In 2018 ging iGuana van start met een grootschalig project om voor het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) 1.700.000 medische dossiers, goed voor 20.000.000 pagina’s, te digitaliseren. ZNA is het grootste ziekenhuisnetwerk van België en biedt zorg aan patiënten uit meer dan 30 gemeenten. Het heeft 2500 bedden en stelt 6300 mensen te werk, onder wie 600 artsen. ZNA huurde iGuana in om ongeveer 30 km medische archiefdossiers, verspreid over meerdere ziekenhuislocaties, langdurig op te slaan en vervolgens te digitaliseren.

Hoogtepunten van het project

Dit is een project van ongeziene omvang en complexiteit, vooral als je kijkt naar het enorme aantal medische dossiers en de uiterst korte termijn waarin de medewerkers van iGuana die 30 km patiëntendossiers moesten inventariseren en naar iGuana’s beveiligde opslagfaciliteit vervoeren.

iGuana’s goed opgeleide medewerkers hebben 1.700.000 medische dossiers uit het patiëntenarchief van ZNA op diverse ziekenhuissites in de stad Antwerpen fysiek geïnventariseerd. Elk dossier is ter plaatse geïnventariseerd en in het iGuana-systeem geregistreerd, vervolgens toegewezen aan een speciaal ontworpen archiefdoos, op een pallet geplaatst en vervoerd. In amper enkele maanden, binnen een strikte deadline, speelden de medewerkers van iGuana het klaar om het volledige 30 km lange medisch archief van ZNA te inventariseren, in te pakken en naar iGuana’s faciliteit voor langdurige opslag te vervoeren. Voor deze complexe logistieke operatie waren meer dan 100.000 archiefdozen, 2500 pallets en 80 grote vrachtwagens nodig.

De medewerkers van iGuana scannen en indexeren de medische dossiers van ZNA in iGuana’s scan- en digitaliseringsfaciliteit (ScanFactory) in een tempo van 200.000 beelden per dag. De gescande en geïndexeerde beelden worden voortdurend toegevoegd aan het iGuana iDM systeem voor documentmanagement en digitale archivering dat ZNA bij iGuana heeft aangekocht. Met behulp van de iGuana iDM software voor medische dossiers kunnen de artsen en ander medisch personeel van het ziekenhuis de digitale patiëntendossiers gemakkelijk opzoeken, ophalen en bekijken.

Het ZNA – iGuana project werd ook belicht in ZORG Magazine, een gerenommeerd Belgisch tijdschrift voor leidinggevenden in de zorgsector.

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op tien sites omvat de groep drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum.

ZNA staat voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg voor patiënten uit 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44% en stelt het zo’n 6300 mensen te werk, onder wie 600 artsen.

In 2019 telde ZNA circa 2500 bedden en werden 51.000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting). Daarnaast kregen 71.000 patiënten een behandeling in de dagkliniek en waren er ook 600.000 ambulante patiënten.

www.zna.be