AZ Delta je s více než 1 200 lůžky, 3 150 zaměstnanci a 240 aktivními lékaři jednou z největších nemocnic v Belgii. Cílem nemocnice je dostát své pověsti předního zdravotnického zařízení a poskytovat svým pacientům tu nejlepší možnou péči.

S tímto cílem si AZ Delta zvolila řešení pro správu dokumentů od společnosti iGuana s cílem digitalizovat zdravotní dokumentaci svých pacientů a spravovat svou administrativní zdravotnickou dokumentaci. Řešení nemocnici umožňuje snížit náklady na skladování a vyhledávání dokumentů a uvolnit lékařům i nezdravotnickému personálu čas na to, aby se mohli věnovat tomu, na čem záleží nejvíce – zdravotnímu stavu pacientů.

AZ Delta – nemocnice s lidskou tváří

„Chceme být vzorem kvalitní zdravotní péče,“ vysvětluje Bjorn Devuyst, vedoucí archivu AZ Delta. Bjorn zodpovídá v rámci AZ Delta za archiv zdravotní dokumentace obsahující miliony dokumentů a také za projekty digitalizace nemocnice.

„Na našich pacientech opravdu záleží. Ačkoli jsme velká nemocnice, naši pacienti pro nás budou vždy středobodem, kolem kterého se vše točí. To platí pro lékaře, administrativní pracovníky i IT,“ dodává.

Není překvapením, že AZ Delta vítá své pacienty vlídně a osobně: „Welkom in uw ziekenhuis,“ což v překladu z holandštiny znamená „vítejte ve své nemocnici“.

Řešení iGuana si získalo důvěru zdravotnického personálu

Vedení nemocnice AZ Delta je tradičně vstřícné vůči informačním technologiím a vítá iniciativy, které mohou nemocnici pomoci v tom, jak lépe a efektivněji poskytovat kvalitní zdravotnické služby.

Jednou z těchto iniciativ byla v roce 2011, kdy nemocnice zavedla řešení iGuana iDM, úspora drahocenného času lékařů, sester i administrativních pracovníků ve prospěch péče o pacienty. Toto řešení umožnilo nemocnici AZ Delta převést zdravotní dokumentaci pacientů do digitální podoby, vytvořit elektronickou zdravotní dokumentaci (electronic medical record – EMR) každého pacienta a umožnit klinickému personálu snadné vyhledání informací o pacientovi.

„Došlo nám, že použití fyzického archivu je prostě příliš složité a nákladné. Jsme moderní nemocnice, máme vysoce kvalifikovaný personál, progresivní IT – co takhle pracovat chytřeji a přejít na digitál,“ říká Bjorn.

„Pro lékaře jsou pacienti na prvním místě,“ pokračuje. „Vysvětlili jsme našim lékařům výhody přístupu k hlavním informacím o pacientovi elektronicky, protože již v té době používali notebooky, PC, iPady apod. Stručně jsme jim předvedli Medical Viewer a to, jak mohou snadno vyhledat své pacienty a rychle najít, co hledají. Systém byl velmi dobře přijat, několik prvních uživatelů začalo systém aktivně používat a zprávy o něm se velmi rychle šířily.“

Všichni zdravotničtí pracovníci dnes v AZ Delta používají Medical Viewer pro přístup k elektronické zdravotní dokumentaci pacientů a pro její správu. Jak vysvětluje Bjorn, „systém je uživatelsky jednoduchý, rychlý, a navíc dobře vypadá, což je důležité“. Přirovnává společnost iGuana ke společnosti Apple, jejíž produkty jsou známy jako elegantní, dotažené a vizuálně atraktivní.

Moderní archiv pro moderní nemocnici

AZ Delta se snaží být moderní nemocnicí a tato vize znamená, že chce mít i moderní, digitální archiv. Vzhledem k jeho stávajícímu rozsahu existuje stále řada karet pacientů v papírové podobě a je třeba provést jejich naskenování, indexaci a archivaci do systému iGuana iDM.

Záměrem AZ Delta je dokončit digitalizaci celého archivu během několika málo let, přičemž malou část projektu již nemocnice zadala iGuana ScanFactory, jejíž pracovníci zindexovali téměř 300 000 položek dokumentace pacientů.

Úspěšné dokončení projektu digitálního archivu je pro nemocnici jednou z hlavních priorit. Bjorn a jeho tým berou svou práci vážně a nyní aktivně pracují na vytvoření nového, efektivnějšího skenovacího pracoviště, které bude využívat skenery Kodak dodané společností iGuana. Společnost AZ Delta také činí další kroky, kdy prostřednictvím programu Pas Par Toe zaměstnává osoby s postižením na provádění jednoduchých úkonů, jako je např. příprava dokumentů ke skenování (odstraňování kancelářských či sešívacích sponek, kontrola štítků s čárovým kódem apod.).

Výsledkem jejich úsilí je fakt, že dnes se do ordinace lékaře dostává jen minimum záznamů pacientů v papírové podobě. Proces je nastaven tak, že pokud si lékař vyžádá kartu pacienta, která ještě nebyla digitalizována, měla by být karta vytažena z fyzického archivu a okamžitě naskenována, aby lékař získal přístup k její elektronické verzi.

„Nechceme už produkovat další papír,“ vysvětluje Bjorn. „Uvědomujeme si, že papíru se úplně nezbavíme, ale snažíme se jeho použití minimalizovat, jak jen to jde. Radíme našim pracovníkům: je-li už dokument v systému, netiskněte ho. Také okamžitě skenujeme a archivujeme veškeré nové papírové dokumenty, které při naší práci každý den nevyhnutelně vznikají.“

Správa dokumentů pro celou nemocnici

Na začátku roku 2015 uvedla nemocnice AZ Delta do provozu řešení správy dokumentů iGuana pro zdravotnickou administrativu, které je zaměřeno na potřeby nezdravotnického personálu. iGuana iDM a Medical Viewer společně pokrývají všechny aspekty každodenních dokumentačně náročných procesů nemocnice, a to jak v lékařské, tak administrativní oblasti.

„Na základě dlouholetého produktivního a bezproblémového vztahu se společností iGuana jsme věděli, že se můžeme spolehnout na to, že dodá konečný balíček upravený přesně podle našich potřeb,“ vysvětluje Bjorn. „Teď máme jednotný systém, jednotný vzhled, jednotný styl, vše uživatelsky jednoduché.“

Vzhledem k tomu, že cílem nemocnice AZ Delta je přejít během několika málo let na bezpapírový provoz, dává rozšíření systému iGuana na celou nemocnici praktický i finanční smysl. Nemocnice navíc považuje za podstatnou výhodu skutečnost, že pracovníci používají jednotný systém, ve kterém se cítí dobře a který znají. Kolegové si mohou jednodušeji vyměňovat informace a mohou mít jistotu, že ať v současnosti pracují nebo budou v budoucnu pracovat na kterémkoli oddělení, budou vždy umět používat systém, který je jim k dispozici.

„Důležitá je pro nás skutečnost,“ dodává Bjorn, „že za tím jednoduchým a čistým uživatelským prostředím se nachází výkonný, inteligentní systém, se kterým toho můžeme hodně zvládnout.

Informace o společnosti AZ Delta

1. ledna 2015 se sloučily dvě nemocnice – H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen a Stedelijk Ziekenhuis Roeselare – a vytvořily tak společnost AZ Delta. Dnes je AZ Delta největším zaměstnavatelem v regionu a pracuje v ní 3 150 zaměstnanců a 240 aktivních lékařů. Nemocnice sestává ze čtyř areálů, 1 213 lůžek, ročně provádí na 50 000 chirurgických výkonů a ročně je k denní hospitalizaci přijato 70 000 pacientů. Posláním nemocnice AZ Delta je být skutečně významným pracovištěm a stát v čele kvalitní péče o pacienty, jak naznačuje její z řečtiny odvozený název.