Zdravotničtí pracovníci v laboratořích neustále hledají nové možnosti, jak shromažďovat a analyzovat údaje z laboratorních formulářů pacientů. Rostoucí touha pacientů po sofistikovanějších službách zdravotní péče a narůstající poptávka po moderních integrovaných zdravotnických systémech vytváří potřebu účinných a nechybových nástrojů pro zpracování žádanek o laboratorní vyšetření pacientů. Vzhledem k objemu dat obsažených v běžné žádance, zejména pak v případě, že ji žádající lékař vyplní rukou, nebývá zajištění sběru těchto dat a jejich správnosti hladkým a přímočarým procesem. Přidejte k tomu požadovaný krok v podobě integrace těchto dat do vašeho laboratorního informačního systému (LIS) ke zpracování a rázem čelíte ještě většímu problému.

Naše řešení

Řešení iGuana pro inteligentní zpracování laboratorních formulářů je navrženo právě s ohledem na vyřešení těchto obtíží. Vychází z technologie TeleForm, rozšířeného a osvědčeného softwaru pro rozpoznávání formulářů, do něhož svou důvěru vložila většina moderních laboratoří na světě. TeleForm používá pokročilou technologii rozpoznávání optických značek (Optical Mark Recognition – OMR) k rozpoznání údajů uvedených v laboratorních formulářích, a to včetně, což je patrně nejdůležitější, rukou psaných poznámek/připomínek žádajícího lékaře. Shromážděná data se pak zasílají do vašeho LIS systému ke zpracování a žádanky se automaticky archivují.

Inteligentní zpracování laboratorních formulářů

Řešení iGuana pro inteligentní zpracování laboratorních formulářů (Intelligent Lab Form Processing Solution) kombinuje všechny nezbytné kroky tak, aby bylo možné žádanku o laboratorní vyšetření řádně naskenovat, provést sběr a ověřit 100% bezchybnost údajů v ní obsažených. Váš LIS tak obdrží správné pokyny k provedení požadovaného laboratorního testu (a to i v prostředí plně automatizovaných, velkoobjemových laboratoří). Řešení je plně škálovatelné a nezávisí na tom, zda vaše laboratoř denně zpracovává stovky nebo desetitisíce objednávek – můžete snadno přidat další skenery, navýšit výkon a přidat další laboratorní pracoviště.

Návrh formulářů

S řešením pro inteligentní zpracování laboratorních formulářů můžete snadno vytvářet nové formuláře a nové verze formulářů pomocí kvalitního WYSIWYG modulu TeleForm Designer. Formuláře, které navrhnete a vytvoříte v Designeru, skenovací systém automaticky rozpozná.

Můžete dokonce vytvářet i personalizované formuláře tím, že na formuláře předtisknete informace o žadateli/oddělení, čímž se lékařům usnadní vyplňování a skenovacímu systému rozpoznávání formulářů.

Skenování a rozpoznávání formulářů

Poté co lékař vyplní žádanku o laboratorní vyšetření, žádanka se naskenuje speciálními skenery dodanými společností iGuana. Skenery se poskytují v rámci celkového řešení, a to podle počtu formulářů, které musíte denně zpracovávat. Každému formuláři a souvisejícím zkušebním vzorkům pacientů je přiřazen jedinečný čárový kód. Aby však nedošlo k žádným záměnám, je důležité, aby žádanka o laboratorní vyšetření byla v průběhu celého procesu skenování a sběru dat doprovázena zkušebními vzorky pacienta.

Technologie TeleForm rozpozná naskenovaný formulář a určí jeho verzi (například pokud laboratoř zavede novou verzi formuláře). Díky rozpoznání formuláře a identifikaci jeho verze pak software TeleForm ví, jak formulář „číst“, a umožňuje vám tak skenovat různé verze bez jakéhokoli dopadu na kvalitu dat.

Sběr a ověřování dat

Jakmile je formulář rozpoznán a je určena jeho verze, TeleForm pomocí pokročilé funkce OMR přečte údaje ve formuláři, tzn. provede sběr dat. Pokud software nedokáže značky provedené lékařem přečíst, je upozorněn odpovědný pracovník laboratoře, který značky interpretuje a zajistí, aby nedošlo k žádné chybě.

Zaslání dat do LIS

Díky více než desetiletým praktickým zkušenostem s integrací do systémů LIS vyvinula společnost iGuana standardní napojení do laboratorních informačních systémů, jako jsou například Glims, Labosys, Molis, Corlabs. To našemu řešení přináší bezkonkurenční výhodu v tom, že je schopno snadno a efektivně předávat data získaná z laboratorních formulářů do vašeho LIS systému k dalšímu zpracování.

Elektronické objednávky

Dnešní moderní technika klade vysoké nároky na služby klientům vaší laboratoře, například prostřednictvím elektronického objednávání. Díky inteligentnímu řešení pro zpracování laboratorních formulářů můžete své žádanky umístit online a umožnit pokročilé elektronické objednání klinických analýz.

Archivace formulářů

Po předání dat do vašeho LIS systému se kompletní naskenovaná žádanka o laboratorní vyšetření archivuje v systému iGuana iDM pro správu dokumentů ve zdravotnictví. Vaši oprávnění pracovníci mohou archivované formuláře v případě potřeby snadno nalézt a načíst.

Vytvořte inteligentní laboratoř se systémem iGuana.

Stáhněte si naši brožuru zde.

 

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.