Divize ArtFactory při společnosti iGuana úspěšně dokončila velmi významný a složitý projekt, jehož součástí byla digitalizace osobních zápisníků Jana Hoeta (1936–2014), mezinárodně známého belgického kurátora a kritika umění. Bylo nám skutečnou ctí, že nám byl tento projekt svěřen ze strany Muzea Dhondt-Dhaenens (MDD) a jeho Rezidence Wunderkammer, kde je uložena osobní knihovna Jana Hoeta. Jan Hoet je stěžejní postavou rozvoje současného umění v Belgii. Od svého jmenování kurátorem Muzea současného umění v Gentu (1975) do založení S.M.A.K. (1999) a MARTa (2005) s nadšeným odhodláním bojoval o místo, kde by umění a umělec nalezli svůj domov.

„Zdánlivě sisyfovskou práci odvedla společnost iGuana řádně a velmi rychle. Snímky zápisníků Jana Hoeta ve vysokém rozlišení nám umožňují jejich digitální zveřejnění či reprodukci bez poškození originálů,“ říká Rik Vannevel, který v Muzeu Dhondt-Dhaenens odpovídá za komunikaci a sociální média.

iGuana pro tento projekt použila špičkové digitalizační zařízení (včetně nejmodernějšího fotoaparátu Phase One), jehož kalibraci a obsluhu zajistili zkušení odborníci společnosti iGuana v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Výsledkem jsou snímky ve vysokém rozlišení v nejvyšší kvalitě. Naši odborní pracovníci postupem podle norem Metamorfoze a FADGI zajistili, že digitalizace uměleckých děl a dalších cenných originálů, které byly společnosti iGuana svěřeny, proběhla v souladu s nejnáročnějšími standardy snímání a ochrany obsahu kulturní, historické a archivní hodnoty. Digitalizované zápisníky Jana Hoeta nyní mohou být muzeem reprodukovány a/nebo elektronicky zpřístupněny široké veřejnosti a badatelům, kteří je mohou studovat, aniž by se při tom dotýkali originálů. Muzeum Dhondt-Dhaenens se nyní těmito různými možnostmi zabývá.

Tento konkrétní projekt byl zadán společnosti iGuana a digitalizace proběhla v objektu iGuana ArtFactory. Pokud by si však zákazník přál provést digitalizaci sám, náš tým ArtFactory může nabídnout specializovaný hardware, součinnost a poradenství, a zajistit tak správné zařízení u zákazníka, a navíc provést nezbytné zaškolení pracovníků zákazníka včetně zaškolení v oblasti standardu Metamorfoze a dalších norem.

iGuana's Senior Expert on Cultural Heritage Digitization, FADGI & Metamorfoze Standards at Work in ArtFactory's Dark Room
Vedoucí odborník společnosti iGuana na digitalizaci kulturního dědictví, standardy FADGI a Metamorfoze při práci v temné komoře v ArtFactory

Informace o Muzeu Dhondt-Dhaenens, Wunderkammer a Janu Hoetovi

Muzeum Dhondt-Dhaenens je soukromou nadací uznávanou vlámskou vládou. Jako muzeum zpřístupňuje významné moderní a současné společensky relevantní soukromé sbírky veřejnosti. Jako centrum současného umění aktivně působí v oblasti mezinárodního umění. Muzeum Dhondt-Dhaenens se nedávno spojilo s rezidencí Wunderkammer, projektem, který umělec Op de Beeck realizoval ve spolupráci s architektem Mo Vandenberghem (ateliér MOTO). Op de Beeck přeměnil bývalou vilu Meander, tedy vilu postavenou na začátku 30. let 20. století, na speciální „gesamtkunstwerk“ (integrální umění. Budova je pojata jako současný „wunderkammer“ (kabinet zázraků či překvapení) a je zde uložena osobní knihovna Jana Hoeta. Knihovna rovněž obsahuje 30 Hoetových zápisníků se spoustou záznamů z cest, výstav a kontaktů s umělci (právě tyto zápisníky byly nedávno digitalizovány společností iGuana).

Rezidence Wunderkammer působí také jako rezidence pro umělce, kurátory, badatele a autory s (mezi)národním, mimoevropským zaměřením. Díky tomuto novému, autonomnímu „útočišti“ hodlá Muzeum Dhondt-Dhaenens zintenzivnit kontakt s umělci a badateli a (re)aktivovat kraj Leie jako historicky významné a umělecky inspirativní místo.

Jan Hoet (1936–2014) je považován za jednoho z nejvýznamnějších uměleckých ředitelů, kurátorů a kritiků současného umění v Evropě.

Jan Hoet se ve světě umění v 70. a 80. letech minulého století proslavil jako ředitel Muzea současného umění v Gentu a poté jako zakladatel Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.). K nejslavnějším projektům a výstavám Jana Hoeta patří Chambres d’Amis (1986), kam pozval 50 mezinárodně proslulých umělců a výstavy probíhaly v soukromých domech v Gentu, Documenta IX (1992) v Kasselu, která představila několik set děl 190 umělců z téměř 40 zemí, a mnohé další. Byl rovněž zakládajícím ředitelem muzea MARTa Herford v Německu.