Software pro záznam obrazu pro správu kulturního dědictví a archivy

Software pro záznam obrazu iGuana pro správu kulturního dědictví a archivy je kompletní digitalizační platforma pro knihovny, archivy, muzea, univerzity, vládní orgány, místní samosprávu a další instituce. Náš software, který je součástí balíčku iGuana iDM Software Suite, vám umožňuje skenovat a digitalizovat širokou škálu dokumentů kulturního dědictví a archivních materiálů a zpracovávat velké množství obrázků a metadat. Tento uživatelsky přívětivý a intuitivní systém v sobě zahrnuje celou řadu výkonných nástrojů – záznam obrazu, jeho zpracovávání a vylepšování, třídění, indexování, získávání metadat, export do různých formátů, řízení procesu a pracovního toku, kontrolu kvality, řízení projektu, statistiku výroby a monitorování.

Pokud hledáte skutečně kompletní řešení digitalizace a uchovávání vašich archivů a dokumentů kulturního dědictví, řešení iGuana typu vše v jednom je tady pro vás.

Záznam obrazu a skenování

Software pro záznam obrazu iGuana vám umožňuje zachytávat a skenovat obrázky ze všech typů skenerů a zařízení, jako jsou knižní skenery, multifunkční stroje, skenery na mikrofilm, skenery mikrofiší, skenery dokumentů A4/A3, širokoformátové skenery a další hardware. Také můžete do softwaru iGuana automaticky importovat již digitalizované obrázky pro další zpracování. Mezi příklady materiálů, které můžete digitalizovat a zpracovávat, patří:

 • Knihy a vázané staré tisky
 • Rukopisy a svitky
 • Noviny a časopisy
 • Obrazy a grafiky
 • Mapy a výkresy
 • Fotografie a diapozitivy
 • Negativy na skleněných deskách
 • Poškozené a degradované materiály
 • Archivy mikrofilmů a mikrofiší
 • Předměty a artefakty
 • Dopisy a pohlednice
 • Pohřební záznamy a rejstříky
 • Audiovizuální sbírky
 • 2D a 3D materiály
 • Numizmatické sbírky
 • Hudební partitury

Škálovatelný a výkonný pracovní tok záznamu obrazu

V závislosti na požadavcích svého konkrétního projektu můžete navrhovat a konfigurovat různé procesní toky pro záznam a zpracování obrazu. Záznamový software provede obsluhu každým jednotlivým krokem procesu digitalizace a řídí, co je a není možné dělat. Celý procesní tok je možné zautomatizovat a zefektivnit, abyste mohli maximalizovat produktivitu a efektivitu operátorů. Síťová topologie klient-server softwarové platformy iGuana iDM vám umožňuje snadno škálovat řešení na základě využití, objemu a velikosti projektu. Všechny pracovní úlohy jsou prováděny přímo na serveru. Navíc je také možné podle potřeby přidat libovolné množství serverů, abyste dosáhli bezkonkurenční škálovatelnosti a výkonnosti.

Zpracování a vylepšování obrazu

Software pro záznam obrazu iGuana vám umožňuje provádět ruční nebo plně automatické zpracování obrazu, úpravy, zlepšování a optimalizaci. Celý tento proces je velmi plynulý a nenáročný na obsluhu. Operátoři nemusí projít žádným zvláštním školením ani nepotřebují speciální dovednosti, aby mohli tyto výkonné funkce používat.

 • Ořezávání, výřezy a rozdělování
 • Rozpoznání a odstranění okrajů
 • Detekce orientace stránky
 • Čištění okrajů
 • Odstranění děr z děrování
 • Změna velikosti obrazu a úprava rozlišení
 • Korekce zakřivení knihy
 • Odstranění nečistot
 • Oprava zešikmení
 • Odstranění pozadí
 • Odstranění čar a teček
 • Čištění obrazu a vylepšení barev
 • Odstranění prstu operátora
 • Oprava ohnutého textu
 • Detekce prázdných stránek
 • Komprese a konverze obrazu
 • Spojování
 • Správa barev a barevné profily ICC
 • Rozpoznávání a extrakce článků
 • Přemapování perspektivy
 • Odstranění oblastí
 • Odstranění efektu moaré
 • Snížení achromatismu
 • Přidání vodoznaků, ohraničení a ořezových značek

Třídění, indexování a extrakce metadat

Software iGuana obsahuje vestavěné technologie pro automatické i ruční třídění, indexování a extrakci metadat ze zachycených obrázků.

 • Ruční indexování
 • Neomezený počet polí pro metadata
 • Seznamy pro výběr
 • Optické rozpoznávání značek (OMR)
 • Inteligentní rozpoznávání znaků (ICR)
 • Optické rozpoznávání znaků (OCR)
 • Více typů dat
 • Automatická klasifikace
 • Normalizace dat a formátů
 • Hledání v databázi
 • Rozpoznávání formulářů
 • Rozpoznávání 2D a 3D čárových kódů
 • Rozpoznávání QR kódů
 • Podpora více jazyků
 • Indexování kliknutím
 • Pravidla pro ověřování
 • Nastavitelná ověřovací pravidla
 • Import katalogu metadat
 • Dublin Core
 • Extrakce celého textu

Exportování

Software iGuana nabízí téměř neomezené možnosti při výběru preferovaných formátů obrazu a metadat pro export do backendových systémů, databází, podnikových úložišť, e-Depot, SharePoint atd. Například JPEG, TIFF, Exif, PDF, PDF/A, e-Pub atd. pro obrázky, XML, METS, MODS, ALTO XML, IPTC, Dublin Core, CSV atd. pro metadata, MD5, SHA-1, SHA-2 atd. pro ověření souboru.

Statistiky, monitorování a kontrola kvality

Software iGuana nabízí nástrojový panel s rozsáhlou nabídkou různých výkazů, které pomáhají administrátorům sledovat výkon systému, řídit práci operátorů a odhadovat náklady na výrobu/projekt. Pomocí dotazů v databázi můžete vytvářet nejrůznější druhy sestav v reálném čase. Nad obsahem a formou těchto sestav máte plnou kontrolu. To znamená, že můžete snadno vytvářet důležité statistiky, jako jsou např. statistika produktivity, operátorů, objemů dokumentů, KPI řízení kvality a mnohé další. Software také obsahuje funkce, které umožňují kontrolorům jakosti snadno ověřit kvalitu a soulad s pokyny pro uchovávání obrazu Metamorfoze a FADGI.

Software pro záznam obrazu – Video

Požádejte o předvedení

Zažijte kompletní software iGuana pro záznam obrazu v praxi!