangst in onze vestiging

Wij halen uw documenten op en maken ze klaar voor vervoer naar onze vestiging. Onze medewerkers komen in uw vestiging aan, registreren alle documenten in SRP, stoppen ze in speciaal daartoe ontworpen archiefdozen of containers (afhankelijk van de soort en de mate van besmetting), geven aan elke doos of container een unieke barcode en stapelen ze daarna op verzegelde europallets. Vanaf het ogenblik dat een document is geregistreerd, kunnen iGuana en uw medewerkers via de SRP-software in real time volgen waar elke doos / container zich exact bevindt en in welke fase van het verwerkingsproces elk document zit. De verzegelde europallets met uw documenten worden in een gezegeld voertuig naar de vestiging van iGuana gebracht. Alle transporten zijn specifieke transporten. Dat houdt in dat er niets anders samen met uw documenten wordt vervoerd zodat vertrouwelijkheid en veiligheid 100% gewaarborgd zijn en kruisbesmetting wordt voorkomen. Wanneer uw geregistreerde documenten bij iGuana aankomen, controleren wij of alle zegels nog intact zijn, scannen wij de barcodes op elke doos / container en geven wij elke doos / container een unieke plaats in ons magazijn. Deze informatie wordt automatisch in ons SRP-systeem opgeslagen.

Voorbereiden en scannen

Wij maken uw documenten klaar om te worden gescand en houden ons daarbij aan strikte richtsnoeren, ook op het gebied van veiligheid en gezondheid. Eventuele dossiermappen, nietjes en paperclips worden verwijderd en scheidingspagina’s en/of schakelpagina’s worden aan het dossier / document toegevoegd om speciale instructies aan de scanner te geven enz. Al uw documenten worden volgens de specifieke scannerinstellingen gescand die vooraf voor uw specifieke project in het SRP-systeem zijn vastgelegd. Het scannen wordt volledig door het SRP-systeem aangestuurd, waardoor het risico van menselijke fouten tot nul wordt herleid. De beeldkwaliteit wordt gewaarborgd door de gesofisticeerde scanners en scantechnologie (zie Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie).

Indexering en klassering

Het SRP-platform klasseert en herkent de inkomende documentenstroom automatisch. Het identificeert alle inhoudstypes en past 4 klasseringstechnologieën toe: op basis van beeld, tekst, scheidingspagina’s en regels. Het identificeert, sorteert en scheidt ook documenten met meerdere pagina’s en gebruikt diverse herkenningstechnologieën, zoals OCR, ICR, OMR en barcodeherkenning. Gegevens worden automatisch geëxtraheerd of manueel geïndexeerd met behulp van methoden voor dubbele gegevensinvoer. Er worden geautomatiseerde en manuele controles uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen.

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Elk onderdeel van het scanproces bij documenten, van ophaling tot levering van metagegevens en beelden, wordt door een reeks duidelijk afgebakende procedures beheerst. Elke actie die in verband met uw documenten wordt ondernomen, wordt in real time in het SRP-systeem geregistreerd. Onze documentscanners zijn uitgerust met ingebouwde kwaliteitscontrolefuncties, zoals de Perfect Page-technologie, verwijdering van blanco pagina’s, detectie van dubbele documentinvoer, dual stream-scannen, intelligente kwaliteitscontrole, iThresholding, automatisch rechtzetten enz. De module Beeldoptimalisatie van ons SRP-systeem werkt met een 16-core server die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt en een hele reeks complexe algoritmische beeldoptimalisatietaken uitvoert. Naast de vele manuele kwaliteitscontroles wordt onze Quality Supervisor ook automatisch door het SRP-systeem gewaarschuwd als de gesofisticeerde kwaliteitscontrolealgoritmen van het SRP kwaliteitsproblemen vaststellen.

Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. Levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt geregeld. Alle gescande beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Daardoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens, zoals JPEG, TIFF, PDF, PDF/A enz. voor beelden en XML of CSV enz. voor metagegevens of elk ander invoerformaat voor uw documentmanagementsoftware.

Gecertificeerde vernietiging

Alle besmette dossiers worden gedurende een standaardtermijn van 1 maand in quarantaine (verzegelde opslag) gehouden. Die termijn gaat in op de dag dat de gescande documenten en de metagegevens aan u worden bezorgd. Dit geeft u de tijd om uw eigen kwaliteitscontrole uit te voeren. Na afloop van de quarantainetermijn en na ontvangst van uw uitdrukkelijke goedkeuring worden alle documenten in quarantaine op een veilige en vertrouwelijke manier vernietigd overeenkomstig veiligheidsniveau P3 van de norm DIN 66399. Zodra de fysieke documenten veilig zijn vernietigd, worden alle gescande beelden en metagegevens uit ons SRP-systeem gewist. U ontvangt een certificaat van vertrouwelijke vernietiging.

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

  • Interne DPO
  • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
  • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
  • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
  • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
  • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
  • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van de medewerkers is een topprioriteit voor iGuana, vooral wanneer ze besmette documenten moeten verwerken. Wij hebben een interne, door IDEWE erkende preventieadviseur, onze medewerkers krijgen alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en krijgen opleiding in veiligheid en gezondheid. Nuttige bronnen:

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.