Om tegemoet te komen aan de behoeften van haar klanten, heeft iGuana beslist om de bestaande hardware bij iGuana FilmFactory te vervangen en te investeren in nieuwe geavanceerde apparatuur om microfilms en microfiches te scannen. FilmFactory is gespecialiseerd in het scannen, indexeren en omzetten in digitaal formaat van diverse soorten microvormen, zoals microfiche en microfilm, en röntgenfoto’s. FilmFactory is een van de diensten die iGuana’s scanafdeling ScanFactory aanbiedt.

Veel van onze klanten, vooral in de gezondheidszorgsector, hebben nog oude archieven op microfilm en microfiche. Opslag van documenten op microfilm of microfiche werd in het verleden vaak gebruikt als back-up voor kritische informatie, zoals medische patiëntendossiers, en wegens zijn grote opslagcapaciteit. Bij deze methode kon immers een groot aantal beelden op bijvoorbeeld één filmrolletje worden opgeslagen. In tegenstelling tot op papier kon belangrijke informatie op microfilm of microfiche bovendien veel langer worden opgeslagen en bewaard.

Waarom microfilms & microfiches scannen?

Hoewel er aan opslag op microfilm en microfiche veel voordelen zijn verbonden, is er voor dit soort media voor gegevensopslag speciale apparatuur nodig om a) de eigenlijke microfilm of microfiche te maken, en b) om de erop opgeslagen beelden te kunnen lezen. Ze moeten ook op een specifieke manier worden bewaard, anders kunnen ze beschadigd raken. Bovendien zijn in het digitale tijdperk waarin wij nu leven, nieuwe methoden beschikbaar geworden om grote hoeveelheden gegevens te archiveren. Digitale beelden zijn veel gemakkelijker op te slaan, te beheren en te indexeren. In tegenstelling tot microfilm of microfiche kunnen ze ook op verzoek worden geraadpleegd, door verschillende bevoegde gebruikers worden gedeeld en in bestaande IT-systemen worden geïntegreerd (bijvoorbeeld in HIS- of EHR-systemen (Electronic Health Record) in ziekenhuizen). Er zijn enkele hoofdredenen waarom een toenemend aantal organisaties ervoor kiest hun microfilm- of microfichearchief in een digitaal archief om te zetten.

Nieuw leven voor microfilms & microfiches

De nieuwe apparatuur van iGuana om microfilms en microfiches te scannen is ontwikkeld om alle soorten scanprojecten van microfilm en microfiche op maat van de klant aan te kunnen. iGuana scant niet alleen de bestanden op deze media, maar indexeert ze ook en verstrekt metagegevens die daarna in het bestaande DMS (Document Management System), ECM (Enterprise Content Management System), HIS (Health Information System), ERP (Enterprise Resource Planning System) of een ander IT-systeem van de klant kunnen worden geïmporteerd. Er moet daarbij worden opgemerkt dat de resulterende digitale beelden van hoge kwaliteit zijn, niet kunnen worden gewijzigd en aan de klant worden bezorgd in een open formaat om hun toekomstige toegankelijkheid te waarborgen.

Ons hoofddoel is onze klanten helpen om hun microfilms en microfiches opnieuw tot leven te brengen. Als een arts bijvoorbeeld dringend een patiëntendossier wil raadplegen, moeten de archiefmedewerkers niet meer op zoek gaan naar de juiste microfilm of microfiche, het dossier afdrukken en het aan de arts bezorgen. In plaats daarvan beschikken ze over instrumenten die hun, wanneer nodig, gemakkelijk toegang bieden tot de digitale dossiers via de vertrouwde interface van hun DMS-, ECM-, ERP- of HIS-scherm. Meerdere bevoegde gebruikers kunnen op eender welk tijdstip het dossier opzoeken en gebruiken. Dit bespaart organisaties veel tijd en moeite.

Breng uw microfilms & microfiches opnieuw tot leven.
Download onze servicebrochure hier.