Funkce iGuana iDM

iGuana iDM elektronický systém pro správu dokumentů a digitální archivaci (DMS). Software iGuana iDM se dodává s širokou škálou moderních funkcí, které vám pomáhají spravovat a řídit celý cyklus dokumentu od jeho nasnímání přes uchovávání až po vymazání/skartaci. Skenujte papírové dokumenty, zachyťte stávající digitální dokumenty, archivujte vše na jediném místě s možností vyhledání v řádu sekund. Proveďte integraci se svými stávajícími systémy jako např. svým ERP, a zajistěte tak spokojenost uživatelů a racionalizaci procesů.

Zjistíte, že systém iGuana iDM je intuitivní, uživatelsky vstřícný a jednoduchý.

Řešení pro DMS

Správa dokumentů pro SAP

Společnosti se dnes běžně potýkají s problémem zahlcení korporátními daty v podobě strukturovaných dat, která jsou uložena v databázích a generována E [...]

Správa smluv

Moderní organizace čelí rostoucímu tlaku na snižování nákladů a zlepšování finančních a provozních výsledků. Kvůli neustále se měnícím požadavkům práv [...]