Ongestructureerde gegevens vormen tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor ondernemingen. Uit onderzoek is immers gebleken dat ongeveer 80% van alle bedrijfsinformatie uit ongestructureerde documenten in papieren of elektronisch formaat bestaat. Het spreekt voor zich dat ondernemingen het risico lopen hun rentabiliteit en productiviteit te zien dalen als zij niet centraal toegang kunnen hebben tot al hun eigen waardevolle informatie en ze deze informatie niet kunnen benutten. Helaas zijn ondernemingen zich vaak zelfs niet bewust van alle potentieel kritische gegevens die in hun ongestructureerde documenten verborgen kunnen zitten.

Het partnerschap tussen iGuana en InterSystems biedt een eenloketoplossing.

Onze oplossing voor ongestructureerde gegevens

iGuana en InterSystems Benelux hebben beslist om hun krachten te bundelen om ondernemingen te helpen de uitdaging aan te gaan om hun ongestructureerde gegevens te beheren en er inzicht in te krijgen. Met dit partnerschap willen iGuana en InterSystems ondernemingen een manier aanreiken om grote hoeveelheden bedrijfsinformatie op papier of in elektronisch formaat samen te voegen, een centraal archief, d.w.z. een kennisbasis, te creëren, de inhoud ervan te analyseren en er waardevolle zakelijke kennis uit te halen.

Onze oplossing combineert de kracht van iGuana iDM’s software voor Enterprise Content Management en de unieke iKnow-technologie van InterSystems, die speciaal is ontwikkeld om ongestructureerde tekstgegevens te analyseren.

Creëer een kennisbasis van uw bedrijfsinformatie (verzamelen)

Als onderneming genereert u en moet u elke dag massa’s inhoud doorzoeken in de vorm van post, facturen, leveringsbonnen, aankooporders, leverancierscontracten, personeelsdossiers, klantendossiers, e-mails en andere documenten die uw dagelijkse werkzaamheden ondersteunen. Het feit dat u de stroom van uw bedrijfsdocumenten niet kunt centraliseren, kan u veel tijd en geld kosten.

Met iGuana iDM’s suite voor Enterprise Content Management kunt u fysieke dossiers gemakkelijk in elektronisch formaat omzetten, ze verdelen, beheren en beveiligd archiveren op een gestructureerde manier. U kunt ook de manier optimaliseren waarop u reeds bestaande elektronische documenten, zoals PDF- en MS Office-bestanden, e-mails en dergelijke, beheert. Gezien zijn capaciteit om tot 1 miljoen documenten per dag te verwerken, kunt u met iGuana iDM uw waardevolle bedrijfsinformatie centraal archiveren en een kennisbasis creëren.

Analyseer de inhoud van uw gegevens om betere beslissingen te nemen (analyseren & benutten)

Nadat u een archief met al uw bedrijfsinformatie hebt aangemaakt, hebt u een tool nodig die belangrijke gegevens uit uw archief kan ontsluiten zodat u weloverwogen zakelijke beslissingen kunt nemen.

In iGuana iDM’s software is de iKnow-technologie van InterSystems ingebed, die de mogelijkheid biedt ongestructureerde tekstgegevens te analyseren via “bottom-up” contextuele tekstanalyse die louter gebaseerd is op wat in de tekst zelf staat (natuurlijke taal). Dankzij de combinatie met iGuana iDM’s software waarmee u de volledige inhoud kunt doorzoeken, kunt u:

  • een gestructureerd overzicht krijgen van de inhoud van uw archief en dus te weten komen welke informatie beschikbaar is;
  • verbanden tussen uiteenlopende inhoudsbronnen herkennen en dus te weten komen welke documenten/teksten samen horen;
  • belangrijke gegevens uit een enorme hoeveelheid inhoud halen en ze voor uw besluitvorming categoriseren.

Kort samengevat, u zult weten over welke gegevens u beschikt, hoe deze gegevens met elkaar in verband staan en wat al dan niet waardevol is voor uw onderneming.

Succesverhaal

Vijf jaar geleden heeft het UZ Gent, een van de grootste en meest gerenommeerde ziekenhuizen van België, een ambitieus project aangevat om de medische dossiers van het ziekenhuis te digitaliseren met iGuana iDM’s oplossing voor het scannen van medische dossiers. Het project is een succes gebleken en heeft ervoor gezorgd dat het UZ Gent zijn processen voor het managen van medische dossiers kon optimaliseren en complete elektronische medische dossiers (EMD’s) voor zijn patiënten kon introduceren. Maar bovenal kon het UZ Gent hierdoor een enorme hoeveelheid informatie over zijn patiënten verzamelen en centraal archiveren.

Alle medische dossiers van het UZ Gent die in iGuana iDM worden gearchiveerd, ondergaan optische tekenherkenning (OCR) en worden in een logische boomstructuur geklasseerd zodat ze gemakkelijk opzoek- en opvraagbaar zijn. De ge-ocr’de dossiers worden geanalyseerd en er wordt een samengevatte versie van elk medisch dossier aangemaakt met de kritische gegevens van elke patiënt. Hierdoor heeft het personeel veel minder tijd nodig om zich de gegevens van elke patiënt eigen te maken en een duidelijk beeld te krijgen van de medische geschiedenis van een patiënt.

Ontsluit het potentieel van uw gegevens met iGuana iDM.

Over InterSystems Benelux

InterSystems Benelux is een onderdeel van InterSystems, een wereldwijd actieve softwareonderneming met kantoren in 25 landen en mondiaal hoofdkwartier in Cambridge, Massachusetts. InterSystems ontwikkelt geavanceerde gegevensmanagement-, connectiviteits- en analysetechnologieën voor de gezondheidszorgsector, de financiële sector, de overheid, nutsbedrijven, de ruimtevaart en andere sectoren.