Digitální knihovna (Digital Library) společnosti iGuana: Kompletní řešení pro digitalizaci vaší knihovny

Hledá vaše knihovna spolehlivé řešení pro digitalizaci knih, jejich zpřístupnění na internetu a zachování do budoucnosti? Hledáte způsoby, jak svým členům, veřejnosti, vědcům a výzkumníkům usnadnit přístup ke sbírkám vaší knihovny (ať už na základě předplatného nebo zdarma) z pohodlí domova nebo ze zaměstnání? Cítíte teď, kdy většina lidí raději zůstává doma nebo z domova pracuje, rostoucí tlak n [...]

2021-03-18T13:59:30+01:0018/03/2021|

Digitální podatelna (Digital Mailroom): Softwarové řešení pro skenování, zaznamenávání, třídění a distribuci příchozí pošty

Jak vaše organizace řeší problémy spojené s příchozí poštou, zejména nyní, kdy většina vašich zaměstnanců pracuje z domova? Jak ve vaší organizaci zajišťujete, aby se k těm pravým lidem v těch správných odděleních (personální oddělení, finanční oddělení, zákaznická podpora atd.) dostala každodenní příchozí pošta včas? Pokud se chcete tímto problémem zabývat, má pro vás společnost iGuana řešení. Po [...]

2021-03-18T14:07:13+01:0015/02/2021|

Skenování zdravotní dokumentace

Jako zdravotnická organizace se snažíte nabízet svým pacientům tu nejkvalitnější péči. Jedním z hlavních problémů, které řešíte, je zajištění přístupu vašeho zdravotnického personálu ke zdravotní dokumentaci pacienta na vyžádání pohodlným a efektivním způsobem. Nemocniční informační systémy (NIS) nemohou tento problém v plném rozsahu řešit, jestliže máte určitý objem nezpracované zdravotní dokumen [...]

2021-02-24T15:17:15+01:0001/03/2018|

Automatické zpracování a schvalování nákupních faktur

Zpracovávání tištěných faktur bývá pro firmy často problematické. Evidence faktur, jejich vykazování do firemního ERP systému nebo do účetního softwaru a správa následného schvalovacího procesu často představuje časově náročnou, převážně manuální práci. Společnostem v důsledku toho zbytečně, leč podstatným způsobem klesá produktivita a rostou náklady například tím, že přichází o slevy za rychlou ú [...]

2023-06-01T14:52:59+02:0001/03/2018|

Správa dokumentů pro malé a střední podniky (MSP)

Správa dokumentů pro malé a střední podniky (MSP) často představuje velkou výzvu. Díky omezeným časovým a rozpočtovým možnostem se můžete snadno ocitnout v situaci, kdy budou důležité pracovní dokumenty (elektronické i tištěné) uchovávány na různých místech a spravovány decentralizovaně. Je tak obtížné zajistit, abyste kdykoli měli úplný a ucelený přehled o svých odběratelích, dodavatelích, partne [...]

2021-03-04T16:06:33+01:0001/03/2018|

Správa dokumentů pro SAP

Společnosti se dnes běžně potýkají s problémem zahlcení korporátními daty v podobě strukturovaných dat, která jsou uložena v databázích a generována ERP systémy, jako je např. SAP, a nestrukturovaných dat ve formě tištěných a elektronických dokumentů, e-mailů, obrázků atd. Velké i menší organizace samozřejmě hledají řešení, jak tato data efektivně a úsporně strukturovat a spravovat s minimálními i [...]

2019-09-25T14:59:58+02:0001/03/2018|

Správa smluv

Moderní organizace čelí rostoucímu tlaku na snižování nákladů a zlepšování finančních a provozních výsledků. Kvůli neustále se měnícím požadavkům právních předpisů a rostoucí složitosti obchodních transakcí i dodavatelských vztahů se práce nákupních a účetních oddělení stává stále složitější a časově náročnější. Stále více organizací si nyní uvědomuje význam a výhody automatizace a zkvalitňování s [...]

2023-06-01T14:52:57+02:0001/03/2018|

Inteligentní zpracování laboratorních formulářů

Zdravotničtí pracovníci v laboratořích neustále hledají nové možnosti, jak shromažďovat a analyzovat údaje z laboratorních formulářů pacientů. Rostoucí touha pacientů po sofistikovanějších službách zdravotní péče a narůstající poptávka po moderních integrovaných zdravotnických systémech vytváří potřebu účinných a nechybových nástrojů pro zpracování žádanek o laboratorní vyšetření pacientů. Vzhlede [...]

2021-07-13T15:41:06+02:0001/03/2018|

Správa dokumentů pro lidské zdroje

Jako každá organizace i vy musíte řešit problém efektivní správy vaší personální kartotéky. Přitom se od vás očekává, že budete dodržovat celou řadu regulačních požadavků a zákonných lhůt, uchovávat záznamy a potřebné dokumenty pro všechny své zaměstnance, a navíc zajišťovat bezpečnost a neporušenost citlivých údajů. Ačkoliv vaše organizace již možná má systém HRM, který vám umožňuje řadu procesů [...]

2021-02-26T13:55:54+01:0001/03/2018|