Zdravotnické organizace čelí neustálému tlaku na poskytování kvalitní péče o pacienty. Současně také musí spravovat stále složitější zdravotnické systémy, jako jsou například nemocniční informační systémy (NIS), laboratorní informační systémy (LIS) apod. Kromě toho musí denně zpracovávat stále větší počet dokumentů. Tyto dokumenty mohou být v papírové či elektronické podobě a mohou se nacházet v IT systémech i mimo ně.

Jak mohou zdravotničtí pracovníci, kteří se pohybují v takto složitém prostředí, převzít a udržet si kontrolu nad veškerou touto dokumentací?

Kompletní řešení pro zdravotnictví

Řešení iGuana pro správu dokumentů pro zdravotnictví je určeno konkrétně k tomu, aby zdravotnickým organizacím pomohlo tento problém řešit. Naše řešení zahrnuje veškeré aspekty každodenních dokumentačně náročných procesů poskytovatele zdravotní péče. S řešením od společnosti iGuana budete moci digitalizovat a centrálně archivovat veškerou svou dokumentaci a integrovat ji do svých stávajících IT systémů, každodenních procesů a postupů. K této dokumentaci patří vyúčtování, laboratorní formuláře, zdravotní dokumentace pacientů, personální dokumentace, smlouvy s dodavateli a mnohé další dokumenty. Vaši lékaři a administrativní pracovníci budou mít v reálném čase přístup k hlavním klinickým i neklinickým informacím tak, aby mohli včas činit informovaná rozhodnutí.

Proč iGuana

Naše řešení vychází z více než 30 let praxe v oblasti správy elektronické dokumentace. Jako přední hráč na zdravotnickém trhu má iGuana bezkonkurenční odborné znalosti skenování, indexování a archivace obrovských objemů dokumentace u velkých poskytovatelů zdravotní péče v Evropě. Řada organizací nás zná jako důvěryhodného poskytovatele řešení Medical Viewer.

Vaší práci a s ní spojeným problémům rozumíme a máme praktické zkušenosti s integrací do hlavních zdravotnických IT systémů (NIS, LIS atd.). Využíváme vlastní software pro správu dokumentů, softwarovou sadu iGuana iDM, která tvoří základ všech našich řešení. To nám umožňuje vyhovět i konkrétním potřebám zdravotnického odvětví.

Rovněž dodáváme, instalujeme a udržujeme veškerý hardware (např. skenery) a software, který budete potřebovat k tomu, abyste od společnosti iGuana dostali skutečně kompletní balíček řešení.

Přehled řešení

Díky našemu kompletnímu řešení budete mít tyto možnosti:

  • Zbavte se závislosti na papíru – fungujte bez papíru již od první chvíle
  • Zpracovávejte a schvalujte denně přicházející faktury; sbírejte data
  • Archivujte objednávky a spravujte smlouvy s dodavateli
  • Organizujte své personální záznamy tak, aby byly snadno přístupné a dohledatelné
  • Digitalizujte celý svůj archiv zdravotní dokumentace pacientů; vytvořte elektronickou zdravotní dokumentaci (EZD)

  • Skenujte a zpracovávejte žádanky o laboratorní vyšetření a další formuláře
  • Přistupujte ke všem dokumentům prostřednictvím svého NIS systému nebo jiných systémů
  • Nechávejte každodenní příchozí poštu skenovat a směrovat na příslušné pracovníky
  • Skenujte rentgeny a jiné snímky; zpřístupněte je v elektronické podobě
  • V rámci outsourcingu nechte skenování na nás, vašem zkušeném partnerovi

 

Hlavní prvky řešení

Níže je uveden stručný popis hlavních prvků kompletního řešení společnosti iGuana pro správu dokumentů ve zdravotnictví.

Skenování zdravotní dokumentace

Digitalizujte svůj kompletní archiv zdravotní dokumentace ‒ stávající nezpracované karty pacientů i veškerou novou dokumentaci pacientů, která vzniká v rámci každodenních činností. Všechny soubory se skenují přímo do softwaru iGuana iDM (Medical Viewer) a zatřídí se do elektronické zdravotní dokumentace (EZD), k níž můžete přistupovat přes svůj nemocniční informační systém. Díky integraci do svého systému objednávání pacientů vždy víte, které karty pacientů je třeba naskenovat nejdříve. Na bezpapírový provoz můžete přejít již od prvního dne.

Inteligentní zpracování laboratorních formulářů

Navrhujte personalizované formuláře laboratorních vyšetření, vytvářejte nové verze formulářů, skenujte, archivujte a zveřejňujte své formuláře on-line v rámci moderního elektronického objednávání klinických analýz. Naše řešení slučuje všechny kroky nezbytné k tomu, aby byl zajištěn 100% bezchybný sběr dat z naskenovaných formulářů a správné pokyny vašemu systému LIS pro provedení laboratorních vyšetření. Budete moci zpracovávat stovky anebo desítky tisíc objednávek denně – naše řešení je plně škálovatelné a funguje i v prostředí plně automatizovaných, velkoobjemových laboratoří.

Zpracování a schvalování faktur

Skenujte své faktury, extrahujte všechna nezbytná data (např. název dodavatele, číslo faktury, datum, částku, DPH), odesílejte je přímo z obrazovky svého ERP systému a spouštějte automatický proces schválení faktury. Stiskem jediného tlačítka můžete ve známém rozhraní svého ERP systému kdykoli získat přístup ke všem archivovaným fakturám a prohlédnout si stav jednotlivých faktur. Dosáhněte významného zkrácení času zpracování a schválení faktury, nenechte si ujít slevy za rychlou úhradu a realizujte správné plánování likvidity.

Správa dokumentů pro lidské zdroje

Digitalizujte a archivujte všechny daňové dokumenty, neschopenky, formuláře na zdravotní pojištění a penzijní příspěvky, pracovní smlouvy, životopisy, e-maily a další personální dokumentaci. Získejte údaje z těchto dokumentů, bezpečně je archivujte v centrálním úložišti, získejte jednotný přehled o všech zaměstnancích a vytvořte ke každému kompletní elektronický spis. Budete moci řádně vést záznamy o zaměstnancích a související dokumentaci a navíc zajišťovat bezpečnost a neporušenost citlivých údajů.

Správa dodavatelských smluv a objednávek

Centrálně archivujte všechny dodavatelské smlouvy, objednávky a související dokumentaci v papírové či elektronické podobě, včetně e-mailů, dokumentů MS Office apod. Vytvořte ke každému dodavateli elektronický spis přístupný jediným kliknutím. Až vás příště váš dodavatel kontaktuje, budete moci snadno dohledat všechny archivované faktury, objednávky, e-maily, dodací listy, obrazovou dokumentaci a další dokumenty přímo z rozhraní svého ERP systému, a to pomocí několika málo kliknutí.

Obsažené služby

Níže je uveden přehled služeb, které nabízíme v rámci našeho kompletního balíčku řešení.

Integrační služby

Vyvinuli jsme standardní propojení s významnými IT systémy používanými ve zdravotnictví (NIS, LIS apod.) a využíváme zapracovaný komunikační protokol HL7, čímž zajišťujeme komplexní rámec a související standardy pro výměnu, integraci, sdílení a vyhledávání elektronických zdravotních informací. Přistupujte ke svým archivovaným dokumentům pomocí známého rozhraní svých stávajících systémů a získejte jednotný pohled na každého pacienta, dodavatele, zaměstnance a partnera na základě jednotlivých dokumentů. Snadno integrujte archivované dokumenty do svých stávajících postupů a procesů.

Služby skenování dokumentů

Pokud si přejete, můžete často pracné skenování dokumentů externě zadat našim kvalifikovaným profesionálům v rámci iGuana ScanFactory. Dokážeme zajistit vše od velkoobjemového, vysokorychlostního skenování (například pro digitalizaci vašeho archivu karet pacientů) až po každodenní služby skenování faktur a materiálů podatelny. Získáte tak čas, ušetříte finance a budete se moci soustředit na svou hlavní práci – péči o pacienty.

Instalační a servisní služby

V rámci našeho balíčku kompletního řešení vám poskytneme veškerý hardware potřebný ke skenování dokumentace a poradíme vám, jaké skenery na základě vašich potřeb vybrat. Zajišťujeme také technický personál pro instalaci, údržbu a opravu vašich zařízení. Sloužíme vám jako jednotný kontaktní bod pro veškeré potřeby v oblasti skenování a archivace dokumentů tak, abyste nemuseli věnovat interní zdroje na řízení nejrůznějších dodavatelů.

Zajištění bezpečnosti a dodržování právních předpisů

Shoda s ustanoveními právních předpisů a smluv je zajišťována automaticky, ať již příslušná ustanovení požadují archivaci bez možnosti následných úprav, ochranu citlivých údajů před neoprávněným přístupem, dodržování zásad uchovávání údajů či řízenou skartaci údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Šifrování dokumentů, integrace elektronických podpisů a přístupové a změnové protokoly zajišťují další úroveň zabezpečení a brání manipulaci.

S řešením iGuana DMS pro zdravotnictví získejte kontrolu nad veškerou svou dokumentací.

Brožuru našich řešení si můžete stáhnout zde.