Ondernemingsprofiel iGuana

iGuana bevindt zich sinds 1985 in de uiterste voorhoede als het gaat om het aanbieden van geavanceerde oplossingen voor elektronisch documentmanagement en scandiensten. Wij helpen onze klanten om al hun documenten op een kostenefficiënte en juridisch conforme manier elektronisch te beheren. Vanuit haar hoofdzetel in België en haar regionale kantoren in Nederland, Luxemburg en Cyprus biedt iGuana sectorspecifieke oplossingen en diensten aan zowel grote als kleine en middelgrote ondernemingen in diverse sectoren aan, waaronder de financiële, bank- en verzekeringssector, de overheid, de gezondheidszorgsector, de logistieke sector, de automobielsector enz. Met meer dan 30 jaar ongeëvenaarde ervaring in documentmanagement en scandiensten is iGuana een marktleider in gezondheidszorg en baanbrekende innovatie.

Onze visie & missie

iGuana’s onafgebroken groei de laatste 30 jaar is te danken aan onze aandacht voor innovatie, ons brede aanbod en het feit dat wij dicht bij onze klanten staan en hun almaar veranderende behoeften begrijpen. Het is iGuana’s visie de wereld beter te laten werken en het leven van iedereen aangenamer te maken. Onze missie bestaat erin elke klant te helpen om via digitale transformatie tot de best geleide ondernemingen te gaan behoren. Wij doen dit door technologische innovaties aan te bieden die een antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag en die omzetten in de kansen van morgen, zonder de dagelijkse activiteiten van onze klanten te verstoren.

Onze strategie

Voor organisaties over de hele wereld breekt tegenwoordig een nieuw tijdperk van digitale transformatie en innovatie aan. Vaak worstelen ondernemingen met de enorme hoeveelheden papieren documenten die ze in de loop der jaren hebben geproduceerd en verzameld. Investeringen in innovatie en de overstap van papier naar digitaal verlopen echter vaak traag of renderen pas na lange tijd. Door die complexiteit kunnen klanten niet snel genoeg inspelen op veranderende marktomstandigheden. Volgens ons is productiviteit hier de oplossing: door een antwoord te bieden op de complexiteit van het archiveren kunnen wij helpen om het innovatiepotentieel bij onze klanten te ontsluiten.

Voorstelling van iGuana door CEO Stephane Horta

Baanbrekende R&D

Ons softwareontwikkelingsteam maakt gebruik van baanbrekende R&D-methoden en de allerlaatste geavanceerde technologieën. Dankzij onze agile softwareontwikkelingsmethode (Scrum) kunnen wij ons team optimaal voorbereiden om snel te leveren, een antwoord te bieden op nieuwe behoeften en zich aan de technologische vooruitgang en veranderende marktomstandigheden aan te passen.

Strategische partnerschappen

Wij geloven in mondiale strategische allianties en sterke partnerschappen om aan klanten over de hele wereld oplossingen op maat te kunnen bieden. Ons netwerk van kanaalpartners ondersteunt de uiteenlopende behoeften van klanten in diverse marktsegmenten. Wij zijn een Gold Microsoft Partner, een Elite Kodak Alaris Partner en beheren met succes ons eigen partnerprogramma.

Deskundig advies

Klanten kunnen bij ons terecht voor uitgebreid deskundig advies over digitale transformatie en projectmanagement. Onze consultants geven advies over beste praktijken in verband met sectornormen voor digitaal archiveren en de aanverwante wet- en regelgeving. Onze projectmanagers kunnen allemaal een lange staat van dienst voorleggen in het succesvol implementeren van onze oplossingen met behulp van onze op PRINCE2 gebaseerde aanpak.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij stellen alles in het werk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en positieve veranderingen op ecologisch en sociaal vlak te bevorderen. Het is altijd onze betrachting ecologisch duurzame, sociaal verantwoorde en ethische zakelijke praktijken te hanteren. Wij helpen klanten om papieren processen in duurzame werkstromen om te zetten, wij ondersteunen belangrijke maatschappelijke doelen, ons team is gelukkig en gezond.

Stephane Horta
Stephane HortaCEO
Stephane Horta (°1965, België) is geen directeur als alle andere. Wat hem van anderen in vergelijkbare functies onderscheidt, is zijn allround, diepgaande kennis van de branche en de sector waarin hij actief is. Hij beseft ten volle hoe belangrijk het is een vinger aan de pols te houden op het terrein, om een toekomstvisie te kunnen ontwikkelen.

Hij is een denker en een doener, in die volgorde. Zijn onschatbare bijdrage aan het succes van de onderneming is in feite gebaseerd op zijn onstilbaar verlangen om de laatste IT-technologie toe te passen en er het maximum uit te halen, ten voordele van de gebruikers. Wat Stephane bovenal kenmerkt, is dat hij niet bereid is met minder dan het beste genoegen te nemen als het op de ervaring van zijn klanten aankomt. Wat er ook gebeurt, hij zorgt er altijd voor dat hij en zijn team, samen, oplossingen bieden.

Download hier ons ondernemingsprofiel of bezoek ons downloadcentrum.