Medische professionals in laboratoria zijn altijd op zoek naar betere manieren om gegevens uit laboratoriumformulieren te verzamelen en te analyseren. Tegenwoordig willen patiënten meer gesofisticeerde gezondheidszorg en neemt de vraag naar geavanceerde, geïntegreerde gezondheidszorgsystemen toe. Hierdoor is er nu behoefte aan efficiënte en foutvrije instrumenten om aanvraagformulieren voor laboratoriumtests te verwerken. De massa informatie op een doorsnee laboratoriumformulier, vooral als het door de aanvragende arts met de hand is ingevuld, maakt het echter vaak heel moeilijk om die gegevens te verzamelen en de juistheid ervan te controleren. Voeg daar de vereiste aan toe om die gegevens in een laboratoriuminformatiesysteem (LIS) te integreren en u staat voor een nog grotere uitdaging.

Onze oplossing

iGuana’s oplossing voor de intelligente verwerking van laboratoriumformulieren is speciaal ontwikkeld om een antwoord te bieden op die uitdagingen. Ze is gebaseerd op TeleForm, wijdverspreide en beproefde software voor formulierherkenning waarop de meest gesofisticeerde laboratoria overal ter wereld vertrouwen. TeleForm maakt gebruik van geavanceerde OMR-technologie (optische markeringsherkenning) om gegevens in laboratoriumformulieren te herkennen, waaronder met name de handgeschreven markeringen / notities van de aanvragende arts. De verzamelde gegevens worden dan voor verwerking naar uw LIS gestuurd en de laboratoriumformulieren worden automatisch gearchiveerd.

Intelligente verwerking van laboratoriumformulieren

iGuana’s oplossing voor de intelligente verwerking van laboratoriumformulieren combineert alle stappen die nodig zijn om te waarborgen dat de aanvragen voor laboratoriumtests goed worden gescand, dat de erin vervatte gegevens worden verzameld en gecontroleerd om te garanderen dat ze 100% foutvrij zijn en dat uw LIS de juiste instructies krijgt om de aangevraagde laboratoriumtests uit te voeren (ook in volledig geautomatiseerde laboratoria waar enorme aantallen analyses worden verricht). De oplossing is volledig schaalbaar, ongeacht of uw laboratorium honderden of tienduizenden orders per dag verwerkt – u kunt probleemloos meer scanners, meer verwerkingskracht en meer laboratoriumlocaties toevoegen.

Ontwerpen van formulieren

Met onze oplossing voor de intelligente verwerking van laboratoriumformulieren kunt u met de hoogstaande WYSIWYG TeleForm Designer-module gemakkelijk zelf nieuwe formulieren en nieuwe versie van formulieren aanmaken. Formulieren die u met de Designer-module ontwerpt en aanmaakt, worden door het scansysteem automatisch herkend.

U kunt zelfs formulieren op maat aanmaken door informatie over de aanvrager/afdeling vooraf op de formulieren te printen. Hierdoor zijn ze gemakkelijker in te vullen voor de artsen en kan het scansysteem ze gemakkelijker herkennen.

Scannen en herkennen van formulieren

Zodra de arts een aanvraag voor laboratoriumtests heeft ingevuld, wordt ze met speciale, door iGuana geleverde scanners gescand. De scanners worden als onderdeel van de totaaloplossing geleverd. Hun aantal hangt af van het aantal formulieren dat u dagelijks moet verwerken. Elk formulier en het bijbehorend onderzoeksmateriaal van de patiënt krijgen een unieke barcode. Het is echter belangrijk dat het aanvraagformulier en het onderzoeksmateriaal van de patiënt gedurende het hele traject van scannen en gegevens verzamelen samen blijven om verwisselingen te voorkomen.

TeleForm herkent het gescande formulier en bepaalt de versie ervan (bijvoorbeeld, als uw laboratorium een nieuwe versie van het formulier invoert). Die herkenning van het formulier en zijn versie zorgt ervoor dat de TeleForm-software weet hoe ze het formulier moet “lezen”. U kunt dus verschillende versies scannen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevenskwaliteit.

Verzamelen en controleren van gegevens

Zodra het formulier is herkend en de versie ervan is bepaald, leest (verzamelt) TeleForm de gegevens op het formulier met behulp van geavanceerde OMR-technologie. Indien de software er niet in slaagt de markeringen van de arts te herkennen, krijgt een verantwoordelijke in het laboratorium de vraag om de gegevens te interpreteren en ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt.

Invoeren van gegevens in uw LIS

Dankzij meer dan 10 jaar praktijkervaring met integratie in LIS heeft iGuana standaardconnectoren ontwikkeld voor de meeste laboratoriuminformatiesystemen zoals Glims, Labosys, Molis, Corlabs, om er maar enkele te noemen. Dit biedt onze oplossing het ongeëvenaarde voordeel dat ze de uit laboratoriumformulieren verzamelde gegevens gemakkelijk en doeltreffend in uw LIS kan invoeren voor verdere verwerking.

Elektronische bestelformulieren

Door de huidige staat van de moderne technologie verwachten de klanten van uw laboratorium een snelle en vlotte dienstverlening, bijvoorbeeld via elektronisch bestellen. Met onze oplossing voor de intelligente verwerking van laboratoriumformulieren kunt u uw aanvraagformulieren online zetten waardoor klinische analyses elektronisch kunnen worden aangevraagd.

Archiveren van formulieren

Zodra alle gegevens in uw LIS zijn ingevoerd, wordt het volledige gescande aanvraagformulier in iGuana iDM’s documentmanagementoplossing voor de gezondheidszorgsector gearchiveerd. Uw bevoegde medewerkers kunnen die gearchiveerde formulieren later gemakkelijk opvragen als dat nodig mocht blijken.

Creëer een intelligent laboratorium met iGuana.

Download de brochure van onze oplossing hier.

 

Informatieaanvraag

Wij horen graag van u. Een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.