Zaventem, Belgium (15. února 2018) — ABBYY, přední dodavatel technologií a řešení pro využívání informací, a společnost iGuana, přední dodavatel řešení pro správu a digitální archivaci dokumentů pro oblast Beneluxu, si dovolují oznámit své vzájemné partnerství.

Společnosti iGuana a ABBYY se rozhodly spojit síly ve snaze pomoci zákazníkům na úrovni podniků racionalizovat a automatizovat zpracování faktur pro jejich útvary odpovídající za závazky. Primární cíl tohoto partnerství je integrovat dvě výkonné podnikové softwarové platformy do jednotného řešení pro automatické snímání faktur a extrakci, inteligentní zpracování a digitální archivaci jejich dat.

Toto řešení nabízí značný potenciál okamžitých úspor a rychlou návratnost. Může změnit tradiční roli útvarů odpovídajících za závazky z nákladového střediska v ziskové středisko, a přispět tak pozitivně k hospodářskému výsledku organizace. Naskenováním papírových faktur na vstupu lze dosáhnout zcela automatizovaného účetního procesu od první extrakce údajů z faktury až po archivaci dokumentů v souladu s právními předpisy.

Společnosti iGuana a ABBYY, které obě mají několik desetiletí zkušeností v oblastech elektronické správy dokumentů, digitálního archivování a inteligentního načítání dat pro průmyslové firmy všech velikostí, dokáží řešit složité potřeby zpracování faktur firemních zákazníků v bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví a dalších odvětvích.

Integrované řešení iGuana-ABBYY pro zpracování faktur

Zpracování papírových faktur představuje pro organizace velkou výzvu. Tento na čas a práci náročný a k chybám náchylný proces může mít často významný dopad na hospodářský výsledek organizace a na její schopnost úspěšně konkurovat v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí.

ABBYY FlexiCapture, podniková platforma pro snímání dokumentů, která je výkonným způsobem integrována do systému správy a digitální archivace elektronických dokumentů iGuana iDM, tuto výzvu dokáže v plném rozsahu řešit. Integrované řešení pro zpracování faktur iGuana-ABBYY umožní firmám automaticky vyřizovat přijaté faktury ve všech fázích procesu závazků – od digitalizace/skenování a třídění přes extrakci a validaci dat po uvolnění a konečné zaúčtování fakturačních údajů do ERP, účetního softwaru nebo jiného podpůrného systému.

Skenování faktur a extrakce dat

Všechny přijaté papírové faktury se skenují přímo do centralizovaného digitálního archivu iGuana iDM. Technologie ABBYY pro extrakci dat na bázi umělé inteligence z faktury automaticky extrahuje klíčové fakturační informace (název dodavatele, číslo faktury, datum, částku a další údaje). Zapracované nastavení, které se upravuje podle konkrétní země, zajišťuje automatickou kontrolu dodržování právních předpisů. Validované faktury se automaticky účtují do ERP nebo účetního softwaru.

Přeposílání faktur a pracovní proces

Zaúčtované faktury se budou automaticky přeposílat odpovědným pracovníkům k dalším úkonům. Faktury mohou procházet také sofistikovaným pracovním procesem na základě spouštěcích událostí, uživatelských zásahů a dalších pracovních pravidel včetně schvalování faktur, eskalace a řešení chyb. Například faktury obsahující konkrétní řádkové položky mohou být automaticky přeposílány vybraným uživatelům v rámci schvalovacího pracovního procesu, kdy se požaduje, aby konkrétní uživatelé provedli ve stanoveném pořadí konkrétní úkony. V ERP nebo účetním softwaru se automaticky aktualizuje stav faktury, jako např. „Čeká na schválení“. U všech jednotlivých fakturačních transakcí je k dispozici kompletní auditní stopa. Tyto akce v rámci pracovního procesu lze provádět i v terénu pomocí zabezpečené mobilní aplikace iGuana iDM.

Archivace faktur

Všechny naskenované faktury se indexují, třídí v rámci logické struktury a bezpečně archivují v systému iGuana iDM v souladu s právními předpisy ve formátu chráněném proti úpravám pro zajištění přístupnosti do budoucna. Uživatelé mohou faktury snadno nacházet dle svých potřeb pomocí výkonné vyhledávací funkce a mohou do všech faktur nahlížet přímo ze své obrazovky systému ERP.

Hlavní výhody

Spolupráce mezi iGuana a ABBYY umožňuje nabízet podnikovým zákazníkům jednoduché, leč výkonné řešení na klíč pro automatizaci závazků díky jedinečné kombinaci znalostí velkoobjemového zpracování dokumentů a inteligentní extrakce dat.

K hlavním výhodám pro zákazníky patří mimo jiné:

  • Zvýšená transparentnost procesu a lepší interní kontrola
  • Standardizace zpracování a přehlednosti faktur pro řízení rozpočtu a plánování
  • Úspory nákladů vyplývající z odstranění manuálního zadávání dat díky automatické extrakci dat
  • Odstranění rizika spojeného se ztrátou, založením nebo chybným zpracováním faktur
  • Optimalizace kvality dat a procesu na základě validace a zajištění shody s právními předpisy
  • Lepší řízení cashflow eliminací úroků z prodlení a dvojitých úhrad

Informace o společnosti ABBYY

ABBYY je přední globální poskytovatel technologií a řešení, která pomáhají podnikům pracovat s informacemi. Tato firma nastavuje laťku pro snímání obsahu a inovativní technologie na bázi jazyka, které jsou integrovány do celého informačního cyklu. Na řešení od společnosti ABBYY se organizace spoléhají s cílem optimalizovat obchodní procesy, snižovat rizika, zrychlit rozhodování a zvýšit zisk. Technologie ABBYY jsou využívány a licencovány jak některými největšími mezinárodními podniky a státními organizacemi, tak malými a středními podniky a fyzickými osobami. ABBYY Europe GmbH jako člen koncernu ABBYY Group zajišťuje podporu prodeje a marketingové aktivity v západní Evropě. ABBYY Group má pobočky v Německu, Velké Británii, Francii, Španělsku, na Ukrajině, na Kypru, v Rusku, ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Spojených arabských emirátech, Japonsku a na Tchaj-wanu. Další informace najdete na stránkách www.ABBYY.com.

ABBYY, logo ABBYY a FlexiCapture registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti ABBYY Software Ltd. Ostatní zde uvedené názvy produktů mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků a za takové se tímto uznávají.

Pro další informace kontaktujte:

Elisabeth Heeke
ABBYY Europe GmbH
Landsberger Str. 300
80687 Mnichov, Německo
Tel.: +49 89 69 3333 0
E-Mail: press_eu@abbyy.com
Web: www.ABBYY.com