Muzeum Plantin-Moretus je jedinou stále existující tiskárnou a nakladatelstvím na světě, jehož historie sahá až do období renesance a baroka. Nachází se v Antverpách, tedy jednom ze tří předních měst v historii evropského knihtisku, a úzce souvisí s historií tohoto vynálezu a s jeho šířením. Jeho název odkazuje na největšího tiskaře a vydavatele druhé poloviny 16. století – Christopha Plantina a jeho zetě Jan Moreta I. Muzeum Plantin-Moretus je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO (Seznam světového dědictví UNESCO: komplex domu-dílen-muzea Plantin-Moretus). Obsahuje zajímavé svědectví o životě a práci v patrně nejplodnějším tiskařském a nakladatelském domě v Evropě na konci 16. století, a to včetně rozsáhlé sbírky starého tiskařského vybavení, obsáhlé knihovny a archivů a uměleckých děl neocenitelné hodnoty. Je rovněž domovem nejstarších tiskařských lisů na světě.

Společnosti iGuana byly svěřeny nejrůznější projekty digitalizace vzácných, křehkých a cenných knih v drahocenných sbírkách Muzea Plantin-Moretus (první projekt proběhl již před 10 lety). K těmto projektům patřilo rovněž skenování knih muzea pro Světovou digitální knihovnu (World Digital Library – WDL je projektem americké Kongresové knihovny, který probíhá s podporou UNESCO). Pro muzeum jsme naskenovali řadu vzácných knih včetně velmi cenných a křehkých originálů již z 15. a 16. století. K digitalizovaným knihám nyní mohou mít přístup badatelé, odborníci i široká veřejnost, aniž by při tom bylo třeba narušit vzácné originály.

Uchovávání knih neocenitelné hodnoty v digitální paměti

Digitalizace starých knih historické a kulturní hodnoty je extrémně delikátní manuální proces, který vyžaduje speciální dovednosti a znalosti. Maximální význam zde má opatrná manipulace s křehkými originály a obrazová kvalita vhodná pro účely uchovávání. Proto byly knihy ve sbírkách Muzea Plantin-Moretus digitalizovány experty iGuana ScanFactory, kteří se specializují na digitalizaci sbírek kulturního dědictví a skenování knih.

Skenované knihy byly nejrůznějších jedinečných tvarů a rozměrů, a to včetně velmi tlustých originálů a formátů pohlednice. Jejich digitalizace proběhla pomocí speciálního vybavení pro skenování knih, které využívá klínové kolébky na knihy a nejmodernější snímací systém s rozlišením 80 megapixelů (80 megapixelů odpovídá 80 milionům pixelů). Klínová kolébka se speciální konstrukcí, skleněná deska a regulace tlaku zajišťují, aby žádným způsobem nedošlo k nějakému poškození jemné vazby, stránek a desek těchto knih. Všechny originály přepravované do našeho skenovacího zařízení byly chráněny speciálním papírem bez obsahu kyselin a bublinkovou fólií. Po dobu skenovacího projektu byly uloženy v zabezpečeném, nehořlavém prostředí a jejich skenování prováděli naši specialisté manuálně. Navíc je důležité, že naši experti na digitalizaci na knihy nikdy nesahají holýma rukama a vždy nosí speciální rukavice.

Všechny skeny se prováděly ve formátu „otevřené knihy“ s černým okrajem kolem každého snímku. Fotografovaly se také nádherné a složitě zdobené obálky knih. To se provádělo tak, aby byl zachován vzhled, pocitový dojem a tvar originálu a aby naskenované snímky vypadaly co nejrealističtěji a aby nedošlo ke ztrátě žádných informací. Tyto zdánlivé drobnosti hrají důležitou roli ve všech projektech, jejichž součástí je digitalizace starých a cenných knih a u nichž je zprostředkování vzhledu originálu a pocitu z něj prostřednictvím digitálního snímku stejně důležité jako kvalita snímku. Konzistentní kvality vhodné pro archivní účely bylo dosaženo pomocí špičkového systému fotoaparátu Phase One v kombinaci se studeným světlem (bez UV/infračerveného záření), nastavením barevných cílů a kalibrace zařízení podle normy Metamorfoze, a to aniž by byla jakkoli ovlivněna kvalita originálů. Na konci každého skenovacího projektu byly dodány digitální snímky a veškeré naskenované knihy byly opatrně přepraveny zpět do muzea.

Těšíme se na další spolupráci s Muzeem Plantin-Moretus v rámci pomoci při uchování vzácné knižní sbírky v digitální paměti pro budoucí generace.