Profil společnosti iGuana

iGuana stojí v čele poskytování nejmodernějších elektronických řešení pro správu dokumentů a skenovacích služeb již od roku 1985 a je předním distributorem profesionálních dokumentových skenerů v Beneluxu, východní Evropě, Rusku a SNS a v jihovýchodní Asii. Svým zákazníkům pomáháme elektronicky, ekonomicky efektivně a v souladu s právními předpisy spravovat jejich dokumenty a digitalizovat prakticky jakýkoli dokument nebo umělecké dílo.

Společnost iGuana sídlí v Belgii, má regionální pobočky v Nizozemsku, České republice, na Kypru, v Rusku a v Mongolsku a nabízí řešení specificky upravená pro nejrůznější odvětví, zakázkové služby a dodávky nejmodernějších skenerů korporátním zákazníkům i MSP v nejrůznějších oborech, jako je např. zdravotnictví, ochrana kulturního dědictví, finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správa a samospráva, logistika, automobilový průmysl atd.iGuana má více než 30 let bezkonkurenčních zkušeností se správou dokumentů, produkčním skenováním, specializovanými digitalizačními službami a s prodejem, instalací a servisem skenovací techniky. Jsme také jedničkou na trhu v oblasti zdravotnictví a ochrany kulturního dědictví a ve svém oboru jsme průkopníky inovací.

iGuana Microsoft Gold Partner Status Logo
iGuana je zlatým partnerem společnosti Microsoft

Naše vize a poslání

Soustavný růst společnosti iGuana po dobu 30 let lze přičíst naší orientaci na inovace, našemu širokému portfoliu a schopnosti přiblížit se svým zákazníkům a pochopit jejich neustále se měnící potřeby. Vizí společnosti iGuana je přispívat k lepšímu fungování světa a ke zkvalitnění života každého člověka. Naším posláním je pomoci každému zákazníkovi, aby díky digitální transformaci fungoval jeho podnik co nejlépe. Za tímto účelem přinášíme technologické inovace, které řeší problémy dneška a mění je na výzvy zítřka, aniž by narušovaly fungování našich zákazníků.

Naše strategie

Organizace na celém světě nyní vstupují do nové éry digitální transformace a inovací. Podniky se často potýkají s obrovskými objemy papírových písemností, které se nakupily za celá desetiletí. Implementace přechodu z papíru na digitál je však často zdlouhavá s dlouhou návratností investic do inovací. Kvůli této složitosti zákazníci nedokáží dostatečně rychle reagovat na měnící se tržní podmínky. Domníváme se, že klíčem je produktivita: vyřešením problémů se složitou archivací dokážeme uvolnit inovační potenciál našich zákazníků.

Profil naší společnosti si můžete stáhnout zde nebo navštivte naše centrum materiálů ke stažení.

 

Špičkový výzkum a vývoj

Náš tým pro vývoj softwaru využívá nejmodernější metody výzkumu a vývoje a nejnovější špičkové technologie. Naše agilní rámcová metodika pro vývoj softwaru (Scrum) nám umožňuje zaměřit se na maximalizaci schopnosti našeho týmu rychle přinášet výsledky, reagovat na nově se objevující požadavky a přizpůsobovat se vývoji technologií a trhu.

Strategická partnerství

Věříme v globální strategická spojenectví a silná partnerství při poskytování řešení ušitých na míru zákazníkům na celém světě. Rozličné potřeby zákazníků napříč tržními segmenty podporuje naše síť partnerských kanálů. Jsme Gold Microsoft Partner, Elite Kodak Alaris Partner a úspěšně u nás funguje náš vlastní partnerský program.

Odborné poradenství

Nabízíme širokou škálu odborného poradenství a služeb projektového řízení v oblasti digitální transformace. Naši konzultanti poskytují poradenství na základě osvědčené praxe ve vztahu k průmyslovým standardům digitální archivace a související legislativě. Naši projektoví manažeři se pyšní úspěšnou realizací řešení pomocí naší metodiky na bázi PRINCE2.

Firemní společenská odpovědnost

Maximálně se snažíme uplatňovat firemní společenskou odpovědnost a podporovat pozitivní ekologické a sociální změny. Naší snahou je osvojit si ekologicky udržitelnou, společensky odpovědnou a etickou podnikatelskou praxi. Klientům pomáháme transformovat papírové procesy do udržitelných pracovních postupů, podporujeme důležité sociální záležitosti, náš tým je spokojený a zdravý.

Stephane Horta
Stephane HortaGenerální ředitel
Stephane Horta, narozený v Belgii v roce 1965, není úplně typickým generálním ředitelem. Od jiných v podobné funkci jej odlišuje komplexní, hluboké porozumění oboru a odvětví, v němž působí. Chápe, jaký význam pro budoucí rozvoj má podrobná znalost toho, co se dnes odehrává v přední linii. Přemýšlí i jedná, a to v tomto pořadí. Jeho nedocenitelný přínos pro společnost spočívá v jeho nenasytné touze zavádět nejnovější IT technologie a posouvat jejich hranice na maximum ve prospěch uživatelů. Nekompromisní je Stephane především tehdy, jde-li o zkušenosti jeho zákazníků. Ať se děje cokoli, vždy zajistí, aby se svým týmem vždy společně přinášeli ta správná řešení.

 

Herwig Eelen
Herwig EelenPrezident společnosti
Herwigova kariéra coby profesionálního důstojníka belgické armády a následně několik desetiletí praxe ve vedení při zakládání a řízení skupiny úspěšných firem jsou dokladem jeho schopnosti vytvořit pevnou vizi, stanovit náročné cíle a dotáhnout jejich plnění do konce. Tyto dovednosti a konstruktivní přístup uplatňuje také při řešení problémů svých zákazníků. Herwigovo vzdělání v oblasti stavební techniky, stavebnictví a elektroniky mu umožnilo vypěstovat si schopnost identifikovat slibné technologie, vyhodnotit je a přizpůsobit je potřebám jeho zákazníků. Na každý problém, kterému čelí, nahlíží jako na příležitost nalézt kreativní, praktické a schůdné řešení, které zákazníkům pomůže dosáhnout i těch nejambicióznějších cílů.