Společnosti iGuana a Complex Systems Development (CSD) s potěšením oznamují, že pro Rumunsko uzavřely dohodu o strategickém partnerství. Podpis této dohody upevňuje již existující vazby mezi těmito dvěma partnery a zajišťuje, že obě firmy budou v dokonalé součinnosti přinášet rumunským zákazníkům ta nejmodernější řešení pro digitální transformaci a poradenství.

Na základě mnohaleté úspěšné spolupráce a díky společné víře ve význam komplexního, na zákazníka soustředěného přístupu k realizaci projektů digitální transformace se nyní společnosti iGuana a CSD nacházejí v nejlepší možné pozici, kdy mohou vzájemně využívat znalostí a zkušeností partnera v oblastech správy dokumentace, digitální archivace, velkoobjemového snímání dat, skenování a digitalizace. Tito partneři jsou společnými silami schopni díky nasazení nejmodernějších digitálních technologií, inovací a osvědčených postupů pomáhat zákazníkům transformovat jejich organizaci, dosahovat provozní efektivity a optimalizovat pracovní procesy.

Společnost Complex Systems Development se sídlem v rumunské Bukurešti má rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním služeb velkoobjemového skenování dokumentů na místě i mimo objekt zákazníka a s realizací komplexních řešení pro ukládání, vyhledávání a efektivní využití digitalizovaného obsahu o velkém objemu. CSD rovněž zajišťuje kompletní spektrum personalizovaných služeb elektronické archivace a archivačního poradenství, které poskytují odborníci v oborech správy dokumentace, archivace a administrativní podpory. V neposlední řadě pak CSD nabízí a realizuje GIS (geografický informační systém) a georeferenční řešení, která se používají při plánování tras, v kartografii, řízení zdrojů, studiích dopadu na životní prostředí a v dalších oborech.

Společnost iGuana sídlící v Belgii je jedním z největších hráčů na trhu digitalizačních řešení a služeb. iGuana vyvíjí a dodává nejmodernější software pro správu dokumentů (DMS) iGuana iDM, řešení pro digitální archivaci a snímací software. iGuana také prostřednictvím svých regionálních digitalizačních center v Belgii a České republice poskytuje služby velkoobjemového vysokorychlostního skenování dokumentů (ScanFactory) a digitalizace kulturního dědictví (ArtFactory). Je také předním distributorem profesionálních skenerů v Beneluxu, východní Evropě, Rusku, Společenství nezávislých států a jihovýchodní Asii a výrobcem předních světových klínových a robotických knižních skenerů prodávaných pod značkou Qidenus.

Podpis dohody o strategickém partnerství mezi společnostmi iGuana a CSD byl očekávaným výsledkem dlouhodobého vztahu založeného na vzájemné důvěře a společných cílech. Mnohaletá historická spolupráce obou firem vyvrcholila úspěšnou realizací rozsáhlého digitalizačního řešení pro rumunské ministerstvo vnitra začátkem roku 2020. Již dříve v průběhu letošního roku oznámily společnosti iGuana a CSD zajímavou novinu v podobě dodávky a instalace 29 prémiových knižních skenerů Qidenus pro digitalizaci 80 milionů dokladů rodinného stavu. Tento projekt umožnila těsná spolupráce mezi firmou Qidenus Technologies (součást skupiny iGuana) a CSD.

„Moc náš těší, že můžeme Complex Systems Development oficiálně přivítat do rodiny iGuana jako svého strategického partnera v Rumunsku a jako váženého člena programu strategických partnerství iGuana Strategic Partnership Programme (ISPP),“ říká Stéphane Horta, generální ředitel společnosti iGuana. „K podpisu dohody o strategickém partnerství obě naše firmy již nějakou dobu směřovaly a těšily se na něj. Jsme nadšeni, že konečně můžeme posunout naše partnerství na novou úroveň a jsme schopni dále posilovat stávající vztahy mezi našimi expertními týmy,“ dodává.

Jsme nadšeni, že se stáváme strategickým partnerem společnosti iGuana v Rumunsku, a těšíme se na ještě užší spolupráci. Vzhledem k naší historicky úspěšné spolupráci na dodávkách komplexních projektů je jasné, že naše součinnost na strategické úrovni bude přinášet nové obchodní příležitosti, vytvářet nové synergie a umožní nám vyvíjet a dodávat digitální archivační a digitalizační řešení na míru,“ říká Cristian Vilcu, generální ředitel CSD. „Těšíme se na vzrušující výzvu, v rámci níž budeme moci své zákazníky doprovázet při těch nejsložitějších projektech digitální transformace.“

Společnosti iGuana a Complex Systems Development se těší na další plodnou spolupráci.

The Crowley Company Logo

 

Informace o společnosti Complex Systems Development

Společnost Complex Systems Development (CSD) sídlí v rumunském hlavním městě Bukurešti, pobočky má jak v Rumunsku, tak i v Moldavské republice a specializuje se na skenování velkých objemů dokumentů prostřednictvím svých moderně vybavených center pro převod dokumentů. Complex Systems Development (CSD) díky využití nejnovějšího softwaru a vysokorychlostních skenerů nabízí vysokou skenovací kapacitu o objemu až 500 000 stran denně. CSD poskytuje také služby skenování u zákazníka i mimo jeho objekt, služby digitální archivace, archivační poradenství, software pro správu dokumentace, systémy řízení skladu a různé správcovské a řídicí platformy.

CSD (sídlo)
Decebal 12
030967 Bukurešť, Rumunsko

www.csdevelopment.ro
+40 733 683 138