Profesionální skenery pro dokumenty, knihy, mikrofilmy a mikrofiše, velkoformát a širokoformát

iGuana má více než 30 let praxe ve skenování a digitální archivaci dokumentů. Nabízíme široký sortiment řešení pro správu dokumentů a skenovacích služeb. Kromě toho jsme předním distributorem prémiových profesionálních skenerů v Beneluxu, východní Evropě, Rusku a SNS a v jihovýchodní Asii. Vyrábíme také špičkové knižní skenery s klínovým ložem a robotické knižní skenery, které dodáváme pod značkou Qidenus. Jako partnerovi nám dávají důvěru renomované firmy působící v oboru skenerů, jako jsou Kodak Alaris, Fujitsu, Canon, The Crowley Company, Metis Systems, Mekel Technology, Wicks & Wilson. iGuana je jedním z největších autorizovaných prodejců produktů firmy Kodak Alaris v oblasti snímkování dokumentů (Alaris Information Management Solutions) a softwaru Kodak Alaris Capture Pro na západě a pyšní se certifikací Elite Kodak Alaris Partner.

Hledáte-li pro svou organizaci kvalitní skenery, je společnost iGuana správnou volbou.

Proč kupovat skenery od společnosti iGuana?

Nabízíme unikátní výběr profesionálních skenerů a instalačních a servisních služeb poskytovaných naší divizí pro technický servis. Zajistíme dodání, poradenské služby a technickou podporu stolních, síťových, útvarových a produkčních dokumentových skenerů, knižních skenerů, skenerů mikrofilmů, skenerů mikrofiší, velkoformátových a širokoformátových skenerů, skenerů s rovným ložem, průmyslových skenerů, skenerů předmětů kulturního dědictví, objektových skenerů, skenerů rentgenových snímků a dalšího hardwaru.

V rámci jednotného, komplexního balíku dokážeme nabídnout jedinečnou kombinaci produktů a služeb:

Poradenské služby

Provedeme analýzu vašich potřeb a poradíme vám, jaký skener byste měli zakoupit. Je zásadní, abyste si koupili ten správný skener. Pokud zvolíte nesprávný skener, vystavujete se riziku vzniku nečekaných a zbytečných nákladů.

Hardware a software

Pro převod papírových / fyzických dokumentů na digitální soubory budete potřebovat více než jen skenery – bude zapotřebí také software pro snímání / zpracování. V rámci jednoho balíku dodáváme jak hardware, tak software. Díky tomu můžete dosáhnout významných časových i finančních úspor.

Instalační a servisní služby

Stejně jako jiný hardware vyžadují i skenery instalaci, pravidelnou údržbu a výměnu dílů v důsledku běžného provozního opotřebení. K dispozici vám bude odborný technický personál, do jehož působnosti a odpovědnosti patří instalace, údržba a opravy vašich skenerů, a slouží jako jednotné kontaktní místo pro všechny vaše potřeby.

Vyberte si značky v našem portfoliu

Stolní skenery

Stolní dokumentové skenery se snadno vejdou na pracovní stůl v kanceláři a dokáží běžně skenovat 20–30 stran za minutu. Jedná se o kompaktní, inteligentně navržená skenovací zařízení, která jsou ideální pro menší kanceláře a jednotlivce. Upozorňujeme, že stolní skenery nejsou stejným typem skeneru, který používáte doma k příležitostnému skenování.

Útvarové skenery

Útvarové dokumentové skenery jsou určeny ke skenování několika tisíc stran denně a obvykle se používají v rámci vyhrazených skenovacích pracovišť pro jeden či více útvarů. Nejde o multifunkční tiskárny, které běžně najdete v typické kanceláři. Útvarové skenery jsou specializovaná zařízení určená k racionalizaci dokumentových procesů v živém pracovním prostředí kanceláří.

Produkční skenery

Produkční dokumentové skenery se používají v prostředí velkoobjemového vysokorychlostního centralizovaného skenování. Tento typ dokumentových skenerů se používá například pro každodenní zpracování velkých objemů oznámení pojistných událostí, zdravotních karet pacientů, příchozí pošty, žádostí o úvěr atd. Produkční skenery si dokáží poradit s většinou náročných objemových požadavků.

Pro přehled řady skenerů Kodak Alaris i4000 klikněte zde.

Skener Kodak Alaris i4250
Skener Kodak Alaris i4650
Skener Kodak Alaris i4850

Pro přehled řady skenerů Kodak Alaris i5000 klikněte zde.

Skener Kodak Alaris i5250
Skener Kodak Alaris i5650
Skener Kodak Alaris i5850

Síťové skenery

Síťové dokumentové skenery se používají pro skenování dokumentů přímo do sítě bez nutnosti použít PC. Tyto dokumentové skenery slouží ke skenování do aplikací, e-mailů, faxových serverů, síťových složek, FTP umístění, tiskáren, flash disků apod. Pomocí síťových skenerů můžete snadno a rychle získávat informace do svých systémů pracovního postupu (workflow).

Velko- a širokoformátové skenery

Velkoformátové a širokoformátové skenery se používají pro skenování velkoformátových a širokoformátových dokumentů, které nelze naskenovat pomocí běžných skenovacích zařízení. K příkladům velkoformátových nebo širokoformátových dokumentů patří mapy, podrobné plány, konstrukční nebo technické výkresy, fotografické snímky, architektonické vizualizace apod.

Knižní skenery

Knižní skenery se používají ke skenování knih, časopisů a dalších vázaných dokumentů. Knižní skenery jsou optimalizovány tak, aby s nimi byl proces skenování knih nebo vázaných dokumentů co nejjednodušší, nejsnadnější a časově nejefektivnější, a využívají se v knihovnách, muzeích a archivech.

Skenery mikrofilmů a mikrofiší

Skenery mikrofilmů a mikrofiší se používají ke skenování nejrůznějších typů mikrofilmů a fiší. Mikrofilm obsahuje zmenšené fotografické snímky tištěných nebo jiných grafických materiálů a mikrofiš je průhledný filmový štítek, na němž jsou v miniaturní podobě uloženy tištěné informace.

Skenery rentgenových filmů

Skenery rentgenových filmů se používají pro digitalizaci rentgenových filmů, jako jsou například rentgenové snímky pacientů/lékařské snímky. Ukládání a vyhledávání rentgenových filmů je pro nemocnice a radiologické ordinace extrémně drahé. Proto dává obchodní smysl převést rentgenové filmy na digitální formát.

Průmyslové skenery

Průmyslové skenery jsou navrženy pro nejnáročnější aplikace v rámci průmyslu a dekorací, jako jsou např.: dřevěné a laminátové podlahy, nábytkový design, keramické obklady, textilie, kůže, výroba tapet, rytí lisovacích desek a válců, digitální tisk, průmyslová reprodukce atd.

Skenery předmětů kulturního dědictví

Skenery kulturního dědictví jsou určeny pro použití v oblasti výtvarného umění, kulturního dědictví a profesionální kartografie, jako např. skenování map, výkresů, obrazů, předmětů apod., kde je důležitá vynikající obrazová kvalita, 3D data a dodržování norem FADGI a Metamorfoze.