K nejdůležitějším úkolům současných vědeckých organizací a vzdělávacích institucí patří ochrana knižního odkazu naší minulosti tvořeného nejvzácnějšími výtisky s historickou a kulturní hodnotou. Jedním z možných způsobů, jak se tohoto úkolu zhostit, je vytvářet elektronické digitalizované sbírky s využitím nejnovějších technologií. V současné době podobný projekt probíhá na Univerzitě Boryse Grinčenka v ukrajinském Kyjevě.

V létě roku 2020 získala univerzitní knihovna moderní planetární knižní skener Metis EDS Alpha, jehož výrobcem je italská společnost Metis Systems S.r.l. Knihovně jej poskytla společnost iGuana, která na Ukrajině a v řadě dalších zemí působí již mnoho let jako oficiální dodavatel široké škály kvalitních skenovacích zařízení značky Metis a specializuje se také na jejich instalaci a technickou údržbu.

Podle pracovníků knihovny je hlavním specifikem knižního skeneru Metis EDS Alpha možnost bezkontaktního skenování dokumentů, které lze s využitím tradičních zařízení digitalizovat jen s obtížemi. Práce se skenerem zaměstnance knihovny nijak nezatěžuje a je velmi jednoduchá. Mezi pozitiva patří uživatelsky přívětivé rozhraní a různé možnosti nastavení, díky nimž lze lépe oživit původní podobu knihy. Vytvořené materiály lze ukládat v mnoha oblíbených elektronických formátech, např. jpg, pdf či tiff.

Díky této technologii provádějí pracovníci univerzitní knihovny bezkontaktní digitalizaci vědeckých, populárně-naučných a uměleckých tisků z 19. až 20. století. Zvláštní význam má v této souvislosti uchování tvůrčího dědictví známého ukrajinského veřejného činitele, spisovatele, pedagoga, literárního vědce, publicisty a etnografa Boryse Grinčenka. Ke všem vzácným výtiskům převedeným do digitální podoby s využitím skeneru Metis EDS Alpha lze získat volný přístup na oficiálních internetových stránkách Univerzity Boryse Grinčenka v Kyjevě (odkaz zde).

Společnost iGuana vyjadřuje touto cestou zvláštní poděkování pracovníkům knihovny Univerzity Boryse Grinčenka a její ředitelce Teťjaně Opryško za pomoc při vzniku tohoto článku a poskytnutí textu, videí a fotodokumentace.

 

Stručně o knihovně Univerzity Boryse Grinčenka v Kyjevě

Knihovna Univerzity Boryse Grinčenka byla založena v roce 1939 a tvoří nedílnou součást této vzdělávací instituce. Její knihovní fond v současnosti tvoří více než 260 000 dokumentů včetně elektronických zdrojů a obsahu vědeckých publikací poskytovaného na základě předplatného. Knihovna má také samostatný fond vzácných a cenných publikací, který čítá více než 130 titulů. Vedle tradičních funkcí je jedním z klíčových strategických cílů knihovny realizace projektu „Elektronická knihovna“.