Software pro záznam obrazu pro správu kulturního dědictví a archivy

Software pro záznam obrazu iGuana pro správu kulturního dědictví a archivy je kompletní digitalizační platforma pro knihovny, archivy, muzea, univerzity, vládní orgány, místní samosprávu a další instituce. Náš software, který je součástí balíčku iGuana iDM Software Suite, vám umožňuje skenovat a digitalizovat širokou škálu dokumentů kulturního dědictví a archivních materiálů a zpracovávat velké množství obrázků a metadat. Tento uživatelsky přívětivý a intuitivní systém v sobě zahrnuje celou řadu výkonných nástrojů – záznam obrazu, jeho zpracovávání a vylepšování, třídění, indexování, získávání metadat, export do různých formátů, řízení procesu a pracovního toku, kontrolu kvality, řízení projektu, statistiku výroby a monitorování.

Pokud hledáte skutečně kompletní řešení digitalizace a uchovávání vašich archivů a dokumentů kulturního dědictví, řešení iGuana typu vše v jednom je tady pro vás.

Záznam obrazu a skenování

Software pro záznam obrazu iGuana vám umožňuje zachytávat a skenovat obrázky ze všech typů skenerů a zařízení, jako jsou knižní skenery, multifunkční stroje, skenery na mikrofilm, skenery mikrofiší, skenery dokumentů A4/A3, širokoformátové skenery a další hardware. Také můžete do softwaru iGuana automaticky importovat již digitalizované obrázky pro další zpracování. Mezi příklady materiálů, které můžete digitalizovat a zpracovávat, patří:

 • Knihy a vázané staré tisky
 • Rukopisy a svitky
 • Noviny a časopisy
 • Obrazy a grafiky
 • Mapy a výkresy
 • Fotografie a diapozitivy
 • Negativy na skleněných deskách
 • Poškozené a degradované materiály
 • Archivy mikrofilmů a mikrofiší
 • Předměty a artefakty
 • Dopisy a pohlednice
 • Pohřební záznamy a rejstříky
 • Audiovizuální sbírky
 • 2D a 3D materiály
 • Numizmatické sbírky
 • Hudební partitury

Škálovatelný a výkonný pracovní tok záznamu obrazu

V závislosti na požadavcích svého konkrétního projektu můžete navrhovat a konfigurovat různé procesní toky pro záznam a zpracování obrazu. Záznamový software provede obsluhu každým jednotlivým krokem procesu digitalizace a řídí, co je a není možné dělat. Celý procesní tok je možné zautomatizovat a zefektivnit, abyste mohli maximalizovat produktivitu a efektivitu operátorů. Síťová topologie klient-server softwarové platformy iGuana iDM vám umožňuje snadno škálovat řešení na základě využití, objemu a velikosti projektu. Všechny pracovní úlohy jsou prováděny přímo na serveru. Navíc je také možné podle potřeby přidat libovolné množství serverů, abyste dosáhli bezkonkurenční škálovatelnosti a výkonnosti.

Zpracování a vylepšování obrazu

Software pro záznam obrazu iGuana vám umožňuje provádět ruční nebo plně automatické zpracování obrazu, úpravy, zlepšování a optimalizaci. Celý tento proces je velmi plynulý a nenáročný na obsluhu. Operátoři nemusí projít žádným zvláštním školením ani nepotřebují speciální dovednosti, aby mohli tyto výkonné funkce používat.

 • Ořezávání, výřezy a rozdělování
 • Rozpoznání a odstranění okrajů
 • Detekce orientace stránky
 • Čištění okrajů
 • Odstranění děr z děrování
 • Změna velikosti obrazu a úprava rozlišení
 • Korekce zakřivení knihy
 • Odstranění nečistot
 • Oprava zešikmení
 • Odstranění pozadí
 • Odstranění čar a teček
 • Čištění obrazu a vylepšení barev
 • Odstranění prstu operátora
 • Oprava ohnutého textu
 • Detekce prázdných stránek
 • Komprese a konverze obrazu
 • Spojování
 • Správa barev a barevné profily ICC
 • Rozpoznávání a extrakce článků
 • Přemapování perspektivy
 • Odstranění oblastí
 • Odstranění efektu moaré
 • Snížení achromatismu
 • Přidání vodoznaků, ohraničení a ořezových značek

Třídění, indexování a extrakce metadat

Software iGuana obsahuje vestavěné technologie pro automatické i ruční třídění, indexování a extrakci metadat ze zachycených obrázků.

 • Ruční indexování
 • Neomezený počet polí pro metadata
 • Seznamy pro výběr
 • Optické rozpoznávání značek (OMR)
 • Inteligentní rozpoznávání znaků (ICR)
 • Optické rozpoznávání znaků (OCR)
 • Více typů dat
 • Automatická klasifikace
 • Normalizace dat a formátů
 • Hledání v databázi
 • Rozpoznávání formulářů
 • Rozpoznávání 2D a 3D čárových kódů
 • Rozpoznávání QR kódů
 • Podpora více jazyků
 • Indexování kliknutím
 • Pravidla pro ověřování
 • Nastavitelná ověřovací pravidla
 • Import katalogu metadat
 • Dublin Core
 • Extrakce celého textu

Exportování

Software iGuana nabízí téměř neomezené možnosti při výběru preferovaných formátů obrazu a metadat pro export do backendových systémů, databází, podnikových úložišť, e-Depot, SharePoint atd. Například JPEG, TIFF, Exif, PDF, PDF/A, e-Pub atd. pro obrázky, XML, METS, MODS, ALTO XML, IPTC, Dublin Core, CSV atd. pro metadata, MD5, SHA-1, SHA-2 atd. pro ověření souboru.

Statistiky, monitorování a kontrola kvality

Software iGuana nabízí nástrojový panel s rozsáhlou nabídkou různých výkazů, které pomáhají administrátorům sledovat výkon systému, řídit práci operátorů a odhadovat náklady na výrobu/projekt. Pomocí dotazů v databázi můžete vytvářet nejrůznější druhy sestav v reálném čase. Nad obsahem a formou těchto sestav máte plnou kontrolu. To znamená, že můžete snadno vytvářet důležité statistiky, jako jsou např. statistika produktivity, operátorů, objemů dokumentů, KPI řízení kvality a mnohé další. Software také obsahuje funkce, které umožňují kontrolorům jakosti snadno ověřit kvalitu a soulad s pokyny pro uchovávání obrazu Metamorfoze a FADGI.

Software pro záznam obrazu – Video


Stáhněte si naši brožuru zde.

Digitální knihovna společnosti iGuana

Digitální knihovna (Digital Library) společnosti iGuana je kompletní řešení pro digitalizaci vaší knihovny. Hledá vaše knihovna spolehlivé řešení pro digitalizaci knih, jejich zpřístupnění na internetu a zachování do budoucnosti? Pokud ano, iGuana vám s tím může pomoci!

Pro více informací klikněte zde.

Digital Library solution from iGuana designed to help libraries bring their books online

Požádejte o předvedení

Zažijte kompletní software iGuana pro záznam obrazu v praxi!