iGuana a acmisGroup, která sestává ze společností Acmis, Ampaco, Mskan a Kalmo, si dovolují oznámit svou fúzi na základě rozhodnutí Herwiga Eelena, generálního ředitele acmisGroup, a Stephana Horty, generálního ředitele společnosti iGuana, o sloučení společností. iGuana je předním dodavatelem vlastního špičkového softwaru pro správu dokumentů (DMS), služeb produkčního skenování a zabezpečeného uložení záznamů v Beneluxu. acmisGroup je předním distributorem zařízení (skenerů) pro různá odvětví a specialistou na digitalizaci sbírek kulturního dědictví a dalších obtížně digitalizovatelných originálů ve východní Evropě, v Rusku a SNS a jihovýchodní Asii.

Herwig Eelen i Stephane Horta pevně věří, že tato fúze je zásadním krokem pro odvětví správy dokumentů a vyvrcholením pevné společné vize, v rámci níž dochází ke spojení dvou silných lídrů v oblasti digitální transformace a inovací. Naše společná firma se sídlem v Belgii a regionálními pobočkami v Nizozemsku, České republice, na Kypru, v Rusku a Singapuru je schopna významně rozšířit své portfolio a stát se jedním z největších hráčů na trhu digitalizačních řešení a služeb a jedním z největších distributorů skenerů v regionu. Naše nová společná organizace fungující pod značkou iGuana se nyní nachází v postavení, kdy může nabízet nejkomplexnější sortiment řešení pro správu dokumentů v našem odvětví a pomoci našim zákazníkům digitalizovat prakticky všechny typy dokumentů a uměleckých děl.

Co tato fúze znamená pro naše zákazníky

Nyní ještě lépe než dříve dokážeme poskytovat podporu a hodnotné služby našim váženým zákazníkům v Evropě, Rusku a Asii.

Jako větší, sloučená organizace dokážeme nabízet zákazníkům špičkový DMS software a nejmodernější výzkum a vývoj, široký sortiment profesionálního hardwaru a servisních služeb, unikátní výběr skenovacích a digitalizačních služeb, bezpečné uložení záznamů mimo areál, bezkonkurenční odborné znalosti, rozšířený zákaznický servis a podporu a mnohem více. Do našeho významně rozšířeného portfolia nyní patří:

 • Software pro digitální archivaci
  Náš vlastní software pro správu dokumentů (DMS) se nazývá iGuana iDM a byl kompletně vyvinut interně naší vývojovou divizí. Jako technologický lídr v oboru se díky vlastnímu týmu výzkumných a vývojových expertů, zdatných programátorů a konzultantů softwarových řešení dokážeme okamžitě snadno přizpůsobovat rychle se vyvíjejícím technologiím a zapracovávat potřeby zákazníků a nejkomplexnější požadavky na systémovou integraci.
 • Řešení pro správu dokumentů
  Na softwarové platformě iGuana iDM je založena celá škála řešení pro správu dokumentů. Dokážeme nabídnout řešení digitální archivace zdravotní dokumentace / karet pacientů, laboratorních žádanek, dokumentace zaměstnanců a dalších personálních dokumentů, dále digitální podatelnu, purchase-to-pay (automatické zpracování a schvalování faktur), správu smluv atd.
 • Skenovací a digitalizační služby
  Naše divize ScanFactory a ArtFactory zajišťují široký sortiment skenovacích a digitalizačních služeb. Dokážeme digitalizovat archivy záznamů o pacientech, sbírky kulturního dědictví, knihy, křehké volné originály (např. zarámované obrazy), noviny a rejstříky, archivy mikrofilmů a mikrofiší, mikroštítky, fotografie, diapozitivy a negativy, filmové a zvukové materiály, 2D a 3D objekty, velkoformátové dokumenty (např. výkresy), personální dokumentaci, kontaminované archivy, přijaté faktury, účetní doklady, právní listiny, příchozí poštu, formuláře, dotazníky a další.
 • Profesionální skenery
  Nabízíme unikátní výběr profesionálních skenerů a instalačních a servisních služeb poskytovaných naší divizí pro technický servis. Zajistíme dodání a technickou podporu stolních, síťových, útvarových a produkčních dokumentových skenerů, knižních skenerů, skenerů mikrofilmů, skenerů mikrofiší, velkoformátových skenerů, skenerů s rovným ložem, průmyslových skenerů, objektových skenerů, skenerů rentgenových snímků a dalšího hardwaru.
 • Další řešení a služby
  Další služby a řešení, která doplňují náš komplexní sortiment na jednom místě. Patří k nim plánování dlouhodobého skladování a ukládání záznamů, inventarizace archivu zákazníka, zabezpečená skartace s osvědčením, zákaznická podpora a helpdesk na místě i vzdáleně v několika jazycích, odborné poradenství a související kontrolní služby.
 • Věříme, že tato fúze přinese pro naši novou organizaci i naše zákazníky, partnery a zaměstnance pozitivní vývoj. Díky sloučení našich zkušených týmů, spojení našich zdrojů, vzájemnému využití znalostí na obou stranách a portfoliím řešení, která se dokonale doplňují, jsme připraveni a těšíme se, že svým zákazníkům pomůžeme dosáhnout i těch nejambicióznějších cílů.

  Oslavte s námi tento vzrušující okamžik a budujte společně s námi skvělou digitální budoucnost!