Nemocnice UZ Gent si vybrala iGuana iDM pro digitalizaci a správu personálních záznamů.

Před pěti lety spustila UZ Gent, jedna z největších a nejuznávanějších nemocnic v Belgii, ambiciózní projekt zaměřený na digitalizaci zdravotní dokumentace v rámci nemocnice. Projekt byl úspěšný a umožnil UZ Gent zefektivnit a optimalizovat procesy a pracovní postupy při správě zdravotní dokumentace. Tento výchozí úspěch usnadnil další fázi projektu, a to plnou digitalizaci personálních záznamů nemocnice UZ Gent pomocí iGuana iDM.

Zpracování personálních záznamů

iGuana iDM se použije pro naskenování a třídění značného objemu papírových písemností a správu již existujících digitálních personálních záznamů, včetně dokumentů ve formátech PDF, MS Office a e-mailů.

Nezpracovaná dokumentace se bude skenovat pomocí technologie rozpoznávání čárových kódů, přičemž každý personální spis bude obsahovat oddělující stránky opatřené čárovým kódem. Díky tomu může systém iGuana iDM každému skenovanému souboru i jeho obsahu automaticky přiřadit v softwaru příslušné zatřídění a vytvořit pro něj logickou stromovou strukturu. Do této logické stromové struktury se budou automaticky ukládat již existující i nové elektronické dokumenty.

Plná integrace iGuana iDM do systému MPOG pro řízení lidských zdrojů (Human Resource Management – HRM) umožní uživatelům tohoto systému jednotný náhled na dokumentaci každého zaměstnance nemocnice UZ Gent.

Informace o UZ Gent

UZ Gent, dynamická organizace, která denně přijme více než 3 000 pacientů a má k dispozici přes 6 000 zaměstnanců a 1 000 lůžek, je jednou z největších a nejvíce specializovaných nemocnic ve Flandrech. Pacienti UZ Gent mohou využívat kompletní nabídku vysoce specializované kvalitní péče a širokou škálu zařízení v rámci nemocnice.