Služby skenování a převodu mikrofiší

Můžeme vaše mikrofiše naskenovat a převést na digitální snímky ve všech formátech jako např. COM, Jacketed atd. Ať již máte jednu nebo tisíce mikrofiší, dokážeme vaše mikrofiše efektivně a úsporně digitalizovat na snímky špičkové kvality. Díky více než 30 letům praxe ve skenování, indexaci a archivaci obrovských objemů dokumentů víme o převodu mikrofiší do digitální podoby vše. Naše služby skenování mikrofiší zajišťuje naše divize ScanFactory prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří mají bezpečnostní prověrku a věnují se výhradně kvalitnímu skenování mikrofiší. Služby skenování mikrofiší nabízíme mimo jiné pro:

 • Nemocnice
 • Knihovny
 • Archivy
 • Historické společnosti
 • Instituce
 • Korporátní zákazníci
 • Školské úřady
 • Vysoké školy
 • Právní kanceláře
 • Soudy
 • Konstrukční firmy
 • Letecký průmysl
 • Architektonické ateliéry
 • Stavební firmy
 • Výrobci automobilů
 • Samosprávy

Špičkové vybavení a technologie

Pomocí nejnovějších skenerů mikrofiší skenujeme, digitalizujeme a převádíme všechny typy mikrofiší včetně standardních nebo dlouhých plášťů, COM, AB Dick, Ultra Fiche a Microx, 16mm, 35mm, kombinované 16mm/35mm, stříbrné, vezikulární, diazo, duplikáty, pozitivní a negativní, simplex/duplex, na výšku (cine), na šířku (comic) atd. Většina skenerů mikrofiší se snaží v rámci skenování zachytit jednotlivá políčka. Pokud však není mikrofiš konzistentní, a tak tomu často bývá, mohou políčka vynechat. Naše skenery mikrofiší skenují celé řady včetně prostoru mezi políčky. Pak můžeme provést interaktivní kontrolu výsledků a manuálně zachytit případná chybějící políčka. Úpravou kvality snímků také kompenzujeme případné změny v hustotě mikrofiše.

Kromě toho používáme vlastní technologii pro kontrolu, zjednodušení a automatizaci všech našich skenovacích procesů od A do Z – technologii ScanFactory Resource Planning (SRP). Tato technologie byla vyvinuta zcela interně našimi odborníky. Jejím hlavním smyslem je snížit míru zásahů člověka na absolutní minimum a odstranit riziko selhání lidského faktoru. Jedná se o vysoce sofistikovanou, jedinečnou technologii, která nabízí naprostou sledovatelnost a poskytuje funkci plného reportingu v reálném čase.

Zákaznický portál

Zákaznický portál vám umožňuje kdykoli vyhledat a prohlédnout si stav každé mikrofiše, kterou ScanFactory zpracovává (např. přepravována, skenována atd.). Portál také umožňuje vytvářet žádosti o urgentní naskenování nebo fyzické doručení konkrétní mikrofiše a zároveň si prohlížet kompletní historii těchto požadavků. Veškeré informace a metadata ke každé jednotlivé mikrofiši, včetně jejího fyzického umístění, jsou uloženy v databázi SRP a lze je kdykoli získat na vyžádání.

Proces skenování mikrofiší

Proces převodu mikrofiší sestává z několika kroků.

Výběr vzorového listu

Skenování začíná tím, že vybereme vzorové listy, zkontrolujeme je a naskenujeme menší počet snímků tak, aby se zařízení správně zkalibrovalo na optimální procesní nastavení, které povede k nejlepším možným snímkům. Před zahájením produkce v plném rozsahu se nastavení uloží do šablony.

Kontrola mikrofiše

Kontrolou mikrofiše zjišťujeme škrábance, trhliny, odstraňujeme překážky na povrchu apod. V případě problémů postupujeme podle předem sjednaných opatření a v případě potřeby vás informujeme. Listy, které budou ležet mimo rozsah přednastavených parametrů zpracování z hlediska optimální čitelnosti, budou zkalibrovány individuálně. Standardní nastavení se použije pouze pro listy, které budou spadat do přijatelného rozsahu.

Skenování filmových pásek

Většina skenerů mikrofiší se snaží pořizovat výstupní snímky za běhu při průchodu listů strojem. Skener tak má jen jedinou příležitost provést detekci políčka (proces, během něhož stroj rozpoznává jednotlivá políčka a segmentuje je na samostatné obrazové soubory) a další nezbytné počítačově náročné kroky, jako je např. oprava zešikmení, ořez, doostření apod. V případě změny hustoty fiše (rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším snímkem) může být snímek seříznut na polovinu kvůli selhání procesu detekce políček, nebo může dojít k úplnému vynechání snímku. Mají-li být tyto typy chyb napraveny, je třeba identifikovat vynechané políčko, najít je na listu, znovu je správně naskenovat a ručně vložit/nahradit do původní dávky snímků. Jedná se o časově velmi náročný a drahý proces, který proto většina poskytovatelů služeb ani neprovádí.

My používáme skenery a software, které sejmou celou fiši a pak detekují jednotlivé stránky či políčka. Sejmutím celé mikrofiše jakou souvislého nekomprimovaného „pásu“, který obsahuje všechna volná místa mezi políčky i políčka samotná, jsme schopni provést detekci políček tolikrát, kolikrát je třeba pro dokonalé zachycení každého políčka na mikrofiši. Operátor ScanFactory může dokonce hranice políček jednoduše překreslit pouhým přetažením myší. Dokážeme také zajistit vyšší výkon tím, že se automaticky detekují a naskenují pouze ty snímky, které obsahují data.

Kontrola kvality a vylepšení obrazu

Vzhledem k možné nekonzistentnosti mikrofiší a podle toho, jak byla mikrofiš vytvořena a případně duplikována, se mohl film pohnout, překrýt nebo být nesprávně nafilmován. Pro správné zachycení všech snímků na mikrofiši je proto důležitá vysoká míra zkušeností obsluhy. Proto naši zkušení operátoři věnují většinu svého času kvalitě snímků a jejich úpravě před jejich výstupem (nikoli po něm) tak, aby na konečných snímcích nebylo třeba opravovat žádné chyby. Prověřujeme kvalitu samostatných snímků a případně potřebné opravy se provádějí okamžitě. Závěrečnou kontrolou kvality se potvrdí, že všechny předchozí kroky proběhly správně. Náš systém SRP má navíc zabudované funkce kontroly kvality, stejně jako všechny skenery používané ve ScanFactory. O případných problémech v oblasti kvality informuje SRP automaticky našeho supervizora kvality.

Provádíme také řadu automatických i manuálních funkcí pro vylepšení obrazu, jako např. ruční nebo automatické otočení obrazu, doostření, ořez/seříznutí okrajů (např. černých okrajů), automatické orámování, rozdělení políček obsahujících 2 stránky na jednotlivé stránky, automatickou opravu zešikmení snímku, které brání dokonalému vyrovnání snímku na stránce nebo na obrazovce, automatické komprimování odchylek v hustotě pozadí apod. Důležitou informací je, že modul pro vylepšení obrazu v rámci SRP využívá 16jádrový server, který je určený výhradně pro zpracování snímků po naskenování a provádí nejrůznější funkce algoritmického vylepšení obrazu.

V neposlední řadě jsou také naši pracovníci proškoleni v uplatňování zásad řízení jakosti ISO 9001 ve své práci. Zvládneme to na první pokus a garantujeme správné zachycení 100 % políček.

Indexování

Po úplném naskenování mikrofiše můžeme provést indexaci naskenovaných dokumentů jejich spárováním s jakýmikoli existujícími databázemi jako např. CAR (Computer Aided Retrieval) databázemi, ručním zadáním či jinak. K dalším službám patří OCR u souborů PDF s možností textového vyhledávání, sjednocení snímků do dokumentu a příprava snímků a indexačních informací k importu do vašich podpůrných databází a systémů, jako např. do vašeho DMS systému nebo jiných aplikací.

Dodání metadat a snímků

Předání snímků a metadat se provádí buď metodou přímého přenosu dat (VPN), nebo metodou externího paměťového zařízení (např. šifrovaný pevný disk, přenosný USB disk apod.). Sami se rozhodnete, která varianta vám vyhovuje. Dodání představuje plně automatizovaný proces řízený výhradně SRP. Při skenování se všechny naskenované snímky a metadata ukládají přímo do databáze SRP. Tyto snímky a metadata se automaticky exportují ze SRP bez jakéhokoli zásahu člověka. Díky tomu si můžete prakticky bez omezení vybrat preferované formáty snímků a metadat.

Formáty obrazových souborů a metadat

Zde je jen pár příkladů možných formátů:

 • PDF & PDF/A
 • Pouze jako obrázek nebo s možností vyhledáváním OCR s neviditelným textem pod obrázkem
 • Vícestránkově nebo jeden soubor na jeden snímek
 • JPEG & JPEG2000
 • Nekomprimovaný bezeztrátový 8bitový TIFF
 • TIFF Group IV dvoutónový
 • Strukturální metadata soubor XML nebo CSV

Další možnosti skenování

Zde je jen pár dalších možností, které máte k dispozici:

 • Dvoutónový formát (černobílý)
 • 256 barev nebo odstíny šedé (lépe uchovávají drobné detaily jako např. ručně psaný text, razítka a fotografie)
 • Rozlišení: skutečné optické rozlišení 100–600 dpi (podle aplikace)

Vrácení, uložení, skartace

Co byste si přáli udělat se svou mikrofiší po naskenování?

 • Archiv mikrofiší vám vrátíme
 • Bezpečně jej uložíme v našem trezoru mikrofiší (dlouhodobé uložení)
 • Vaši mikrofiš bezpečně skartujeme a předáme vám osvědčení o důvěrné skartaci

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost iGuana bere záležitosti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů velmi vážně. Mezi svými zaměstnanci máme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za zajištění shody s interními předpisy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti a za provádění postupů v souladu s nařízením GDPR a s normou informační bezpečnosti ISO 27001.

 • Vlastní pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Striktní kontrola přístupu; nonstop monitoring
 • Zákaz Wi-Fi a mobilních telefonů
 • Prověrky osob a dohody o mlčenlivosti
 • Bezpečná přeprava a zapečetěné uskladnění
 • Zabezpečené dodání snímků a metadat
 • Důvěrná skartace s osvědčením

Trezor mikrofiší

 

Trezor mikrofiší (Microfiche Vault) je specializovaný balíček služeb, který nabízíme zákazníkům, kteří si přejí svůj archiv mikrofiší dlouhodobě externě uložit a nechat jej převést do digitálního formátu na vyžádání. Mikrofiš má velmi specifické požadavky na skladování. Vyžaduje také speciální vybavení pro načtení dat z fiše. Je nám jasné, že řada zákazníků by dala přednost tomu, aby tyto speciální úkony prováděl zkušený poskytovatel služeb.

Váš archiv mikrofiší uložíme ve svém bezpečném a chráněném trezoru mikrofiší. Umožníme vám přístup k zákaznickému portálu, jehož prostřednictvím můžete vyhledávat v celém svém archivu a vyžádat si, aby byla konkrétní mikrofiš naskenována, indexována a bezpečně doručena v digitálním formátu.

Dovolte nám postarat se o vaši mikrofiš, u nás je v bezpečí!

Požádejte o informace

Budeme rádi, když nás kontaktujete. Náš specialista se s vámi co nejdříve spojí.