Informace o nás

iGuana je předním poskytovatelem řešení pro správu dokumentů a skenovacích služeb a předním distributorem profesionálních skenerů v Beneluxu, východní Evropě, SNS a v jihovýchodní Asii. Co dokážeme? Je to jednoduché. Díky více než 30 letům praxe v oboru pomáháme zákazníkům spravovat jejich dokumenty elektronicky, ekonomicky efektivně a v souladu s právními předpisy.

Společnost iGuana, která sídlí v Belgii a regionální pobočky má v Nizozemsku, České republice, Rumunsku, Bulharsku, na Kypru, v Řecku, Jižní Africe a Mongolsku, nabízí korporátním zákazníkům i MSP řešení a služby specificky upravené pro nejrůznější odvětví, jako jsou finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správa a samospráva, logistika, automobilový průmysl atd. Jsme také jedničkou na trhu v oblasti zdravotnictví a ochrany kulturního dědictví a ve svém oboru jsme průkopníky inovací.

Řešení pro DMS

Naše elektronická řešení pro správu dokumentů pomáhají organizacím snímat, distribuovat a archivovat kompletní škálu dokumentů, a to bezpečně, vysoce strukturovaně a v souladu s právními předpisy. Digitální dokumenty lze integrovat do jakéhokoli IT systému či aplikace a lze je prostřednictvím hladce implementovaného uživatelského rozhraní během několika sekund snadno vyhledat a načíst.

Potřebujete pomoci racionalizovat svůj proces zpracování a schvalování faktur? Zefektivnit správu personální dokumentace? Zavést postupy strukturované správy smluv? Vytvořit elektronickou zdravotní dokumentaci? Zachytit, roztřídit a správně rozeslat svou příchozí poštu (digitální podatelna)? Nebo jen zorganizovat své dokumenty tak, abyste je snadno dohledali? Ať potřebujete cokoli, máme pro vás řešení. Pro vaše odvětví, pro společnost vaší velikosti a pro váš útvar.

Skenovací služby

Nabízíme širokou škálu skenovacích a digitalizačních služeb organizacím, které hodlají zadat skenování nebo jeho část v rámci outsourcingu zkušenému partnerovi. Naše služby vám poskytují kvalifikovaní pracovníci s bezpečnostní prověrkou, kteří čerpají z několika desetiletí zkušeností se skenováním, digitalizací a indexováním masivních objemů dokumentů a archivů ve velkoprodukčním prostředí.

Dokážeme digitalizovat archivy záznamů o pacientech, sbírky kulturního dědictví, knihy, křehké volné originály, noviny a rejstříky, archivy mikrofilmů a mikrofiší, mikroštítky, fotografie, diapozitivy a negativy, filmové a zvukové materiály, 2D a 3D objekty, velkoformátové dokumenty, personální dokumentaci, kontaminované archivy, přijaté faktury, účetní doklady, právní listiny, příchozí poštu, formuláře, dotazníky a mnohé další materiály.

Profesionální skenery

iGuana je předním distributorem prémiových, profesionálních skenerů vyráběných nejrenomovanějšími výrobci skenerů na světě.

Nabízíme unikátní výběr profesionálních skenerů a instalačních a servisních služeb poskytovaných naší divizí pro technický servis. Zajistíme dodání a technickou podporu stolních, síťových, útvarových a produkčních dokumentových skenerů, knižních skenerů, skenerů mikrofilmů, skenerů mikrofiší, velkoformátových a širokoformátových skenerů, skenerů s rovným ložem, průmyslových skenerů, objektových skenerů, skenerů rentgenových snímků a dalšího hardwaru.

Uložení archivu

Nabízíme bezpečné uložení záznamů mimo areál, uložení archivu a služby správy uchovávání dokumentů. Námi poskytované dlouhodobé uložení dokumentů s plánováním jejich uchovávání je cenově dostupnou službou správy záznamů, která je přizpůsobena individuálním potřebám vaší organizace.

Můžeme vám pomoci uvolnit prostor a efektivně spravovat vaše dokumenty, spisy, záznamy a archivy, a to: jejich uložením na zabezpečeném místě, poskytnutím přístupu k vašim dokumentům na vaši žádost, kdykoli budete tyto materiály potřebovat, vypracováním individuálního plánu uchovávání ke každému typu spisu či dokumentu a zajištěním služby skartace s osvědčením. Existuje možnost uložit váš archiv dokumentů mimo váš objekt a nechat jej v plném rozsahu digitalizovat s následnou skartací všech papírových dokumentů.

Odborné poradenství

Náš poradenský tým se skládá z velmi zkušených konzultantů v oblasti hardwaru i softwaru, HW a SW návrhářů a inženýrů, konzultantů pro zajišťování kvality, odborníků na digitalizaci a projektových manažerů, kteří mají dohromady desítky let praxe v oblasti digitální archivace.

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti poradenství a projektového řízení včetně: konzultací osvědčených postupů (např. odvětvové standardy, související legislativa), kompletní realizace řešení naší metodikou PRINCE2, auditů archivace a vypracování dokumentace dodržování předpisů, plánování uchovávání záznamů, poradenství v oblasti systémové integrace, poradenství při výběru skenovacích zařízení, poradenství v oblasti kvality a norem (např. normy FADGI / Metamorfoze apod.).

Je to jednoduché. A funguje to.

Novinky