Scandiensten voor foto’s, dia’s en negatieven

Wij scannen foto’s, dia’s en negatieven op een professionele manier en zetten ze om in digitale beelden van hoogstaande kwaliteit. Dankzij onze meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten weten wij perfect hoe wij uw dierbare foto’s, dia’s en negatieven moeten behandelen en beschermen. Voor onze fotoscandiensten doen wij een beroep op de hooggekwalificeerde medewerkers van onze afdeling ScanFactory die een beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en gespecialiseerd zijn in het kwaliteitsvol scannen van foto’s. Wij helpen bibliotheken, musea, historische genootschappen, archieven, internetuitgeverijen en andere organisaties om hun foto-, negatieven- en diaverzamelingen te digitaliseren.

Foto’s

Wij kunnen losse foto’s en fotoalbums van nagenoeg elk type of formaat vakkundig scannen en omzetten in digitale beelden van hoogstaande kwaliteit. Door uw foto’s te laten omzetten in digitaal formaat, beschermt u ze tegen stof, schimmelvorming, krassen en andere aantastingen door de tand des tijds. Dankzij onze fotoscandiensten kunt u uw kostbare fotoverzamelingen generaties lang bewaren.

Fotoformaten

Foto’s en fotoalbums in alle formaten, zowel in zwart-wit als in kleur.

Dia’s

Wij kunnen nieuw leven geven aan 35-mm dia’s en dia’s in andere formaten door ze te scannen en om te zetten in digitale beelden van topkwaliteit. Dankzij onze scandiensten voor dia’s kunt u gerust zijn dat uw dia’s voor de eeuwigheid bewaard blijven. Gescande dia’s kunnen op nagenoeg elk toestel worden bekeken (dus zonder diaprojector) en kunnen niet meer worden aangetast door stof, krassen, vervaging en schimmelvorming.

Diaformaten

35 mm & super 35 mm, 110, 126, 127 & super 127, medium (120/220), stereo.

Negatieven

Negatieven kunnen een echte nachtmerrie zijn om te sorteren en zijn moeilijk te bekijken, maar ze zijn heel waardevol omdat ze doorgaans betere scans opleveren dan afgedrukte foto’s. Wij kunnen al uw negatieven, ongeacht het formaat, vakkundig scannen en daarbij alle stof en vlekjes verwijderen en de kleuren levendiger maken. Maak gebruik van onze scandiensten voor negatieven om uw oude negatieven in positieve digitale beelden om te zetten.

Formaten van negatieven

35 mm, 110, 126, middenformaatfilm, grootformaatfilm, APS-film.

Superieure apparatuur en technologie

Wij hebben geïnvesteerd in de meest recente toestellen en technologie om foto’s, dia’s en negatieven te scannen. Dankzij de combinatie van scanners van topkwaliteit en toonaangevende beeldoptimalisatiesoftware kunnen wij zo kostenefficiënt mogelijk de beste kwaliteit en nauwkeurigheid waarborgen. Onze scanners gaan zelfs met uw meest waardevolle items heel voorzichtig om en kunnen digitale beelden in zwart-wit, grijswaarden en kleur creëren. Afhankelijk van het soort foto’s, dia’s of negatieven dat u bezit, bepalen onze ervaren medewerkers bij ScanFactory welke scanner(s) het best geschikt zijn voor uw project. Daarnaast maken wij ook gebruik van onze eigen technologie om al onze scanactiviteiten van A tot Z aan te sturen, te stroomlijnen en te automatiseren – ScanFactory Resource Planning (SRP). Deze heel gesofisticeerde, unieke technologie waarborgt totale traceerbaarheid en biedt rapportering in real time.

Ons scanproces

Een reeks duidelijk afgebakende procedures beheerst elke stap van ons scanproces: ophaling van uw foto’s, dia’s of negatieven, vervoer en ontvangst in onze vestiging, voorbereiden, scannen, indexeren, kwaliteitscontrole, levering van metagegevens en beelden. Onze ervaren consultants werken samen met uw mensen om de specifieke vereisten van uw project vast te stellen. Al onze procedures zijn speciaal uitgewerkt om met een aanhoudend hoge kwaliteit en grote nauwkeurigheid uw tevredenheid te waarborgen.

Wilt u zeker zijn dat uw dierbare foto’s, dia’s en negatieven bij ons in goede handen zijn? Lees dan hier hoe wij boeken (ook zeldzame en fragiele boeken met culturele en historische waarde) scannen en bewaren.

Scanproces bij foto’s

Om te waarborgen dat er niets fout loopt met uw originele foto’s, worden ze stuk voor stuk manueel gescand. Onze speciaal opgeleide ScanFactory-medewerkers reinigen elke foto met perslucht en een pluisvrije doek om alle stof te verwijderen dat een negatieve impact kan hebben op de kwaliteit van de scan. Daarnaast beschikken onze fotoscanners ook over ingebouwde functies om stof te verwijderen – wat de kwaliteit van uw digitale beelden ten goede komt. Bij fotoalbums halen onze medewerkers de individuele foto’s uit hun bescherming, scannen ze en plaatsen ze terug in de oorspronkelijke volgorde. Nadat al uw foto’s zijn gescand, sturen onze medewerkers de beelden door naar de afdeling Kwaliteitscontrole en Beeldoptimalisatie. Daar nemen onze medewerkers de tijd om uw foto’s aandachtig te bekijken en individuele verbeteringen uit te voeren, zoals beelden roteren, belichtingsproblemen en kleurproblemen verhelpen enz.

Opmerking: als u ook over de negatieven van uw afgedrukte foto’s beschikt, stellen we doorgaans voor om de negatieven te scannen. Een foto is immers een kopie van een negatief, dus is een foto scannen eigenlijk een kopie maken van een kopie. Onze geavanceerde scanners van topkwaliteit kunnen een beeld in beide gevallen herstellen en optimaliseren, maar het is altijd beter om met het meest pure beeld te starten.

Scanproces bij dia’s

Elke dia wordt door onze hoogopgeleide professionals behandeld en verwerkt om aan onze strenge kwaliteitscontrole-eisen te voldoen. Alle dia’s worden stuk voor stuk gereinigd en manueel gescand. Onze ScanFactory-medewerkers voeren allerlei handelingen uit om uw dia’s nieuw leven in te blazen, zoals kleuren corrigeren, bijsnijden, stof verwijderen, roteren en andere kwaliteitsverbeterende acties. Scannen en instellen hangen af van het diaformaat. U kunt ons uw dia’s in langwerpige of ronde dialaders of andere opbergsystemen bezorgen. Omdat wij uw dia’s een voor een verwerken, wordt elke dia in exact dezelfde volgorde teruggeplaatst als die waarin wij ze van u hebben gekregen. Als uw dia’s in een welbepaalde volgorde zitten, mag u erop vertrouwen dat hun ordening intact zal blijven. Elke dia wordt gescand met hoogwaardige apparatuur die gebruik maakt van infraroodlicht om voor en tijdens het scannen stofdeeltjes en krasjes op te sporen, en het beeld corrigeert afhankelijk van de gebreken die het infraroodlicht heeft opgespoord.

Scanproces bij negatieven

Elk negatief wordt met de allergrootste zorg en precisie behandeld en verwerkt. Bij het scannen van negatieven is uiterste voorzichtigheid geboden en vereist zelfs iets eenvoudigs als het vaststellen van de juiste zijde om het negatief te scannen (de emulsiezijde) een geoefend oog. Wij beoordelen uw negatieven voor wij het scanproces starten. Alle negatieven worden stuk voor stuk gereinigd, gescand en geoptimaliseerd om u de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Voor het scannen reinigen wij elk strookje met perslucht en een pluisvrije doek. Elk negatief wordt gescand met hoogwaardige apparatuur die gebruik maakt van infraroodlicht om voor en tijdens het scannen stofdeeltjes en krasjes op te sporen, en het beeld corrigeert afhankelijk van de gebreken die het infraroodlicht heeft opgespoord. Onze apparatuur herstelt en corrigeert kleuren, vermindert filmkorrel en optimaliseert het contrast en de belichting van de gescande negatieven. Vervolgens snijden wij uw beelden bij, zetten ze recht en roteren ze in de juiste richting.

Kwaliteitscontrole en beeldoptimalisatie

Naast de kwaliteitscontrole- en beeldoptimalisatietaken die door onze goed opgeleide medewerkers en onze hoogwaardige scanapparatuur worden uitgevoerd (zie hierboven), beschikt ook ons intern ontwikkeld SRP-systeem over ingebouwde kwaliteitscontrole- en beeldoptimalisatiefuncties. Alle beelden en hun metagegevens (beeldformaat, dpi, compressie en veel andere beeldgebonden gegevens) worden rechtstreeks in de SRP-databank opgeslagen. De complexe kwaliteitscontrolealgoritmen van het SRP-systeem analyseren elk beeld, markeren beelden die vermoedelijk een kwaliteitsprobleem vertonen, en waarschuwen automatisch de Quality Supervisor zodat hij of zij actie kan ondernemen. Daarnaast werkt het SRP-systeem met een 16-core server die exclusief voor beeldverwerking na het scannen wordt gebruikt, en voert het een hele reeks algoritmische beeldoptimalisatietaken uit. Dit is echt unieke technologie gebaseerd op decennialange praktijkervaring in het scannen van documenten. Er moet ook worden opgemerkt dat elke actie die wij in verband met uw foto’s, dia’s of negatieven ondernemen, in real time in ons SRP-systeem wordt geregistreerd.

Last but not least, onze medewerkers zijn opgeleid om de ISO 9001 kwaliteitsmanagementprincipes bij al hun werkzaamheden toe te passen.

Indexering

Wij kunnen van begin tot einde aan uw indexeringseisen voldoen. Wij kunnen u structurele, technische, administratieve metagegevens en metagegevens over de bewaring bezorgen en ze precies indelen zoals u wenst (zo eenvoudig of uitgebreid als nodig). Wij kunnen uw materialen indexeren door ze aan bestaande databanken te koppelen, ze manueel in te voeren of op een andere manier. Wij maken beelden en metagegevens ook klaar voor invoer in uw back-end databanken of document management software.

Levering van metagegevens en beelden

De beelden en metagegevens kunnen via directe bestandsoverdracht (VPN) of via een extern opslagmedium (bijv. een versleutelde harde schijf, USB-stick enz.) worden geleverd. U kiest de methode die voor u het handigst is. Levering is een volledig geautomatiseerd proces dat volledig door het SRP-systeem wordt geregeld. Alle gescande beelden en metagegevens worden tijdens het scannen direct in de SRP-databank opgeslagen. Die beelden en metagegevens worden automatisch uit het SRP-systeem uitgevoerd zonder dat er enige menselijke tussenkomst aan te pas komt. Daardoor hebt u een haast onbeperkte keuze van bestandsformaten voor uw beelden en metagegevens, zoals JPEG, TIFF, PDF enz. voor beelden en XML of CSV enz. voor metagegevens.

Privacy en beveiliging

iGuana neemt privacy, beveiliging en gegevensbescherming heel ernstig. Wij beschikken over een interne Data Protection Officer (DPO) die ervoor verantwoordelijk is dat het interne privacy- en beveiligingsbeleid volledig wordt nageleefd en dat de procedures worden toegepast met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ISO 27001-norm inzake informatiebeveiliging.

 • Interne DPO
 • Strikte toegangscontroles; rond de klok monitoring
 • Verbod op het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefoons
 • Achtergrondcontroles en geheimhoudingsovereenkomsten
 • Beveiligd vervoer en verzegelde opslag
 • Beveiligde levering van beelden en metagegevens
 • Certificaat van vertrouwelijke vernietiging

Onze ScanFactory

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het scannen, indexeren en archiveren van enorme hoeveelheden documenten. Concreet bieden wij scandiensten, langdurige opslag, gecertificeerde vernietiging en afdrukdiensten. Wij scannen: documenten (ook besmette documenten), medische dossiers, boeken, grootformaat documenten, microfilms, microfiches, foto’s, röntgenfoto’s, inkomende post (digitale postkamer), facturen, formulieren en enquêtes.

Hieronder enkele indrukwekkende feiten over ScanFactory:

 • Meer dan 30 jaar ervaring in productiescannen
 • Meer dan 350.000.000 documenten verwerkt tot nu toe
 • Scancapaciteit van 250.000 vel/dag
 • Veilige en beveiligde vestiging in België
 • Meest moderne scanners en printers
 • SRP-systeem (ScanFactory Resource Planning)

Wij kunnen een antwoord bieden op nagenoeg al uw scan- en archiveringsbehoeften!

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.