Služby skenování a převodu mikroštítků

Skenujeme a převádíme mikroštítky na vysoce kvalitní digitální snímky. Ať již vaše mikroštítky obsahují konstrukční výkresy, stavební plány, architektonické vizualizace, výrobní projekty, technické výkresy, schémata, diagramy či jiné dokumenty, dokážeme je převést a digitalizovat. Naše sofistikované vybavení dokáže načíst hollerithovská data (kód v podobě vyražených dírek, který se používá pro indexování) z vašich mikroštítků a dodat vám cenné informace o vašich dokumentech. Bez hollerithovských dat jsme schopni identifikovat z mikroštítků tištěné nebo ručně psané informace a ručně je indexovat.

Pouhým převodem svých mikroštítků do digitálního formátu můžete své cenné dokumenty snadno uchovávat, zlepšit přístup k nim a jejich vyhledávání a čitelnost a při tom dosáhnout významných časových a finančních úspor. Díky více než 30 letům praxe ve skenování, indexaci a archivaci obrovských objemů dokumentů víme o převodu mikroštítků do digitální podoby vše. Naše služby převodu mikroštítků (aperture cards) zajišťuje naše divize ScanFactory prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají bezpečnostní prověrku a věnují se výhradně kvalitnímu skenování mikroštítků.

Špičkové vybavení a technologie

Používáme velmi sofistikované skenery mikroštítků, které zajišťují výjimečnou obrazovou kvalitu a přesnou indexaci dat i z mikroštítků ve špatném stavu nebo s nízkým kontrastem. Nejmodernější zobrazovací technologie dokáže vytvářet podstatně vylepšené, čisté digitální snímky v plném rozlišení (kvalita je často mnohem lepší než originál). Naše skenery také dokáží automaticky extrahovat hollerithovská data (děrná data) a automaticky indexovat naskenované mikroštítky. Kromě toho používáme vlastní technologii pro kontrolu, zjednodušení a automatizaci všech našich skenovacích procesů od A do Z – technologii ScanFactory Resource Planning (SRP). Tato technologie byla vyvinuta zcela interně našimi odborníky. Jejím hlavním smyslem je snížit míru zásahů člověka na absolutní minimum a odstranit riziko selhání lidského faktoru. Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Zákaznický portál

Zákaznický portál vám umožňuje kdykoli vyhledat a prohlédnout si stav mikroštítků, které ScanFactory zpracovává (např. přepravován, skenován atd.). Portál také umožňuje vytvářet žádosti o urgentní naskenování nebo fyzické doručení vašich mikroštítků a zároveň si prohlížet kompletní historii těchto požadavků. Veškeré informace a metadata vašich mikroštítků, včetně jejich fyzického umístění, jsou uloženy v databázi SRP a lze je kdykoli získat na vyžádání.

Proces skenování a převodu mikroštítků

Každý jednotlivý krok našeho procesu skenování / převodu se řídí souborem jasně definovaných postupů: vyzvednutí vašich mikroštítků, přeprava na naše pracoviště a příjem, příprava, skenování, indexování, kontrola kvality, dodání metadat a snímků. Naši zkušení konzultanti určí ve spolupráci s vašimi pracovníky speciální požadavky vašeho projektu. Všechny naše postupy jsou navrženy s ohledem na zachování vysoké kvality a přesnosti, aby byla zajištěna vaše spokojenost.

Operátoři v naší ScanFactory jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové vybavení tak, aby s mikroštítky nakládali šetrně.

Součástí klasického projektu převodu jsou tyto kroky:

 • Jeden z našich konzultantů se setká s vašimi pracovníky a společně určí vaše požadavky na projekt
 • Přijede zabezpečené a zapečetěné vozidlo společnosti iGuana, které vaše mikroštítky vyzvedne a doručí je na naše převodní pracoviště
 • Naši odborní operátoři v rámci ScanFactory vaše mikroštítky připraví, naskenují a indexují podle vašeho zadání
 • Digitální snímky a metadata vám budou předány bezpečně přes VPN nebo na zašifrovaném disku ve vámi preferovaném formátu

Kontrola kvality a vylepšení obrazu

Naši operátoři věnují většinu svého času kvalitě snímků a jejich úpravě před jejich výstupem (nikoli po něm) tak, aby na konečných snímcích nebylo třeba opravovat žádné chyby. Mikroštítky obvykle obsahují velkoformátové (širokoformátové) dokumenty, jako jsou např. konstrukční výkresy. V některých případech však mohou mikroštítky místo jednoho velkého obrázku obsahovat dva, čtyři či více snímků. Vyvinuli jsme způsoby, jak účinně oddělit více snímků a zajistit jejich správné rozpoznání na štítku. Prověřujeme kvalitu samostatných snímků a případně potřebné opravy se provádějí okamžitě. Závěrečnou kontrolou kvality se potvrdí, že všechny předchozí kroky proběhly správně. Náš systém SRP má navíc zabudované funkce kontroly kvality, stejně jako všechny skenery používané ve ScanFactory. O případných problémech v oblasti kvality informuje SRP automaticky našeho supervizora kvality.

Podle našich zkušeností není neobvyklé, že se mikroštítky pořizují celou řadou různých způsobů. Některé mikroštítky jsou naruby, naopak, pozitivně či obráceně. Všechny tyto problémy dokážeme vyřešit. Provádíme různé automatické a manuální funkce vylepšení obrazu, jako jsou např. manuální či automatické otočení obrazu, vyvážení bílé, ořez, oprava zešikmení apod. Důležitou informací je, že modul pro vylepšení obrazu v rámci SRP využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování a provádí nejrůznější funkce algoritmického vylepšení obrazu.

V neposlední řadě jsou také naši pracovníci proškoleni v uplatňování zásad řízení jakosti ISO 9001 ve své práci.

Indexování

Vaše dokumenty můžeme indexovat automatickou extrakcí hollerithovských (děrných) dat z vašich mikroštítků. Pokud nejsou hollerithovská data k dispozici (prostě proto, že vyražené snímky neobsahují všechny mikroštítky), dokážeme na štítcích rozpoznat rukou psané nebo tištěné informace a snímky indexovat ručně. K dalším službám patří OCR u souborů PDF s možností textového vyhledávání, sjednocení snímků do dokumentu a příprava snímků a indexačních informací k importu do vašich podpůrných databází a systémů, jako např. do vašeho DMS systému nebo jiných aplikací.

Dodání metadat a snímků

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk, přenosný USB disk apod.). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Při skenování se všechny naskenované snímky a metadata ukládají přímo do databáze SRP. Tyto snímky a metadata se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat.

Formát obrazových souborů a metadat

Zde je jen pár příkladů možných formátů:

 • PDF a PDF/A
 • Pouze jako obrázek nebo s možností vyhledáváním OCR s neviditelným textem pod obrázkem
 • Vícestránkově nebo jeden soubor na jeden snímek
 • JPEG a JPEG2000
 • Nekomprimovaný bezeztrátový 8bitový TIFF
 • TIFF Group IV dvoutónový
 • Strukturální metadata soubor XML nebo CSV

Další možnosti skenování

Zde je jen pár dalších možností, které máte k dispozici:

 • Dvoutónový formát (černobílý)
 • Výstup ve stupních šedé s 256 úrovněmi (nejlepší výsledek u mikroštítků s nízkou kvalitou)
 • Rozlišení: 100–600 dpi

Vrácení, uložení, skartace

Co byste si přáli udělat se svými mikroštítky po naskenování?

 • Mikroštítky vám vrátíme
 • Uložíme je v zabezpečeném trezoru mikroštítků (dlouhodobé uložení)
 • Vaše mikroštítky bezpečně skartujeme a předáme vám osvědčení o důvěrné skartaci

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat
 • Důvěrná skartace s osvědčením

Trezor mikroštítků

Trezor mikroštítků (Aperture Card Vault) je specializovaný balíček služeb, který nabízíme zákazníkům, kteří si přejí svůj archiv mikroštítků dlouhodobě externě uložit a nechat jej převést do digitálního formátu na vyžádání. Mikroštítky mají specifické požadavky na skladování. V závislosti na typu filmu, kterým je děrný štítek osazen, může být mikroštítek citlivý na vlhkost, sucho, syndrom octovatění, oxidačně redukční vady, trhliny apod. Pro načtení dat z něj je také zapotřebí speciální vybavení.

Váš archiv mikroštítků uložíme ve svém bezpečném a chráněném trezoru mikroštítků. Umožníme vám přístup k zákaznickému portálu, jehož prostřednictvím můžete vyhledávat v celém svém archivu a vyžádat si, aby byl konkrétní mikroštítek naskenován, indexován a bezpečně doručen v digitálním formátu.

Dovolte nám postarat se o vaše mikroštítky, u nás jsou v bezpečí!

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.