Profil společnosti iGuana

Společnost iGuana je lídrem v oboru špičkových elektronických řešení pro správu dokumentů a digitální archivaci a skenovacích a digitalizačních služeb od roku 1985. iGuana je také předním distributorem profesionálních skenerů dokumentů, knih, mikrofilmů, mikrofiší a celé řady dalších materiálů v zemích Beneluxu, východní Evropě, SNS a jihovýchodní Asii. Svým zákazníkům pomáháme elektronicky, ekonomicky efektivně a v souladu s právními předpisy spravovat jejich dokumentaci a archivy a digitalizovat prakticky jakýkoli dokument nebo umělecké dílo.

Společnost iGuana sídlí v Belgii a má regionální pobočky v Nizozemsku, České republice, Rumunsku, Bulharsku, na Kypru, v Řecku, Jižní Africe a Mongolsku. Nabízí řešení upravená pro konkrétní odvětví, služby šité na míru a špičkové profesionální skenery pro podniky od velkých po malé a střední v různých oborech včetně zdravotnictví, správy kulturního dědictví, finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správy, logistiky, automobilového průmyslu a dalších. iGuana má více než 30 let bezkonkurenčních zkušeností se správou dokumentů, digitální archivací, skenováním v průmyslovém měřítku, specializovanými digitalizačními službami a prodejem, instalací a údržbou skenovacích zařízení. Také jsme jedničkou na trhu v oblasti zdravotnictví a ochrany kulturního dědictví a ve svém oboru jsme průkopníky inovací.

iGuana je součástí skupiny Youston.

iGuana Microsoft Gold Partner Status Logo
iGuana je zlatým partnerem společnosti Microsoft

Naše vize a poslání

Soustavný růst společnosti iGuana po dobu 30 let lze přičíst naší orientaci na inovace, našemu širokému portfoliu a schopnosti přiblížit se svým zákazníkům a pochopit jejich neustále se měnící potřeby. Vizí společnosti iGuana je přispívat k lepšímu fungování světa a ke zkvalitnění života každého člověka. Naším posláním je pomoci každému zákazníkovi, aby díky digitální transformaci fungoval jeho podnik co nejlépe. Za tímto účelem přinášíme technologické inovace, které řeší problémy dneška a mění je na výzvy zítřka, aniž by narušovaly fungování našich zákazníků.

Naše strategie

Organizace na celém světě nyní vstupují do nové éry digitální transformace a inovací. Podniky se často potýkají s obrovskými objemy papírových písemností, které se nakupily za celá desetiletí. Implementace přechodu z papíru na digitál je však často zdlouhavá s dlouhou návratností investic do inovací. Kvůli této složitosti zákazníci nedokáží dostatečně rychle reagovat na měnící se tržní podmínky. Domníváme se, že klíčem je produktivita: vyřešením problémů se složitou archivací dokážeme uvolnit inovační potenciál našich zákazníků.

Špičkový výzkum a vývoj

Náš tým pro vývoj softwaru využívá nejmodernější metody výzkumu a vývoje a nejnovější špičkové technologie. Naše agilní rámcová metodika pro vývoj softwaru (Scrum) nám umožňuje zaměřit se na maximalizaci schopnosti našeho týmu rychle přinášet výsledky, reagovat na nově se objevující požadavky a přizpůsobovat se vývoji technologií a trhu.

Strategická partnerství

Věříme v globální strategická spojenectví a silná partnerství při poskytování řešení ušitých na míru zákazníkům na celém světě. Rozličné potřeby zákazníků napříč tržními segmenty podporuje naše síť partnerských kanálů. Jsme Gold Microsoft Partner, Elite Kodak Alaris Partner a úspěšně u nás funguje náš vlastní partnerský program.

Odborné poradenství

Nabízíme širokou škálu odborného poradenství a služeb projektového řízení v oblasti digitální transformace. Naši konzultanti poskytují poradenství na základě osvědčené praxe ve vztahu k průmyslovým standardům digitální archivace a související legislativě. Naši projektoví manažeři se pyšní úspěšnou realizací řešení pomocí naší metodiky na bázi PRINCE2.

Firemní společenská odpovědnost

Maximálně se snažíme uplatňovat firemní společenskou odpovědnost a podporovat pozitivní ekologické a sociální změny. Naší snahou je osvojit si ekologicky udržitelnou, společensky odpovědnou a etickou podnikatelskou praxi. Klientům pomáháme transformovat papírové procesy do udržitelných pracovních postupů, podporujeme důležité sociální záležitosti, náš tým je spokojený a zdravý.

Pieter Vansynghel
Pieter VansynghelGroup CEO