Služby skenování knih

Skenujeme knihy všech rozměrů, tvarů, stylů, v každém stavu, včetně vázaných i nevázaných knih, vzácných a křehkých knih, učebnic a skript, magazínů, rukopisů, příruček, deníků atd. Rovněž převádíme papírové knihy na e-knihy (eBooks). Díky více než 30 letům praxe ve skenování, indexování a archivaci obrovských množství dokumentů (včetně dokumentů s vysokým stupněm utajení) přesně víme, jak uchovávat váš drahocenný knižní fond a jak o něj pečovat. Naše služby skenování knih zajišťuje divize ScanFactory prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají bezpečnostní prověrku a věnují se výhradně kvalitnímu skenování knih. Spolupracujeme se školami, univerzitami, knihovnami, muzei, nakladatelstvími, autory, archiváři a sběrateli. Dokážeme skenovat široký sortiment knih, a to mimo jiné:

 • Knihy v pevné vazbě a brožované knihy
 • Vzácné a křehké knihy
 • Učebnice a skripta
 • Noviny a časopisy
 • Svázaná vydání starých novin
 • Vázaná fotoalba
 • Deníky a zápisníky
 • Komiksové knihy a sešity
 • Příručky
 • Laboratorní deníky
 • Technické deníky
 • Ročenky
 • Firemní rychlovazače
 • Zprávy a brožury
 • Knihy záznamů a map
 • Studie, diplomové a disertační práce

Špičkové vybavení a technologie

Investovali jsme do nejnovějších technologií pro skenování, digitalizaci a převod knih. Spojením špičkových knižních skenerů s nejmodernějším systémem OCR, nejnovějšími aplikacemi pro převod na e-knihy a pokročilým softwarem pro vylepšování obrazu zajišťujeme nejvyšší kvalitu a přesnost s maximální ekonomickou efektivitou. Naše skenery jsou mimořádně šetrné i k těm nejcennějším a nejkřehčím knihám. Kromě toho používáme vlastní technologii pro kontrolu, zjednodušení a automatizaci všech našich skenovacích procesů od A do Z – technologii ScanFactory Resource Planning (SRP). Tato technologie byla vyvinuta zcela interně našimi odborníky. Jejím hlavním smyslem je snížit míru zásahů člověka na absolutní minimum a odstranit riziko selhání lidského faktoru. Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Zákaznický portál

Zákaznický portál vám umožňuje kdykoli vyhledat a prohlédnout si stav každé knihy, kterou ScanFactory zpracovává (např. přepravována, skenována atd.). Portál také umožňuje vytvářet požadavky na urgentní naskenování nebo na fyzické doručení konkrétní knihy a zároveň si prohlížet kompletní historii těchto požadavků. Veškeré informace a metadata ke každé jednotlivé knize, včetně jejího fyzického umístění, jsou uloženy v databázi SRP a lze je kdykoli získat.

Metody skenování

Podle typu knihy, vašich konkrétních požadavků, preferovaného časového a finančního rámce můžeme vaše knihy naskenovat dvěma způsoby.

Nedestruktivní skenování

Nedestruktivní metoda zanechá knihy zcela nedotčené. Tato metoda, známá také jako intaktní digitalizace, zahrnuje velmi opatrnou manipulaci s každou knihou včetně ručního obracení stránek po jedné a v nutných případech také pomocí bezprašných rukavic. Tuto metodu používají nejčastěji knihovny, vysoké školy, sběratelé a muzea u cenných či vzácných knih. Disponujeme týmem specialistů, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a věnují se skenování vázaných svazků. Tito operátoři jsou proškoleni v manipulaci s křehkými materiály tak, aby byla zajištěna ochrana vzácných sbírek a správná manipulace s nimi v celém skenovacím procesu. Po naskenování a digitalizaci se vám knihy samotné vrátí nedotčené.

Destruktivní skenování

Destruktivní metoda je nejvhodnější, když je vaším hlavním zájmem uchování informací, které kniha obsahuje, nikoli knihy samotné. Znamená opatrné odstranění vazby knihy a seříznutí slepené/sešité plochy o přibližně 5 mm pomocí profesionální řezačky, následně uvolnění stránek z vazby a podání těchto stránek do knižního skeneru s vysokým rozlišením. Naskenované stránky se skartují. Jedná se o velmi ekonomický způsob archivace a zároveň úsporu místa. Vysoká škola může například chtít zpřístupnit informace svým studentům, aniž by věnovala drahocenný prostor více kopiím textů, diplomovým pracím a dalším informacím, které nemají samy o sobě fyzickou hodnotu, ale jsou hodnotné z hlediska informací.

Skenování vzácných, křehkých a cenných knih

Vaše speciální sbírka si zaslouží speciální péči. Při vytváření digitálních snímků vašich knih v archivní kvalitě není prostor pro nejistotu. Ve společnosti iGuana obecně nevěříme na univerzální řešení vhodná pro všechny, zvlášť když jde o vaše drahocenné knihy. Velmi dobře chápeme výzvy a spletitosti, které skenování vzácných, křehkých a jedinečných originálů přináší. Kompletní řešení vám přinášíme daleko nad rámec prostého sejmutí obrázku. Ve spolupráci s vámi vypracujeme plán projektu, který splní konkrétní požadavky vašich materiálů, vaše předpisy, časový i finanční rámec. Díky zavedeným postupům a předpisům máme celý proces důkladně zmapovaný.

Požadavky vychází ze stavu knih a rychlost jejich zpracování lze snížit tak, abychom měli naprostou jistotu, že knihy zůstanou v takovém stavu, v jakém k nám dorazily. Se všemi knihami, které skenujeme, zacházíme maximálně ohleduplně, avšak chápeme, že vždy bude existovat několik případů, které budou potřebovat zvláštní pozornost. Pro tento druh práce používáme pouze ty nejzkušenější operátory skenování knih a dbáme, aby v zájmu ochrany stránek a tisku vašich knih vždy nosili bezprašné rukavice.

Naše konzervátorské pracoviště je navrženo s ohledem na vaše speciální sbírky. Zabezpečený sklad s řízeným prostředím zajišťuje, aby vaše materiály byly uloženy v bezpečném a správném prostředí a současně byly snadno dostupné našim odborným pracovníkům. Každý dílčí úkon, který naši pracovníci na vašich knihách provedou, je sledován v našem SRP systému od okamžiku vyzvednutí vašich drahocenných materiálů až do jejich bezpečného vrácení do vašich rukou. Náš zákaznický portál nabízí zobrazení každého kroku skenovacího procesu v reálném čase.

Proces skenování knih

Každý jednotlivý krok našeho procesu skenování knih se řídí souborem jasně definovaných postupů: vyzvednutí vašich knih, přeprava na naše pracoviště a příjem, příprava, skenování, indexování, kontrola kvality, dodání metadat a snímků. K hlavním krokům patří:

Kontrola kvality a vylepšení obrazu

Každý úkon provedený v souvislosti s vašimi jednotlivými knihami se v reálném čase zaznamenává do systému SRP. Náš systém SRP má zabudované funkce kontroly kvality, stejně jako všechny knižní skenery používané ve ScanFactory. Složité algoritmy kontroly kvality analyzují každý snímek, označují snímky s podezřením na problém s kvalitou a automaticky na ně upozorňují našeho supervizora kvality. Systém SRP navíc využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování a provádí nejrůznější funkce algoritmického vylepšení obrazu.

Naše skenery jsou mimořádně šetrné i k těm nejcennějším a nejkřehčím knihám. Byly vyvinuty v těsné spolupráci se zkušenými uživateli a jsou konstrukčně speciálně určeny k snímání obrazu z vázaných knih směrem nahoru, čímž se zcela odstraňuje nutnost uvolnění jejich vazby (což je zvláště důležité zejména tehdy, chcete-li naskenovat materiály historické či kulturní hodnoty). Naše skenovací zařízení navíc splňuje náročný standard restaurátorů knih, tzn. staré a historicky cenné knihy lze skenovat s maximálním úhlem otevření 90 °, nikoli běžných 180 °, 140 ° nebo 120 °. Tato konstrukce s klínovou kolébkou o úhlu 90 ° minimalizuje nebo zcela odstraňuje zakřivení stránek, které během skenování knih vzniká namáháním vazby, a zajišťuje neporušení originálů. Lidská obsluha má 100% kontrolu nad snímky pořizovanými tímto systémem, což znamená, že systém je bezpečný pro křehká, nadrozměrná a jinak obtížně digitalizovatelná díla.

K dalším prvkům kontroly kvality patří: kryty skenerů bránící přesvětlení, řízení bezprostředního prostředí pro zachování neutrality barev, nízká expozice světlu, nepřítomnost UV/IR záření, automatické nastavení polohy knihy, automatické otevření skleněné desky a automatické spuštění desek držících knihu po skenování, automatické spuštění skenu, elektronicky řízený přítlak na knihu (plynule stavitelný v 5 krocích na ochranu dokumentu), technologie 3D skenování pro dokonalou korekci zakřivení knihy, zpracování ve skutečných barvách, rozlišení až 600 dpi atd.

V neposlední řadě jsou také naši pracovníci proškoleni v uplatňování zásad řízení jakosti ISO 9001 ve své práci.

Indexování

Jsme připraveni splnit vaše požadavky na indexaci od začátku do konce. Dokážeme poskytnout strukturální, technická, administrativní i ochranná metadata přesně v takovém formátu, jaký požadujete (v jednoduché či složité struktuře podle vašich potřeb). Vaše materiály můžeme indexovat spárováním s jakýmikoli existujícími databázemi, manuálním zadáním, či jinak. Kusy se souvislým tištěným textem lze zpracovat technologií OCR (umožňující např. textové vyhledávání v PDF souborech), noviny a jiná periodika lze segmentovat na úrovni článků, vázané nebo složené materiály lze slučovat do vícestránkových souborů či kolekcí atd. Snímky a indexační informace také připravíme na import do vašich podpůrných databází nebo do vašeho softwaru pro správu dokumentů.

Dodání metadat a snímků

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk, přenosný USB disk apod.). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Při skenování se všechny naskenované snímky a metadata ukládají přímo do databáze SRP. Tyto snímky a metadata se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat.

Formáty obrazových souborů a metadat

Zde je jen pár příkladů možných formátů:

 • PDF & PDF/A
 • Pouze jako obrázek nebo s možností vyhledáváním OCR s neviditelným textem pod obrázkem
 • e-kniha ve formátu ePub nebo Kindle
 • JPEG & JPEG2000
 • Nekomprimovaný bezeztrátový 8bitový TIFF
 • TIFF Group IV dvoutónový
 • Strukturální metadata soubor XML nebo CSV

Další možnosti skenování

Zde je jen pár dalších možností, které máte k dispozici:

 • Zpracování ve skutečných barvách: barevně, odstíny šedé, černobíle
 • Tloušťka vázané knihy: až 150 mm
 • Rozlišení: až 600 ppi

Vrácení, uložení, skartace

Co byste si přáli udělat se svými knihami po naskenování?

 • Knihy vám vrátíme v původním stavu (nedestruktivní skenování)
 • Vaše knihy uložíme v našem bezpečném ochranném úložišti (dlouhodobě)
 • Knihy bezpečně skartujeme a předáme vám osvědčení o skartaci (destruktivní skenování)

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat
 • Důvěrná skartace s osvědčením

Převod na e-knihy

 

Náš tým expertů převede jakýkoli druh knihy na dokonalou digitální knihu, která je uživatelsky přívětivá a kompatibilní s čtečkami jako Kindle, Kindle DX, Sony Reader, Noble Nook, Kobo eReader, iPhone, Adobe Digital Editions atd.

Převodem svých tištěných knih do elektronického formátu můžete snadno získat čtenáře na celém světě, navázat kontakt s širokým publikem a proniknout na dříve nedosažitelné trhy. K našim službám převodu patří:

 • Převod na ePub
 • Převod na formát Amazon Kindle (KF8)
 • Převod s pevným rozvržením

Převeďte své pevné kopie do měkké podoby pomocí našich služeb převodu na e-knihy!

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.