Společnost iGuana považuje za velkou čest, že může pomáhat s realizací projektu Mmmonk jako důvěryhodný a zkušený partner pro profesionální digitalizaci vzácných a křehkých středověkých rukopisů z různých významných opatství středověkých Flander v Belgii.

Mmmonk je zkratka ze slov Medieval Monastic Manuscripts – Open – Network – Knowledge (Středověké mnišské rukopisy – otevřenost – síť – znalosti). Projekt je realizován ve spolupráci mezi Veřejnou knihovnou v Bruggách, knihovnou Univerzity v Gentu, Hlavním seminářem Ten Duinen v Bruggách a gentskou diecézí. Projekt Mmmonk získal granty od vlámské vlády (Ministerstvo kultury, mládeže a médií). Cílem projektu Mmmonk je poskytnout udržitelný a otevřený digitální přístup k více než 700 profesionálně digitalizovaným středověkým rukopisům z opatství Ten Duinen, Ter Doest a opatství sv. Petra a sv. Bavona na platformě Mmmonk, která využívá Mezinárodní rámec pro interoperabilitu obrazů (International Image Interoperability Framework – IIIF). Naskenované a digitalizované obrázky a metadata dostupná ve virtuální knihovně a platformě znalostí Mmmonk budou sloužit jako neocenitelný vzdělávací obsah, podpoří inovace, zlepší digitální výzkum klášterních rukopisů a přispějí k vytváření, hromadění a šíření vědomostí.

Základ sbírky dochovaných středověkých rukopisů z knihoven zmíněných opatství, která se považuje za jedno z vlámských mistrovských děl (Vlaams Topstuk), pochází ze 7. až 15. století.

Digitalizace rukopisů ve Veřejné knihovně v Bruggách a Hlavním semináři Ten Duinen

Společnost iGuana byla vybrána jako vhodný partner pro profesionální skenování a digitalizaci vzácných středověkých knih a klášterních rukopisů ve sbírce Mmmonk. Náš tým je vděčný za příležitost se do projektu Mmmonk zapojit a přispět k uchování kulturního dědictví Flander. Jako odborník na digitalizaci a uchovávání sbírek kulturního dědictví s rozsáhlými zkušenostmi se skenováním a digitalizací vzácných, křehkých a cenných knih může společnost iGuana nabídnout rozsáhlé odborné znalosti, vyškolený personál se znalostí pravidel pro uchovávání archiválií Metamorfoze a špičkové skenovací a digitalizační vybavení.

Digitalizace rukopisů na místě vyškolenými pracovníky iGuana

Vzhledem k jejich vysoké hodnotě, historickému a kulturnímu významu a křehkému stavu probíhá veškeré skenování a digitalizace těchto rukopisů přímo na místě, tedy ve Veřejné knihovně v Bruggách a v Hlavním semináři Ten Duinen v Bruggách.

Před digitalizací rukopisů bylo nutné provést rozsáhlé přípravné práce jak ze strany týmu projektu Mmmonk, tak společnosti iGuana. To zahrnovalo mimo jiné individuální přezkoumání, posouzení a výběr rukopisů vhodných k digitalizaci na základě „kontrolního seznamu pro digitalizaci rukopisů“, stanovení maximálního povoleného úhlu otevření knih a celou řadu dalších přípravných prací, analýz a výzkumu. Kromě toho bylo nutné provést rozsáhlé testování skenovacího vybavení iGuana, jeho konfiguraci pro potřeby projektu a kalibraci.

K dnešnímu dni společnost iGuana naskenovala více než 400 rukopisů/knih, což dohromady představuje asi 150 000 stran. Digitalizace probíhá v souladu s přísnými protokoly a pokyny pro uchovávání archiválií Metamorfoze.

Ukázky skenovaných obrázků digitalizovaných rukopisů

Mezi digitalizovanými rukopisy jsou i některé velmi výjimečné knihy. Níže naleznete výběr naskenovaných obrázků z několika z nich. Tyto nádherné rukopisy si můžete prohlédnout po kliknutí na uvedený odkaz (pokud je k dispozici) a pokochat se úchvatnými středověkými obrázky!

Scanned Page from Manuscript - Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (15th Century)
Bruggy, Hlavní seminář, rukopis č. 158/189: Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (15. století).
Scanned Image from Manuscript - Hugo de Folieto, De avibus (ca. 1200)
Bruggy, Hlavní seminář, rukopis č. 89/54: Hugo de Folieto, De avibus (cca 1200); pro více informací klikněte sem.
Scanned Image from Manuscript - Hugo de Folieto, De avibus (ca. 1200)
Bruggy, Veřejná knihovna, rukopis č. 411: Thomas van Cantimpré, De natura rerum (15. století); pro více informací klikněte sem.
Scanned Page from Manuscript - Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (15th Century)
Bruggy, Hlavní seminář, rukopis č. 158/189: Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (15. století).
Scanned Page from Manuscript - Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (15th Century)
Bruggy, Veřejná knihovna, rukopis č. 251: Vincentius Bellovacensis, Speculum doctrinale (13. století); pro více informací klikněte sem.
Scanned Image from Manuscript - Hugo de Folieto, De avibus (ca. 1200)
Bruggy, Veřejná knihovna, rukopis č. 411: Thomas van Cantimpré, De natura rerum (15. století); pro více informací klikněte sem.
Scanned Image from Manuscript - Aurelius Augustinus Hipponensis, De civitate Dei (15th Century)
Bruggy, Veřejná knihovna, rukopis č. 106: Aurelius Augustinus Hipponensis, De civitate Dei (15. století); pro více informací klikněte sem.
Scanned Image from Manuscript - Vincentius Bellovacensis, Speculum doctrinale (13th century)
Bruggy, Veřejná knihovna, rukopis č. 251: Vincentius Bellovacensis, Speculum doctrinale (13. století); pro více informací klikněte sem.
Scanned Image from Manuscript - Hugo de Folieto, De avibus (ca. 1200)
Bruggy, Hlavní seminář, rukopis č. 89/54: Hugo de Folieto, De avibus (cca 1200); pro více informací klikněte sem.
Scanned Image from Manuscript - Hugo de Folieto, De avibus (ca. 1200)
Bruggy, Veřejná knihovna, rukopis č. 352: Justinianus, Accursius Franciscus, Tres partes Infortiati (13. století); pro více informací klikněte sem.

Instalace a kalibrace skenerů knih Qidenus v konfiguraci na míru

Odborníci na digitalizaci kulturního dědictví, návrháři řešení a techničtí inženýři společnosti iGuana navrhli, sestavili a zkalibrovali instalaci knižních skenerů Qidenus, která byla upravena přímo pro potřeby a požadavky projektu Mmmonk. Díky rozsáhlým zkušenostem s instalací skenerů na míru a jejich kalibrací pro dodržení pokynů Metamorfoze dokázal náš tým využít odborné znalosti přístrojů značky Qidenus k sestavení unikátní konfigurace knižních skenerů ve tvaru V, jež jsou světovou špičkou ve svém oboru.

Tato instalace skenerů knih Qidenus nemá žádné mechanické části ani skleněnou desku; je vybavena dvěma špičkovými fotoaparáty, speciálními LED světly, která nevyzařují žádné ultrafialové světlo ani záření atd., aby byla vhodná pro extrémně citlivé a velmi staré materiály. Speciálně vyrobená kolébka s maximálním úhlem otevření 100°, která má jednu stranu horizontální a druhou upravitelnou do různých úhlů, pomáhá uchovávat křehké hřbety rukopisů.

Videoreportáž Focus WTV

 

Video projektu Mmmonk

 

Toto nádherné informační video, které bylo publikováno na kanálu Veřejné knihovny v Bruggách na YouTube a které také tvoří výraznou součást stránek Mmmonk, ukazuje klášterní rukopis starý více než 700 let.

Ve videu se hovoří o více než 734 rukopisech z různých flanderských středověkých opatství, které se aktuálně digitalizují a které tvoří část neocenitelných sbírek Veřejné knihovny v Bruggách (Openbare Bibliotheek Brugge), knihovny Univerzity v Gentu (Universiteitsbibliotheek Gent), Hlavního semináře Ten Duinen v Bruggách (Grootseminarie Ten Duinen in Brugge) a gentské diecéze (Bisdom Gent).

Tyto rukopisy budou k dispozici prostřednictvím bohaté virtuální knihovny Mmmonk, která využívá IIIF. IIIF (International Image Interoperability Framework) je sada otevřených standardů, které pomáhají institucím pečujícím o kulturní dědictví, archivům, muzeím, knihovnám atd. spravovat a sdílet digitální sbírky.

Jak iGuana skenuje rukopisy

Podívejte se na toto krátké video skenovacího procesu iGuana, které bylo součástí článku o digitalizaci rukopisů v Hlavním semináři Ten Duinen a které publikovala diecéze Bruggy.

 

Související publikace o projektu Mmmonk a další odkazy

Více informací o různých fázích projektu najdete v následujících výstupech, které jsou k dispozici na stránkách Veřejné knihovny v Bruggách, projektu Mmmonk a diecéze Bruggy: