V roce 2018 zahájila společnost iGuana rozsáhlý digitalizační projekt, v rámci kterého měla pro Antverpskou nemocniční síť (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen – ZNA) zpracovat 1 700 000 lékařských záznamů v celkovém rozsahu 20 000 000 stránek. ZNA představuje největší nemocniční síť v Belgii, která působí ve více než 30 samosprávních jednotkách. Disponuje celkem 2 500 lůžky a zaměstnává 6 300 zaměstnanců, včetně 600 lékařů. ZNA pověřila společnost iGuana dlouhodobou archivací a následnou digitalizací archivních lékařských záznamů z více nemocnic a areálů ZNA. Pokud by se tyto záznamy seřadily vedle sebe, vytvořily by řadu dlouhou zhruba 30 km.

Významné body projektu

Tento projekt má nebývalý rozsah a je mimořádně komplikovaný, zejména s ohledem na celkové množství zpracovaných lékařských záznamů a výjimečně krátký časový rámec, během kterého museli pracovníci společnosti iGuana provést inventarizaci a přepravu celkem 30 km lékařských záznamů do zabezpečených skladovacích prostor této společnosti.

Vysoce kvalifikovaný personál společnosti iGuana provedl kompletní fyzickou inventarizaci 1 700 000 lékařských záznamů o pacientech, které byly obsaženy v kartotékách ZNA v několika různých nemocnicích v Antverpách. Každý ze záznamů byl inventarizován přímo na místě a zaregistrován do systému společnosti iGuana, aby mu byl posléze přidělen speciálně navržený archivní box. Ten byl poté přiřazen ke konkrétní paletě pro následnou přepravu. Během několika měsíců práce se pracovníkům společnosti iGuana podařilo v pevně daném termínu inventarizovat, uložit do archivních boxů a přepravit celých 30 km lékařských záznamů z kartoték ZNA do dlouhodobého archivu společnosti iGuana. Komplexní logistika této operace vyžadovala použití více než 100 000 archivních boxů, 2 500 palet a 80 těžkých nákladních návěsů.

Pracovníci společnosti iGuana skenují a indexují lékařské záznamy ZNA ve skenovacím a digitalizačním provozu společnosti iGuana (ScanFactory) rychlostí 200 000 obrázků denně. Naskenované a indexované obrázky jsou nepřetržitě přenášeny do softwaru iGuana iDM pro správu dokumentů a digitální archivaci, který této nemocniční síti společnost iGuana poskytla. Nemocniční lékaři a další lékařský personál používají software iGuana iDM pro zdravotní dokumentaci ke snadnému vyhledávání, nalezení, získání a zobrazování lékařských záznamů o pacientech v digitálním formátu.

Projekt společností ZNA a iGuana byl také představen v časopise ZORG Magazine, renomovaném belgickém časopisu pro vedoucí zdravotnické pracovníky.

Informace o ZNA

Antverpská nemocniční síť (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen – ZNA) je největší zdravotnickou organizací v Belgii. Tato skupina působí v celkem deseti lokacích, ve kterých provozuje tři všeobecné nemocnice, sedm pečovatelských center, šest specializovaných nemocnic, psychiatrickou léčebnu a dům s pečovatelskou a ústavní péčí.

ZNA je symbolem vysoce kvalitní a přístupné péče a nabízí své služby více než 32 samosprávním jednotkám. To znamená, že ZNA může potenciálně zajistit péči pro více než 1 000 000 obyvatel. V Antverpách se ZNA stará o 44 % pacientů a zaměstnává zde zhruba 6 300 lidí, včetně 600 lékařů.

V roce 2019 disponovala ZNA přibližně 2 500 lůžky a hospitalizováno bylo celkem 51 000 osob (přijato nejméně na jednu noc). Kromě toho bylo 71 000 pacientů ošetřeno v pečovatelských centrech. 600 000 pacientů pak bylo ošetřeno ambulantně.

www.zna.be