Scandiensten voor Microfiches

Wij scannen, digitaliseren en converteren microfiches in digitale beelden vanuit alle formaten, zoals COM, Jacketed enz. Of u nu enkele of vele duizenden microfiches hebt, wij kunnen al uw microfiches heel doeltreffend en kostenefficiënt in beelden van hoge kwaliteit omzetten. Met meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten weten wij alles wat er te weten valt over de digitale conversie van microfiches. Voor die scandiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory, die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van microfiches. Wij bieden scandiensten voor microfiches aan onder andere, maar niet alleen de volgende klanten aan:

 • Ziekenhuizen
 • Bibliotheken
 • Archieven
 • Historische genootschappen
 • Instellingen
 • Ondernemingen
 • Schooldistricten
 • Universiteiten
 • Advocatenkantoren
 • Diensten voor geschillenbeslechting
 • Ingenieursbureaus
 • Ruimtevaartondernemingen
 • Architectenbureaus
 • Bouwondernemingen
 • Autoconstructeurs
 • Lokale overheden

Superieure apparatuur en technologie

Wij gebruiken de allernieuwste microfichescanners om alle soorten microfiches te digitaliseren, inclusief standaard of lange jackets, COM, AB Dick, Ultra Fiche en Microx, 16 mm, 35 mm, combo 16 mm / 35 mm, silver, vesicular, diazo, duplicaten, positief of negatief, simplex / duplex, staand (cine), liggend (comic) enz. De meeste microfichescanners proberen de individuele afbeeldingen tegen scansnelheid te digitaliseren. Ze kunnen echter afbeeldingen missen als de fiche niet consistent is, wat vaak het geval is. Onze microfichescanners scannen de volledige rijen, ook de zones tussen afbeeldingen. Wij kunnen daarna de resultaten interactief opnieuw bekijken om manueel de afbeeldingen te digitaliseren die eventueel zijn overgeslagen. Wij passen de beeldkwaliteit ook aan om de verschillen in fichedensiteit te compenseren.

Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze technologie is volledig intern ontwikkeld door onze deskundige medewerkers. Ze heeft in de eerste plaats tot doel de menselijke tussenkomst tot een absoluut minimum te beperken en het risico van menselijke fouten te elimineren. Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Klantenportaal

Via het klantenportaal kunt u de status van elke microfiche die door ScanFactory wordt verwerkt, op elk ogenblik opzoeken en raadplegen (bijv. onderweg, wordt gescand enz.). Via het portaal kunt u ook vragen dat een bepaalde microfiche op verzoek of dringend wordt gescand of fysiek geleverd, en kunt u de volledige historiek van dergelijke aanvragen bekijken. Alle informatie en metagegevens over uw microfiche, met inbegrip van haar exacte fysieke locatie, worden in de SRP-databank opgeslagen en kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Scanproces bij microfiches

Het converteren van microfiches is een proces in meerdere stappen.

Keuze van voorbeeldfiches

Wij beginnen het scanproces met het selecteren van enkele voorbeeldfiches. Daarna inspecteren wij ze en scannen wij een beperkt aantal afbeeldingen om te bepalen wat de optimale verwerkingsinstellingen zijn om de best mogelijke beelden te produceren. De instellingen worden bewaard in een sjabloon voordat de eigenlijke productie begint.

Inspectie van de microfiche

Wij inspecteren de microfiche op krassen en scheuren, verwijderen partikels van het oppervlak enz. Indien er problemen worden vastgesteld, gaan wij over tot de vooraf afgesproken corrigerende acties of nemen zo nodig contact met u op. Fiches die buiten het bereik van de vooraf bepaalde verwerkingsparameters voor optimale leesbaarheid vallen, worden individueel gekalibreerd. De standaardinstellingen worden alleen gebruikt voor fiches die binnen het aanvaardbaar bereik vallen.

Lint scannen

De meeste microfichescanners proberen beelden te produceren naarmate de fiches door de scanner gaan. Hierdoor krijgt de scanner maar één kans om het detectieproces uit te voeren (het proces waarbij de scanner individuele afbeeldingen detecteert en ze in aparte beeldbestanden opsplitst) en om andere computerintensieve taken te verrichten zoals rechtzetten, bijsnijden, scherpstellen enz. Als er een verandering is in de densiteit van de film (het verschil tussen de lichtste en de donkerste beelden), kan een beeld in twee worden geknipt door foutieve beelddetectie of zelfs volledig worden overgeslagen. Om dit soort fouten te kunnen verhelpen, moet de overgeslagen afbeelding worden opgespoord, moet ze op de fiche worden teruggevonden, opnieuw en deze keer correct worden gescand en moet het opnieuw gescande beeld manueel worden ingevoegd in de oorspronkelijke reeks beelden en moet het foutieve beeld eventueel worden verwijderd. Dit is een heel tijdrovend en duur proces, dat net daarom door de meeste dienstverleners niet wordt aangeboden.

Wij gebruiken scanners en software om de volledige fiche te digitaliseren en daarna individuele pagina’s of afbeeldingen op te sporen. Door de hele fiche als één doorlopend, niet-gecomprimeerd “lint” te scannen, dus ook alle lege ruimtes tussen de afbeeldingen, kunnen wij de beelddetectie zoveel keer uitvoeren als nodig is om elke afbeelding op de fiche perfect te digitaliseren. De afbeeldingsranden kunnen zelfs door de medewerker van ScanFactory worden hertekend door ze eenvoudigweg met de muis te verslepen. Wij kunnen ook zorgen voor snellere doorvoer door alleen de beelden die gegevens bevatten, automatisch te detecteren en te scannen.

Quality Control & Image Enhancement

Door de mogelijk inconsistente aard van microfiches en afhankelijk van hoe de fiche is gecreëerd en eventueel gekopieerd, kan de film verschoven zijn, overlappingen vertonen of gewoon onjuist zijn gefilmd. De medewerkers moeten dus heel ervaren zijn om alle beelden op de fiche correct te digitaliseren. Dat is de reden waarom onze ervaren medewerkers het grootste deel van hun tijd besteden aan kwaliteitscontrole en het verfijnen van beelden voordat ze worden uitgevoerd (niet erna), zodat er geen fouten moeten worden verbeterd in de uiteindelijke beelden. Wij controleren de kwaliteit van de aparte beelden en indien er correcties nodig zijn, worden deze onmiddellijk uitgevoerd. Een laatste kwaliteitscontrole bevestigt dat alle stappen hierboven correct zijn uitgevoerd. Ons SRP-systeem beschikt over geïntegreerde kwaliteitscontrolefuncties (net als alle scanners die bij ScanFactory worden gebruikt). Onze Quality Supervisor wordt door het SRP-systeem automatisch gewaarschuwd als er zich een kwaliteitsprobleem voordoet.

Wij voeren ook een aantal geautomatiseerde en manuele beeldoptimalisatieacties uit, zoals manuele of automatische beeldrotatie, verscherpen, bijsnijden / schoonsnijden van randen (bijv. zwarte randen), automatische framing, splitsen van 2 aan elkaar hangende afbeeldingen in 2 pagina’s, automatisch rechtzetten om te zorgen dat een beeld perfect recht op de pagina of het scherm staat, automatische compressie van verschillen in de achtergronddensiteit enz. Wat nog belangrijker is, is dat de beeldoptimalisatiemodule van het SRP-systeem met een 16-core server werkt die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt, en een reeks complexe algoritmische beeldoptimalisatietaken verricht.

Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen. Wij doen het meteen de eerste keer goed en waarborgen dat wij alle afbeeldingen correct digitaliseren.

Indexering  

Nadat de microfiche volledig is gescand, kunnen wij de gescande documenten indexeren door ze aan bestaande databanken zoals CAR-databanken (Computer Aided Retrieval) te koppelen, door manuele invoer of andere methodes. Ook kunnen wij volgende bijkomende diensten verlenen: OCR voor tekstdoorzoekbare PDF-bestanden, beelden in documenten opsplitsen en beelden en indexinformatie voorbereiden voor invoer in uw back-end databanken en systemen, zoals uw DMS, of in andere toepassingen enz.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. De levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt aangestuurd. Alle gescande beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Hierdoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens.

Bestandsformaten voor beelden en metagegevens

Enkele voorbeelden van mogelijke formaten:

 • PDF & PDF/A
 • Alleen beeld of doorzoekbare OCR-bestanden met onzichtbare tekst onder het beeld
 • Meerbladig of één dossier per beeld
 • JPEG & JPEG2000
 • Ongecomprimeerde verliesvrije 8-bit TIFF
 • TIFF Groep IV bitonaal
 • XML- of CSV-bestand met structurele metagegevens

Andere scanopties

Enkele bijkomende scanopties:

 • Bitonaal formaat (zwart-wit)
 • 256 tinten of grijswaarden (bewaart details als handschrift, rubberen stempels en foto’s beter)
 • Resolutie: 100 – 600 dpi optische resolutie (afhankelijk van de toepassing)

Teruggave, opslag, vernietiging

Wat wilt u dat wij met uw microfiches doen nadat ze zijn gescand?

 • Uw microfichearchief aan u terugbezorgen
 • Het opslaan in onze beveiligde microfichekluis (langdurige opslag)
 • Uw microfiches veilig vernietigen en u een certificaat van vertrouwelijke vernietiging bezorgen

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

 • Interne DPO
 • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
 • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
 • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
 • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
 • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
 • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Microfichekluis

 

De optie “microfichekluis” is een gespecialiseerd servicepakket dat wij aanbieden aan klanten die de langdurige opslag van hun microfichearchief willen uitbesteden en het op verzoek willen laten omzetten in digitaal formaat. Microfiches moeten in heel specifieke omstandigheden worden bewaard en er is ook speciale apparatuur nodig om de gegevens op microfiches te kunnen lezen. Wij begrijpen dat veel klanten verkiezen dat een ervaren dienstverlener die gespecialiseerde taken op zich neemt.

Als u voor deze optie kiest, slaan wij uw microfichearchief op in onze veilige en beveiligde microfichekluis. Wij geven u toegang tot ons klantenportaal waar u uw volledige archief kunt doorzoeken en vragen dat een bepaalde microfiche wordt gescand, geïndexeerd en veilig aan u wordt bezorgd in digitaal formaat.

Laat ons voor uw microfiches zorgen. Ze zijn bij ons in veilige handen!

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.